2.85


Ukupno glasova: 5
Vladimir Ilić, PhD
facebook twitter google_plus flickr skype youtube linkedin live CV predavača
Glasaj

Kratka biografija
Curriculum vitae

  Grafički prikaz zbirnih ocena prema grupama

Predavanja su korisna

Prosecna ocena: 2.40
5
1

4
1

3
0

2
0

1
3

Predavanja su interesantna

Prosecna ocena: 3.00
5
1

4
2

3
0

2
0

1
2

Komunikacija je korektna

Prosecna ocena: 2.80
5
1

4
1

3
1

2
0

1
2

Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni

Prosecna ocena: 3.20
5
2

4
1

3
0

2
0

1
2

Sortiraj: hronološki | po lajkovima | po dislajkovima

Predavanja su korisna: 5
Predavanja su interesantna: 5
Komunikacija je korektna: 5
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni: 5
20.12.2018. | 10:28:31
Najpametni je