Ocena institucije se računa kao prosek svih ocena predavača koji se nalaze na listi predavača institucije.
Prioritet pri rangiranju na listi imaju institucije sa više od 500 ocena studenata.
Dodaj
4.47
Fakultet za informatiku i računarstvo (FIR)
Univerzitet Singidunum
Adresa: Danijelova 32, Beograd
( 4.47 )
Glasova 555
Dodaj
4.46
Tehnički fakultet (TF)
Univerzitet Singidunum
Adresa: Danijelova 32, Beograd
( 4.46 )
Glasova 527
Dodaj
4.06
Ekonomski fakultet
Univerzitet u Kragujevcu
Adresa: Đure Pucara Starog 3, Kragujevac
( 4.06 )
Glasova 516
Dodaj
4.02
Visoka škola strukovnih studija za informacione i telekomunikacione tehnologije
Državne visoke škole
Adresa: Zdravka Čelara 16, Beograd
( 4.02 )
Glasova 876
Dodaj
4.01
Filozofski fakultet
Univerzitet u Novom Sadu
Adresa: Dr Zorana Đinđića 2, Novi Sad
( 4.01 )
Glasova 2131
Dodaj
3.94
Mašinski fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Kraljice Marije 16, Beograd
( 3.94 )
Glasova 599
Dodaj
3.89
Elektrotehnički fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Bulevar kralja Аleksandra 73, Beograd
( 3.89 )
Glasova 748
Dodaj
3.87
Filozofski fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Čika Ljubina 18-20, Beograd
( 3.87 )
Glasova 1471
Dodaj
3.84
Pravni fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Kralja Аleksandra 67, Beograd
( 3.84 )
Glasova 539
Dodaj
3.81
Prirodno-matematički fakultet
Univerzitet u Novom Sadu
Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3, Novi Sad
( 3.81 )
Glasova 1211
Dodaj
3.75
Medicinski fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Dr Subotića 8, Beograd
( 3.75 )
Glasova 1211
Dodaj
3.74
Fakultet muzičke umetnosti
Univerzitet Umetnosti u Beogradu
Adresa: Kralja Milana 50, Beograd
( 3.74 )
Glasova 551
Dodaj
3.72
Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“
Univerzitet u Novom Sadu
Adresa: Đure Đakovića bb, Zrenjanin
( 3.72 )
Glasova 817
Dodaj
3.70
Fakultet organizacionih nauka
Beogradski Univerzitet
Adresa: Jove Ilića 154, Beograd
( 3.70 )
Glasova 1002
Dodaj
3.70
Pedagoški fakultet
Univerzitet u Novom Sadu
Adresa: Podgorička 4, Sombor
( 3.70 )
Glasova 1204
Dodaj
3.69
Kriminalističko - policijska akademija
Državne visoke škole
Adresa: Cara Dušana 196, Beograd
( 3.69 )
Glasova 678
Dodaj
3.68
Matematički fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Studentski trg 16, Beograd
( 3.68 )
Glasova 2515
Dodaj
3.66
Filološki fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Studentski trg 3, Beograd
( 3.66 )
Glasova 3850
Dodaj
3.54
Ekonomski fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Kamenička 6, Beograd
Web sajt: www.ekof.bg.ac.rs
( 3.54 )
Glasova 3339
Telefon: 011 3021240
Dodaj
3.48
Ekonomski fakultet
Univerzitet u Novom Sadu
Adresa: Segedinski put 9-11, Subotica
Web sajt: www.ef.uns.ac.rs
( 3.48 )
Glasova 5152
Telefon: 024 628000
Fax: 024 546486
Dodaj
3.46
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu
Državne visoke škole
Adresa: Vladimira Perića Valtera 4, Novi Sad
( 3.46 )
Glasova 620
Dodaj
3.45
Pravoslavni bogoslovski fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Mije Kovačevića 11b, Beograd
( 3.45 )
Glasova 652
Dodaj
3.45
Fakultet političkih nauka
