Prioritet pri rangiranju na listi imaju profesori sa više od 50 ocena studenata.

Dodaj profesora, asistenta, predavača ili saradnika Dodaj

4.55
Predavanja su korisna 4.58
Predavanja su interesantna 4.46
Komunikacija je korektna 4.46
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.70
( 4.55 )
Ukupno 57 glasova
Telefon: +381 11 3021002
Glasaj
4.52
Predavanja su korisna 4.56
Predavanja su interesantna 4.57
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.47
( 4.52 )
Ukupno 88 glasova
E-mail: vladimir.pavicevic@fpn.bg.ac.rs
Telefon: 011 3092839
Glasaj
4.51
Predavanja su korisna 4.62
Predavanja su interesantna 4.48
Komunikacija je korektna 4.59
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.34
( 4.51 )
Ukupno 88 glasova
E-mail: mladen@ekof.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3021095
Glasaj
4.49
Predavanja su korisna 4.61
Predavanja su interesantna 4.34
Komunikacija je korektna 4.53
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.47
( 4.49 )
Ukupno 80 glasova
E-mail: djordjem@ekof.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3021043
Glasaj
4.49
Predavanja su korisna 4.55
Predavanja su interesantna 4.39
Komunikacija je korektna 4.57
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.43
( 4.49 )
Ukupno 74 glasa
E-mail: marton@ef.uns.ac.rs
Telefon: 024 628044
Glasaj
4.48
Predavanja su korisna 4.46
Predavanja su interesantna 4.06
Komunikacija je korektna 4.71
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.68
( 4.48 )
Ukupno 78 glasova
E-mail: savicmirko@ef.uns.ac.rs
Telefon: 024 628018
Glasaj
4.45
Predavanja su korisna 4.69
Predavanja su interesantna 4.29
Komunikacija je korektna 4.45
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.37
( 4.45 )
Ukupno 51 glas
E-mail: bane@matf.bg.ac.rs
Glasaj
4.45
Predavanja su korisna 4.47
Predavanja su interesantna 4.28
Komunikacija je korektna 4.56
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.47
( 4.45 )
Ukupno 64 glasa
E-mail: rakovicl@ef.uns.ac.rs
Telefon: 024 628003
Glasaj
4.44
Predavanja su korisna 4.38
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 4.54
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.36
( 4.44 )
Ukupno 56 glasova
E-mail: acal@matf.bg.ac.rs
Glasaj
4.42
Predavanja su korisna 4.46
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 4.66
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.54
( 4.42 )
Ukupno 59 glasova
E-mail: vuk@ef.uns.ac.rs
Telefon: 024 628003
Glasaj