Prioritet pri rangiranju na listi imaju profesori sa više od 50 ocena studenata.

Dodaj profesora, asistenta, predavača ili saradnika Dodaj

4.99
Predavanja su korisna 4.98
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 4.99
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.99
( 4.99 )
Ukupno 173 glasa
E-mail: petar.bojovic@ict.edu.rs
Glasaj
4.99
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.98
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.97
( 4.99 )
Ukupno 61 glas
Glasaj
4.96
Predavanja su korisna 4.96
Predavanja su interesantna 4.95
Komunikacija je korektna 4.95
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.96
( 4.96 )
Ukupno 170 glasova
Glasaj
4.77
Predavanja su korisna 4.80
Predavanja su interesantna 4.86
Komunikacija je korektna 4.87
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.57
( 4.77 )
Ukupno 113 glasa
E-mail: dragan.zivojinovic@fpn.bg.ac.rs
Telefon: 011 3092827
Glasaj
4.77
Predavanja su korisna 4.81
Predavanja su interesantna 4.73
Komunikacija je korektna 4.71
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.83
( 4.77 )
Ukupno 139 glasova
Glasaj
4.76
Predavanja su korisna 4.78
Predavanja su interesantna 4.76
Komunikacija je korektna 4.78
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.72
( 4.76 )
Ukupno 54 glasa
E-mail: filip@matf.bg.ac.rs
Glasaj
4.76
Predavanja su korisna 4.76
Predavanja su interesantna 4.69
Komunikacija je korektna 4.87
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.71
( 4.76 )
Ukupno 75 glasova
E-mail: nikolic@matf.bg.ac.rs
Glasaj
4.74
Predavanja su korisna 4.77
Predavanja su interesantna 4.75
Komunikacija je korektna 4.86
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.59
( 4.74 )
Ukupno 146 glasova
E-mail: vukasin.kuc@ekof.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3021134
Glasaj
4.74
Predavanja su korisna 4.76
Predavanja su interesantna 4.77
Komunikacija je korektna 4.74
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.68
( 4.74 )
Ukupno 87 glasova
E-mail: godot@eunet.rs
Glasaj
4.72
Predavanja su korisna 4.70
Predavanja su interesantna 4.55
Komunikacija je korektna 4.79
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.84
( 4.72 )
Ukupno 141 glas
Glasaj