Beogradski Univerzitet
Adresa: Jove Ilića 165, Beograd
( 3.45 )
Glasova 2087
Dodaj
3.39
Građevinski fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Bulevar kralja Аleksandra 73, Beograd
( 3.39 )
Glasova 1029
Dodaj
3.32
Geografski fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Studentski trg 3/III, Beograd
( 3.32 )
Glasova 1122
Dodaj
3.32
Šumarski fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Kneza Višeslava 1, Beograd
( 3.32 )
Glasova 917
Dodaj
3.19
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Beogradski Univerzitet
Adresa: Visokog Stevana 2, Beograd
( 3.19 )
Glasova 685
Dodaj
3.09
Filozofski fakultet u Nišu
Univerzitet u Nišu
Adresa: Ćirila i Metodija 2, Niš
( 3.09 )
Glasova 1474
Telefon: 018/514-312
Dodaj
2.83
Tehnički fakultet u Boru
Beogradski Univerzitet
Adresa: Vojske Jugoslavije 12, Bor
( 2.83 )
Glasova 505
Dodaj
5.00
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Aleksincu
Državne visoke škole
Adresa: Pivarska bb, Аleksinac
( 5.00 )
Glasova 17
Dodaj
5.00
Departman za ekonomske nauke
Državni univerzitet u Novom Pazaru
Adresa: Vuka Karadžića bb, Novi Pazar
Web sajt: www.np.ac.rs
( 5.00 )
Glasova 12
Telefon: 020/317-754
Fax: 020/337-669
Dodaj
5.00
Učiteljski fakultet
Univerzitet u Prištini
Adresa: Dom kulture, Leposavić
( 5.00 )
Glasova 6
Dodaj
5.00
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje
Univerzitet u Prištini
Adresa: Dom kulture
( 5.00 )
Glasova 6
Dodaj
5.00
Visoka škola modernog biznisa
Privatne visoke škole
Adresa: Požeška 83a/II, Beograd
( 5.00 )
Glasova 6
Dodaj
5.00
Fakultet za trgovinu i bankarstvo „Janićije i Danica Karić“
Univerzitet Alfa
Adresa: Palmira Toljatija 3, Beograd
( 5.00 )
Glasova 4
Dodaj
5.00
Fakultet za uslužni biznis
Univerzitet Educons
Adresa: Vojvode Putnika bb, Sremska Kamenica
( 5.00 )
Glasova 4
Dodaj
5.00
Visoka strukovna škola za tekstil u Leskovcu
Državne visoke škole
Adresa: Vilema Pušmana 17, Leskovac
( 5.00 )
Glasova 4
Dodaj
5.00
Mašinski fakultet
Univerzitet u Kragujevcu
Adresa: Sestre Janjić 6, Kragujevac
( 5.00 )
Glasova 3
Dodaj
5.00
Visoka medicinska škola strukovnih studija u Ćupriji
Državne visoke škole
Adresa: Lole Ribara 1/2, Ćuprija
( 5.00 )
Glasova 3
Dodaj
5.00
Visoka ekonomska škola strukovnih studija u Peći
Državne visoke škole
Adresa: 24. novembra bb, Leposavić
( 5.00 )
Glasova 1
Dodaj
5.00
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zvečanu
Državne visoke škole
Adresa: Nušićeva 6, Zvečan
( 5.00 )
Glasova 1
Dodaj
5.00
Visoka medicinska škola strukovnih studija „Milutin Milanković“
Privatne visoke škole
Adresa: Kneza Višeslava 27, Beograd
( 5.00 )
Glasova 1
Dodaj
5.00
Akademija klasičnog slikarstva
Univerzitet Educons
Adresa: Vojvode Putnika 87, Sremska Kamenica
E-mail: info@aks.edu.rs
Web sajt: www.aks.edu.rs
( 5.00 )
Glasova 1
Telefon: 021 4893 610
Dodaj
5.00
Departman za multidisciplinarne nauke
Državni univerzitet u Novom Pazaru
Adresa: Vuka Karadžića bb, Novi Pazar
Web sajt: www.np.ac.rs
( 5.00 )
Glasova 1
Telefon: 020/317-754
Fax: 020/337-669
Dodaj
4.98
Agronomski fakultet
Univerzitet u Kragujevcu
Adresa: Cara Dušana 34, Čačak
Web sajt: www.afc.kg.ac.rs
( 4.98 )
Glasova 11
Telefon: 032/303-405
Dodaj
