Prioritet pri rangiranju na listi imaju profesori sa više od 50 ocena studenata.

Dodaj profesora, asistenta, predavača ili saradnika Dodaj

4.31
Predavanja su korisna 4.26
Predavanja su interesantna 3.77
Komunikacija je korektna 4.66
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.55
( 4.31 )
Ukupno 62 glasa
E-mail: emilijab@ef.uns.ac.rs
Telefon: 024 628060
Glasaj
4.31
Predavanja su korisna 4.41
Predavanja su interesantna 4.20
Komunikacija je korektna 4.29
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.33
( 4.31 )
Ukupno 51 glas
E-mail: bristic@ekof.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3021049
Glasaj
4.27
Predavanja su korisna 4.46
Predavanja su interesantna 4.04
Komunikacija je korektna 4.27
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.32
( 4.27 )
Ukupno 56 glasova
E-mail: brcanovd@ef.uns.ac.rs
Telefon: 024 628018
Glasaj
4.26
Predavanja su korisna 3.97
Predavanja su interesantna 4.46
Komunikacija je korektna 4.54
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.08
( 4.26 )
Ukupno 63 glasa
E-mail: drdrazen@ef.uns.ac.rs
Telefon: 024 628135
Glasaj
4.24
Predavanja su korisna 3.87
Predavanja su interesantna 4.40
Komunikacija je korektna 4.37
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.31
( 4.24 )
Ukupno 52 glasa
E-mail: djovica@ef.uns.ac.rs
Telefon: 024 628007
Glasaj
4.18
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.82
Komunikacija je korektna 4.62
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.30
( 4.18 )
Ukupno 61 glas
E-mail: ptumbas@ef.uns.ac.rs
Telefon: 024 628001
Glasaj
4.14
Predavanja su korisna 4.23
Predavanja su interesantna 3.92
Komunikacija je korektna 4.14
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.29
( 4.14 )
Ukupno 73 glasa
E-mail: bojovicv@ef.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852909
Glasaj
4.10
Predavanja su korisna 4.30
Predavanja su interesantna 3.55
Komunikacija je korektna 4.24
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.32
( 4.10 )
Ukupno 94 glasa
E-mail: ntrivic@ef.uns.ac.rs
Telefon: 024 628050
Glasaj
4.10
Predavanja su korisna 4.22
Predavanja su interesantna 3.96
Komunikacija je korektna 4.10
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.12
( 4.10 )
Ukupno 50 glasova
E-mail: zpop@ekof.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3021142
Glasaj
4.09
Predavanja su korisna 4.32
Predavanja su interesantna 3.73
Komunikacija je korektna 4.23
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.07
( 4.09 )
Ukupno 56 glasova
E-mail: jasto@fil.bg.ac.rs
Telefon: 011 2021693
Glasaj