Prioritet pri rangiranju na listi imaju profesori sa više od 50 ocena studenata.

Dodaj profesora, asistenta, predavača ili saradnika Dodaj

4.52
Predavanja su korisna 4.65
Predavanja su interesantna 4.49
Komunikacija je korektna 4.62
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.32
( 4.52 )
Ukupno 77 glasova
E-mail: mladen@ekof.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3021095
Glasaj
4.52
Predavanja su korisna 4.55
Predavanja su interesantna 4.56
Komunikacija je korektna 4.49
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.48
( 4.52 )
Ukupno 86 glasova
E-mail: vladimir.pavicevic@fpn.bg.ac.rs
Telefon: 011 3092839
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 4.43
Predavanja su interesantna 4.57
Komunikacija je korektna 4.55
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.43
( 4.50 )
Ukupno 51 glas
E-mail: acal@matf.bg.ac.rs
Glasaj
4.46
Predavanja su korisna 4.54
Predavanja su interesantna 4.37
Komunikacija je korektna 4.55
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.41
( 4.46 )
Ukupno 71 glas
E-mail: marton@ef.uns.ac.rs
Telefon: 024 628044
Glasaj
4.46
Predavanja su korisna 4.45
Predavanja su interesantna 4.04
Komunikacija je korektna 4.70
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.67
( 4.46 )
Ukupno 76 glasova
E-mail: savicmirko@ef.uns.ac.rs
Telefon: 024 628018
Glasaj
4.42
Predavanja su korisna 4.43
Predavanja su interesantna 4.27
Komunikacija je korektna 4.53
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.43
( 4.42 )
Ukupno 60 glasova
E-mail: rakovicl@ef.uns.ac.rs
Telefon: 024 628003
Glasaj
4.40
Predavanja su korisna 4.46
Predavanja su interesantna 3.96
Komunikacija je korektna 4.64
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.52
( 4.40 )
Ukupno 56 glasova
E-mail: vuk@ef.uns.ac.rs
Telefon: 024 628003
Glasaj
4.37
Predavanja su korisna 4.32
Predavanja su interesantna 4.40
Komunikacija je korektna 4.53
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.21
( 4.37 )
Ukupno 62 glasa
E-mail: ljubomirp@ef.uns.ac.rs
Telefon: 024 628000
Glasaj
4.34
Predavanja su korisna 4.19
Predavanja su interesantna 3.78
Komunikacija je korektna 4.71
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.70
( 4.34 )
Ukupno 86 glasova
E-mail: prekajacz@ef.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852913
Glasaj
4.31
Predavanja su korisna 4.45
Predavanja su interesantna 4.09
Komunikacija je korektna 4.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.38
( 4.31 )
Ukupno 55 glasova
E-mail: brcanovd@ef.uns.ac.rs
Telefon: 024 628018
Glasaj