Saradnja studenata

Molimo studente visokih škola i fakulteta, kao i učenike srednjih škola, da se uključe u projekat prikupljanja informacija o predavačima na institucijama tako što će nam za profesore koje imamo u bazi podataka, a sa njihove institucije, na e-mail poslati nešto od sledećih podataka koji bi obogatili našu bazu podataka sa informacijama predavača:

  • fotografiju
  • e-mail adresu
  • službeni broje telefona i faks
  • naziv naučne oblasti
  • ažurno zvanje koje je predavač stekao
  • ostale informacije koje student/učenik smatra korisnim
Saradnja profesora

Profesori mogu da preuzmu administriranje svojih naloga. Potrebno je da nam se obrate na e-mail sa zahtevom za preuzimanje naloga, a mail moraju da pošalju sa službene e-mail adrese institucije na kojoj rade.

Profesori koji se odluče da preuzmu svoj nalog će biti u mogućnosti da ažuriraju svoje podatke: zvanja, linkove ka profilima i kanalima na društvenim mrežama, broj telefona, e-mail adresu itd.

Inicijatori projekta

Projekat Oceni Profesora je pokrenula grupa studenata sa Fakulteta za Informatiku i računarstvo Univerziteta Singidunum. Projektu su se priključili studenti Fakulteta organizacionih nauka, Matematičkog fakulteta i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Studenti su mesecima volonterski radili na izradi portala i na prikupljanju informacija sa sajtova institucija. Informacije o predavačima su preuzete sa spiskova nastavnih kadrova institucija, ali nisu potpune i zato molimo naše kolege sa fakulteta i visokih škola da nam pomognu u daljem prikupljanju podataka i razvoju portala.

Sugestije

Sve sugestije i predloge nam možete poslati na: