4.36


Ukupno glasova: 22
Biljana Jeremić, Mr
facebook twitter google_plus flickr skype youtube linkedin live CV predavača
Glasaj

Kratka biografija
Curriculum vitae

  Grafički prikaz zbirnih ocena prema grupama

Predavanja su korisna

Prosecna ocena: 4.50
5
17

4
2

3
1

2
1

1
1

Predavanja su interesantna

Prosecna ocena: 4.27
5
15

4
2

3
3

2
0

1
2

Komunikacija je korektna

Prosecna ocena: 4.45
5
16

4
3

3
1

2
1

1
1

Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni

Prosecna ocena: 4.23
5
15

4
1

3
3

2
2

1
1

Sortiraj: hronološki | po lajkovima | po dislajkovima

Predavanja su korisna: 5
Predavanja su interesantna: 5
Komunikacija je korektna: 5
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni: 5
20.05.2020. | 23:16:00
Legenda