3.61


Ukupno glasova: 7
Olivera Iskrenović Momčilović, PhD
facebook twitter google_plus flickr skype youtube linkedin live CV predavača
Glasaj

Kratka biografija
Curriculum vitae

  Grafički prikaz zbirnih ocena prema grupama

Predavanja su korisna

Prosecna ocena: 3.57
5
2

4
2

3
1

2
2

1
0

Predavanja su interesantna

Prosecna ocena: 3.29
5
3

4
0

3
0

2
4

1
0

Komunikacija je korektna

Prosecna ocena: 4.00
5
4

4
1

3
1

2
0

1
1

Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni

Prosecna ocena: 3.57
5
3

4
1

3
1

2
1

1
1

Sortiraj: hronološki | po lajkovima | po dislajkovima

Predavanja su korisna: 5
Predavanja su interesantna: 5
Komunikacija je korektna: 5
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni: 5
27.08.2012. | 15:26:06
SUPER PROF!!!!!!!!!!!!!!