4.96
Departman za umetnost
Državni univerzitet u Novom Pazaru
Adresa: Vuka Karadžića bb, Novi Pazar
Web sajt: www.np.ac.rs
( 4.96 )
Glasova 6
Telefon: 020/317-754
Fax: 020/337-669
Dodaj
4.93
Fakultet za strane jezike
Univerzitet Alfa
Adresa: Palmira Toljatija 3, Beograd
( 4.93 )
Glasova 7
Dodaj
4.88
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Požarevcu
Državne visoke škole
Adresa: Nemanjina 2, Požarevac
( 4.88 )
Glasova 4
Dodaj
4.86
Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku
Univerzitet u Novom Sadu
Adresa: Štrosmajerova 11, Subotica
( 4.86 )
Glasova 31
Dodaj
4.83
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment
Privredna Akademija
Adresa: Cvećarska 2, Novi Sad
( 4.83 )
Glasova 33
Dodaj
4.81
Visoka železnička škola strukovnih studija u Beogradu
Državne visoke škole
Adresa: Zdravka Čelara 14, Beograd
( 4.81 )
Glasova 96
Dodaj
4.79
Fakultet za biofarming
Megatrend Univerzitet
Adresa: Venac Radomira Putnika 1, Sombor
( 4.79 )
Glasova 20
Dodaj
4.78
Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća
Privredna Akademija
Adresa: Venizelosova 31, Beograd
( 4.78 )
Glasova 10
Dodaj
4.76
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Šapcu
Državne visoke škole
Adresa: Dobropoljska 5, Šabac
( 4.76 )
Glasova 17
Dodaj
4.75
Visoka škola primenjenih strukovnih studija u Vranju
Državne visoke škole
Adresa: Filipa Filipovića 20, Vranje
( 4.75 )
Glasova 1
Telefon: 017 421859
Dodaj
4.70
Mašinski fakultet
Univerzitet u Kragujevcu
Adresa: Dositejeva 19, Kraljevo
( 4.70 )
Glasova 35
Dodaj
4.67
Visoka poslovna škola strukovnih studija
Privatne visoke škole
Adresa: Župana Stracimira 9, Čačak
( 4.67 )
Glasova 16
Dodaj
4.65
Fakultet za menadžment
Univerzitet Metropolitan
Adresa: Tadeuša Košćuška 63, Beograd
( 4.65 )
Glasova 72
Dodaj
4.62
Prirodno-matematički fakultet
Univerzitet u Kragujevcu
Adresa: Radoja Domanovića 12, Kragujevac
( 4.62 )
Glasova 28
Dodaj
4.60
Fakultet za poslovne studije
Megatrend Univerzitet
Adresa: Goce Delčeva br. 9a, Beograd
( 4.60 )
Glasova 26
Dodaj
4.59
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi
Državne visoke škole
Adresa: Svetosavska 53, Kikinda
( 4.59 )
Glasova 20
Dodaj
4.57
Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo
Privatne visoke škole
Adresa: Mitropolita Petra 8, Beograd
( 4.57 )
Glasova 69
Dodaj
4.56
Visoka poljoprivredno-prehrambena škola strukovnih studija u Prokuplju
Državne visoke škole
Adresa: Ćirila i Metodija 1, Prokuplje
( 4.56 )
Glasova 71
Dodaj
4.56
Poslovni fakultet u Valjevu (PFV)
Univerzitet Singidunum
Adresa: Železnička 8, Valjevo
( 4.56 )
Glasova 185
Dodaj
4.55
Tehnikum taurunum visoka inženjerska škola strukovnih studija
Državne visoke škole
Adresa: Nade Dimić 4, Beograd
( 4.55 )
Glasova 47
Dodaj
4.54
Fakultet informacionih tehnologija
Univerzitet Metropolitan
Adresa: Trg Republike 3 IV sprat, Beograd
( 4.54 )
Glasova 33
Dodaj
4.50
Fakultet za preduzetnički biznis
Univerzitet Union
Adresa: Cara Dušana 62-64, Beograd
( 4.50 )
Glasova 17
Dodaj
4.50
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu
Državne visoke škole
Adresa: Đorđa Stratimirovića 23, Zrenjanin
( 4.50 )
Glasova 17
Dodaj
4.50
Visoka škola za poslovno industrijski menadžment
Privatne visoke škole
Adresa: Kosančićeva 4, Kruševac
( 4.50 )
Glasova 2
Dodaj
4.46
Akademija umetnosti „Braća Karić“
Univerzitet Alfa
Adresa: Nemanjina 28, Beograd
( 4.46 )
Glasova 25
Telefon: 011 3618715
Dodaj
4.45
Poslovni fakultet u Beogradu (PFB)
Univerzitet Singidunum
Adresa: Danijelova 32, Beograd
( 4.45 )
Glasova 484
Dodaj
4.43
Visoka građevisko-geodetska škola strukovnih studija u Beogradu
Državne visoke škole
Adresa: Hajduk Stankova 2, Beograd
( 4.43 )
Glasova 22
Dodaj
4.42
Visoka škola „Akademija za diplomatiju i bezbednost“
Privatne visoke škole
Adresa: Travnička 2, Beograd
( 4.42 )
Glasova 23
Dodaj
4.40
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Blacu
Državne visoke škole
Adresa: Kralja Petra I 70, Blace
( 4.40 )
Glasova 12
Dodaj
4.39
Fakultet za međunarodnu ekonomiju
Megatrend Univerzitet
Adresa: Bulevar umetnosti 29, Beograd
( 4.39 )
Glasova 81
Dodaj
4.39
Fakultet za bankarstvo osiguranje i finansije
Univerzitet Union
Adresa: Zmaj Jovina 12, Beograd
( 4.39 )
Glasova 20
Dodaj
4.38
Ekonomski fakultet
Univerzitet u Nišu
Adresa: Trg kralja Аleksandra Ujedinitelja 11, Niš
( 4.38 )
Glasova 2
Telefon: 018 528609
Fax: 018 4519441
Dodaj
4.37
Pravni fakultet
Univerzitet Union
Adresa: Goce Delčeva 36, Beograd
( 4.37 )
Glasova 23
Dodaj
4.36
Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju
Privatne visoke škole
Adresa: Višegradska 33, Niš
( 4.36 )
Glasova 7
Dodaj
4.35
Fakultet za sport i turizam
Univerzitet Metropolitan
Adresa: Radnička 30a, Novi Sad
( 4.35 )
Glasova 5
Dodaj
4.35
Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije
Privatne visoke škole
Adresa: Cara Dušana 34, Beograd
( 4.35 )
Glasova 5
Dodaj
4.35
Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment (FTHM)
Univerzitet Singidunum
Adresa: Danijelova 32, Beograd
( 4.35 )
Glasova 430
Dodaj
4.33
Departman za matematičke nauke
Državni univerzitet u Novom Pazaru
Adresa: Vuka Karadžića bb, Novi Pazar
Web sajt: www.np.ac.rs
( 4.33 )
Glasova 6
Telefon: 020/317-754
Fax: 020/337-669
Dodaj
4.33
Fakultet zaštite životne sredine
Univerzitet Educons
Adresa: Vojvode Putnika 87, Sremska Kamenica
( 4.33 )
Glasova 3
Dodaj
4.33
Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Privredna Akademija
Adresa: Geri Karolja 1, Novi Sad
( 4.33 )
Glasova 41
Dodaj
4.30
Fakultet za državnu upravu i administraciju
Megatrend Univerzitet
Adresa: Bulevar umetnosti 29, Beograd
( 4.30 )
Glasova 68
Dodaj
4.29
Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće kadrove u Novom Sadu
Univerzitet Alfa
Adresa: Ise Bajića 4, Novi Sad
( 4.29 )
Glasova 92
Dodaj
4.27
Fakultet za graditeljski menadžment
Univerzitet Union
Adresa: Cara Dušana 62-64, Beograd
( 4.27 )
Glasova 35
Dodaj
4.26
Visoka poslovna škola „Megatrend“
Privatne visoke škole
Adresa: Bulevar umetnosti 29, Beograd
( 4.26 )
Glasova 18
Dodaj
4.26
Fakultet za medije i komunikaciju (FMK)
Univerzitet Singidunum
Adresa: Karađorđeva 65, Beograd
( 4.26 )
Glasova 402
Dodaj
4.21
Fakultet za ekonomiju finansije i administraciju (FEFA)
Univerzitet Singidunum
Adresa: Vojvode Mišića 43, Beograd
( 4.21 )
Glasova 23
Dodaj
4.20
Fakultet za poslovno industrijski menadžment
Univerzitet Union
Adresa: Majke Jevrosime 4, Kruševac
( 4.20 )
Glasova 24
Dodaj
4.19
Visoka škola strukovnih studija - Beogradska politehnika
Državne visoke škole
Adresa: Brankova 17, Krfska 7/1, Beograd
( 4.19 )
Glasova 72
Dodaj
4.15
Poljoprivredni fakultet, Zubin Potok
Univerzitet u Prištini
Adresa: Jelene Аnžujske b.b., Zubin Potok
( 4.15 )
Glasova 5
Dodaj
4.13
Visoka tehnološka škola strukovnih studija u Aranđelovcu
Državne visoke škole
Adresa: Josifa Pančića 11, Аranđelovac
( 4.13 )
Glasova 13
Dodaj
4.13
Rudarsko-geološki fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Đušina 7, Beograd
( 4.13 )
Glasova 66
Dodaj
4.11
Fakultet za fizičku hemiju
Beogradski Univerzitet
Adresa: Studentski trg 12-16, Beograd
( 4.11 )
Glasova 148
Dodaj
4.11
Fakultet bezbednosti
Beogradski Univerzitet
Adresa: Gospodara Vučića 50, Beograd
( 4.11 )
Glasova 57
Dodaj
4.09
Visoka škola za računovodstvo i berzansko poslovanje
Privatne visoke škole
Adresa: Imotska 1, Beograd
( 4.09 )
Glasova 11
Dodaj
4.09
Fakultet zaštite na radu
Univerzitet u Nišu
Adresa: Čarnojevića 10a, Niš
( 4.09 )
Glasova 320
Dodaj
4.07
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu
Državne visoke škole
Adresa: Petra Drapšina 8, Novi Sad
( 4.07 )
Glasova 220
Dodaj
4.06
Fakultet za poslovne studije
Megatrend Univerzitet
Adresa: Stari korzo 36, Požarevac
( 4.06 )
Glasova 12
Dodaj
4.04
Vojna akademija
Državne visoke škole
Adresa: Generala Pavla Jurišića Šturma 33, Beograd
( 4.04 )
Glasova 147
Dodaj
4.03
Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu
Državne visoke škole
Adresa: Vojvode Stepe 283, Beograd
Web sajt: www.viser.edu.rs
( 4.03 )
Glasova 371
Telefon: 011 3970429
Fax: 011 2471099
Dodaj
4.02
Mašinski fakultet
Univerzitet u Nišu
Adresa: Аleksandra Medvedeva 14, Niš
( 4.02 )
Glasova 81
Dodaj
4.01
Visoka zdravstveno-sanitarna škola „VISAN“
Privatne visoke škole
Adresa: Tošin bunar 7, Beograd
( 4.01 )
Glasova 91
Dodaj
3.99
Visoka škola tehničkih strukovnih studija u Čačku
Državne visoke škole
Adresa: Svetog Save 65, Čačak
( 3.99 )
Glasova 22
Dodaj
3.98
Medicinski fakultet
Univerzitet u Kragujevcu
Adresa: Svetozara Markovića 69, Kragujevac
( 3.98 )
Glasova 31
Dodaj
3.97
Fakultet za poslovne studije
Megatrend Univerzitet
Adresa: Centar Milenijum, Vršac
( 3.97 )
Glasova 9
Dodaj
3.96
Fakultet za primenjenu ekologiju (Futura)
Univerzitet Singidunum
Adresa: Lazarevački drum 13, Beograd
( 3.96 )
Glasova 134
Dodaj
3.95
Prirodno-matematički fakultet
Univerzitet u Prištini
Adresa: Knjaza Miloša 7
( 3.95 )
Glasova 22
Dodaj
3.95
Fakultet za kulturu i medije
Megatrend Univerzitet
Adresa: Goce Delčeva br. 9a, Beograd
( 3.95 )
Glasova 75
Dodaj
3.95
Učiteljski fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Narodnog fronta 43, Beograd
( 3.95 )
Glasova 375
Dodaj
3.95
Računarski fakultet
Univerzitet Union
Adresa: Knez Mihailova 6/VI, Beograd
( 3.95 )
Glasova 210
Dodaj
3.95
Akademija umetnosti
Univerzitet u Novom Sadu
Adresa: Đure Jakšića 7, Novi Sad
( 3.95 )
Glasova 5
Telefon: 021 422176
Dodaj
3.92
Učiteljski fakultet
Univerzitet u Kragujevcu
Adresa: Trg Svetog Save 36, Užice
( 3.92 )
Glasova 130
Dodaj
3.92
Visoka škola „Fakultet za pravne i poslovne studije“
Privatne visoke škole
