Prioritet pri rangiranju na listi imaju profesori sa više od 50 ocena studenata.

Dodaj profesora, asistenta, predavača ili saradnika Dodaj

4.53
Predavanja su korisna 4.56
Predavanja su interesantna 4.44
Komunikacija je korektna 4.43
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.70
( 4.53 )
Ukupno 54 glasa
Telefon: +381 11 3021002
Glasaj
4.52
Predavanja su korisna 4.55
Predavanja su interesantna 4.56
Komunikacija je korektna 4.49
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.47
( 4.52 )
Ukupno 87 glasova
E-mail: vladimir.pavicevic@fpn.bg.ac.rs
Telefon: 011 3092839
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 4.62
Predavanja su interesantna 4.48
Komunikacija je korektna 4.60
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.32
( 4.50 )
Ukupno 82 glasa
E-mail: mladen@ekof.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3021095
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 4.61
Predavanja su interesantna 4.34
Komunikacija je korektna 4.53
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.52
( 4.50 )
Ukupno 79 glasova
E-mail: djordjem@ekof.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3021043
Glasaj
4.47
Predavanja su korisna 4.54
Predavanja su interesantna 4.38
Komunikacija je korektna 4.56
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.42
( 4.47 )
Ukupno 72 glasa
E-mail: marton@ef.uns.ac.rs
Telefon: 024 628044
Glasaj
4.47
Predavanja su korisna 4.45
Predavanja su interesantna 4.05
Komunikacija je korektna 4.70
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.68
( 4.47 )
Ukupno 77 glasova
E-mail: savicmirko@ef.uns.ac.rs
Telefon: 024 628018
Glasaj
4.46
Predavanja su korisna 4.40
Predavanja su interesantna 4.51
Komunikacija je korektna 4.57
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.38
( 4.46 )
Ukupno 53 glasa
E-mail: acal@matf.bg.ac.rs
Glasaj
4.44
Predavanja su korisna 4.68
Predavanja su interesantna 4.28
Komunikacija je korektna 4.44
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.36
( 4.44 )
Ukupno 50 glasova
E-mail: bane@matf.bg.ac.rs
Glasaj
4.43
Predavanja su korisna 4.44
Predavanja su interesantna 4.28
Komunikacija je korektna 4.54
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.44
( 4.43 )
Ukupno 61 glas
E-mail: rakovicl@ef.uns.ac.rs
Telefon: 024 628003
Glasaj
4.40
Predavanja su korisna 4.46
Predavanja su interesantna 3.96
Komunikacija je korektna 4.64
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.52
( 4.40 )
Ukupno 56 glasova
E-mail: vuk@ef.uns.ac.rs
Telefon: 024 628003
Glasaj