Prioritet pri rangiranju na listi imaju profesori sa više od 50 ocena studenata.

Dodaj profesora, asistenta, predavača ili saradnika Dodaj

4.50
Predavanja su korisna 4.44
Predavanja su interesantna 4.32
Komunikacija je korektna 4.56
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.68
( 4.50 )
Ukupno 124 glasa
Glasaj
4.48
Predavanja su korisna 4.42
Predavanja su interesantna 4.53
Komunikacija je korektna 4.57
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.40
( 4.48 )
Ukupno 60 glasova
E-mail: acal@matf.bg.ac.rs
Glasaj
4.48
Predavanja su korisna 4.40
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 4.52
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.48
( 4.48 )
Ukupno 52 glasa
E-mail: stefanmiskovic@hotmail.com
Glasaj
4.47
Predavanja su korisna 4.56
Predavanja su interesantna 4.36
Komunikacija je korektna 4.46
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.51
( 4.47 )
Ukupno 61 glas
E-mail: bristic@ekof.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3021049
Glasaj
4.46
Predavanja su korisna 4.44
Predavanja su interesantna 4.07
Komunikacija je korektna 4.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.65
( 4.46 )
Ukupno 81 glas
E-mail: savicmirko@ef.uns.ac.rs
Telefon: 024 628018
Glasaj
4.46
Predavanja su korisna 4.48
Predavanja su interesantna 4.29
Komunikacija je korektna 4.58
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.48
( 4.46 )
Ukupno 66 glasova
E-mail: rakovicl@ef.uns.ac.rs
Telefon: 024 628003
Glasaj
4.45
Predavanja su korisna 4.57
Predavanja su interesantna 4.42
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.32
( 4.45 )
Ukupno 100 glasova
E-mail: mladen@ekof.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3021095
Glasaj
4.45
Predavanja su korisna 4.56
Predavanja su interesantna 4.37
Komunikacija je korektna 4.49
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.39
( 4.45 )
Ukupno 57 glasova
E-mail: nenad.kojic@ict.edu.rs
Glasaj
4.44
Predavanja su korisna 4.40
Predavanja su interesantna 4.22
Komunikacija je korektna 4.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.48
( 4.44 )
Ukupno 63 glasa
E-mail: mira@matf.bg.ac.rs
Glasaj
4.43
Predavanja su korisna 4.45
Predavanja su interesantna 4.03
Komunikacija je korektna 4.68
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.56
( 4.43 )
Ukupno 62 glasa
E-mail: vuk@ef.uns.ac.rs
Telefon: 024 628003
Glasaj