Ukupno glasova: 0
Nataša Polovina
E-mail: natasapolovina@hotmail.com
facebook twitter google_plus flickr skype youtube linkedin live CV predavača
Glasaj

Institucije:
Privatni predavač
Kratka biografija
Curriculum vitae

  Grafički prikaz zbirnih ocena prema grupama