Ukupno glasova: 0
Senka Kostić
E-mail: senka.kostic@pr.ac.rs
facebook twitter google_plus flickr skype youtube linkedin live CV predavača
Glasaj

Institucije:
Privatni predavač
Kratka biografija

Curriculum vitae
Asistent na Katedri za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici

  Grafički prikaz zbirnih ocena prema grupama