Prioritet pri rangiranju na listi imaju profesori sa više od 50 ocena studenata.

Dodaj profesora, asistenta, predavača ili saradnika Dodaj

4.70
Predavanja su korisna 4.74
Predavanja su interesantna 4.77
Komunikacija je korektna 4.77
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.54
( 4.70 )
Ukupno 65 glasova
E-mail: cudanov.mladen@fon.bg.ac.rs
Telefon: 011 3950814
Glasaj
4.69
Predavanja su korisna 4.71
Predavanja su interesantna 4.46
Komunikacija je korektna 4.73
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.85
( 4.69 )
Ukupno 52 glasa
Glasaj
4.67
Predavanja su korisna 4.69
Predavanja su interesantna 4.88
Komunikacija je korektna 4.86
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.22
( 4.67 )
Ukupno 59 glasova
E-mail: dragoslav.danilovic@ict.edu.rs
Glasaj
4.66
Predavanja su korisna 4.65
Predavanja su interesantna 4.74
Komunikacija je korektna 4.68
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.55
( 4.66 )
Ukupno 92 glasa
E-mail: vsrdjan@matf.bg.ac.rs
Glasaj
4.65
Predavanja su korisna 4.62
Predavanja su interesantna 4.64
Komunikacija je korektna 4.70
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.62
( 4.65 )
Ukupno 64 glasa
Telefon: 011 2639869
Glasaj
4.61
Predavanja su korisna 4.80
Predavanja su interesantna 4.48
Komunikacija je korektna 4.61
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.56
( 4.61 )
Ukupno 64 glasa
E-mail: bane@matf.bg.ac.rs
Glasaj
4.60
Predavanja su korisna 4.69
Predavanja su interesantna 4.34
Komunikacija je korektna 4.66
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.73
( 4.60 )
Ukupno 89 glasova
Glasaj
4.60
Predavanja su korisna 4.60
Predavanja su interesantna 4.56
Komunikacija je korektna 4.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.58
( 4.60 )
Ukupno 95 glasova
Glasaj
4.59
Predavanja su korisna 4.70
Predavanja su interesantna 4.34
Komunikacija je korektna 4.75
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.59
( 4.59 )
Ukupno 56 glasova
E-mail: stojankad@ef.uns.ac.rs
Telefon: 024 628018
Glasaj
4.55
Predavanja su korisna 4.58
Predavanja su interesantna 4.60
Komunikacija je korektna 4.53
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.48
( 4.55 )
Ukupno 96 glasova
E-mail: vladimir.pavicevic@fpn.bg.ac.rs
Telefon: 011 3092839
Glasaj