Prioritet pri rangiranju na listi imaju profesori sa više od 50 ocena studenata.

Dodaj profesora, asistenta, predavača ili saradnika Dodaj

4.37
Predavanja su korisna 4.32
Predavanja su interesantna 4.40
Komunikacija je korektna 4.53
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.21
( 4.37 )
Ukupno 62 glasa
E-mail: ljubomirp@ef.uns.ac.rs
Telefon: 024 628000
Glasaj
4.35
Predavanja su korisna 4.45
Predavanja su interesantna 4.23
Komunikacija je korektna 4.34
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.39
( 4.35 )
Ukupno 56 glasova
E-mail: bristic@ekof.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3021049
Glasaj
4.35
Predavanja su korisna 4.31
Predavanja su interesantna 4.14
Komunikacija je korektna 4.59
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.35
( 4.35 )
Ukupno 51 glas
E-mail: mira@matf.bg.ac.rs
Glasaj
4.34
Predavanja su korisna 4.19
Predavanja su interesantna 3.78
Komunikacija je korektna 4.71
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.70
( 4.34 )
Ukupno 86 glasova
E-mail: prekajacz@ef.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852913
Glasaj
4.32
Predavanja su korisna 4.27
Predavanja su interesantna 3.79
Komunikacija je korektna 4.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.56
( 4.32 )
Ukupno 63 glasa
E-mail: emilijab@ef.uns.ac.rs
Telefon: 024 628060
Glasaj
4.31
Predavanja su korisna 4.39
Predavanja su interesantna 4.68
Komunikacija je korektna 3.98
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.20
( 4.31 )
Ukupno 59 glasova
E-mail: darko@ef.uns.ac.rs
Telefon: 024 628070
Glasaj
4.27
Predavanja su korisna 4.46
Predavanja su interesantna 4.04
Komunikacija je korektna 4.27
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.32
( 4.27 )
Ukupno 56 glasova
E-mail: brcanovd@ef.uns.ac.rs
Telefon: 024 628018
Glasaj
4.26
Predavanja su korisna 3.97
Predavanja su interesantna 4.46
Komunikacija je korektna 4.54
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.08
( 4.26 )
Ukupno 63 glasa
E-mail: drdrazen@ef.uns.ac.rs
Telefon: 024 628135
Glasaj
4.25
Predavanja su korisna 3.89
Predavanja su interesantna 4.42
Komunikacija je korektna 4.38
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.32
( 4.25 )
Ukupno 53 glasa
E-mail: djovica@ef.uns.ac.rs
Telefon: 024 628007
Glasaj
4.18
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.82
Komunikacija je korektna 4.62
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.30
( 4.18 )
Ukupno 61 glas
E-mail: ptumbas@ef.uns.ac.rs
Telefon: 024 628001
Glasaj