Adresa: Grčkoškolska 2, Novi Sad
( 3.92 )
Glasova 116
Dodaj
3.92
Fakultet digitalnih umetnosti
Univerzitet Metropolitan
Adresa: Tadeuša Košćuška 63, Beograd
( 3.92 )
Glasova 58
Dodaj
3.90
Departman za filološke nauke
Državni univerzitet u Novom Pazaru
Adresa: Vuka Karadžića bb, Novi Pazar
Web sajt: www.np.ac.rs
( 3.90 )
Glasova 147
Telefon: 020/317-754
Fax: 020/337-669
Dodaj
3.89
Pravni fakultet
Univerzitet u Novom Sadu
Adresa: Dositeja Obradovića 1, Novi Sad
( 3.89 )
Glasova 60
Dodaj
3.88
Poljoprivredni fakultet
Univerzitet u Novom Sadu
Adresa: Trg Dositeja Obradovića 8, Novi Sad
( 3.88 )
Glasova 150
Dodaj
3.87
Elektronski fakultet
Univerzitet u Nišu
Adresa: Аleksandra Medvedeva 14, Niš
( 3.87 )
Glasova 358
Dodaj
3.86
Visoka tehnička mašinska škola strukovnih studija u Trsteniku
Državne visoke škole
Adresa: Radoja Krstića 19, Trstenik
( 3.86 )
Glasova 37
Dodaj
3.85
Fakultet ekološke poljoprivrede
Univerzitet Educons
Adresa: Vojvode Putnika 87, Sremska Kamenica
( 3.85 )
Glasova 10
Dodaj
3.85
Fakultet za umetnost i dizajn
Megatrend Univerzitet
Adresa: Knez Mihajlova 52, Beograd
( 3.85 )
Glasova 38
Dodaj
3.85
Departman za tehničke nauke
Državni univerzitet u Novom Pazaru
Adresa: Vuka Karadžića bb, Novi Pazar
Web sajt: www.np.ac.rs
( 3.85 )
Glasova 413
Telefon: 020/317-754
Fax: 020/337-669
Dodaj
3.84
Pravni fakultet
Univerzitet u Kragujevcu
Adresa: Jovana Cvijića 1, Kragujevac
( 3.84 )
Glasova 122
Dodaj
3.84
Tehnički fakultet
Univerzitet u Kragujevcu
Adresa: Svetog Save 65, Čačak
( 3.84 )
Glasova 251
Dodaj
3.84
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Beogradski Univerzitet
Adresa: Blagoja Parovića 156, Beograd
( 3.84 )
Glasova 252
Dodaj
3.83
Departman za biomedicinske nauke
Državni univerzitet u Novom Pazaru
Adresa: Vuka Karadžića bb, Novi Pazar
Web sajt: www.np.ac.rs
( 3.83 )
Glasova 122
Telefon: 020/317-754
Fax: 020/337-669
Dodaj
3.83
Hemijski fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Studentski trg 12-16, Beograd
( 3.83 )
Glasova 230
Dodaj
3.83
Fakultet tehničkih nauka
Univerzitet u Novom Sadu
Adresa: Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad
( 3.83 )
Glasova 248
Dodaj
3.83
Medicinski fakultet
Univerzitet u Nišu
Adresa: Bulevar dr Zorana Đinđića 81, Niš
( 3.83 )
Glasova 263
Dodaj
3.80
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Gnjilane
Državne visoke škole
Adresa: Karađorđev trg, Bujanovac
( 3.80 )
Glasova 16
Dodaj
3.80
Prirodno-matematički fakultet
Univerzitet u Nišu
Adresa: Višegradska 33, Niš
( 3.80 )
Glasova 309
Dodaj
3.78
Biološki fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Studentski trg 16, Beograd
Web sajt: www.bio.bg.ac.rs
( 3.78 )
Glasova 441
Telefon: 011 2635627
Dodaj
3.78
Medicinski fakultet
Univerzitet u Novom Sadu
Adresa: Hajduk Veljkova 3, Novi Sad
( 3.78 )
Glasova 235
Dodaj
3.75
Medicinski fakultet
Univerzitet u Prištini
Adresa: Zdravstveni centar b.b.
( 3.75 )
Glasova 71
Dodaj
3.74
Saobraćajni fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Vojvode Stepe 305, Beograd
( 3.74 )
Glasova 191
Dodaj
3.74
Arhitektonski fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Bulevar kralja Аleksandra 73/II, Beograd
Web sajt: www.arh.bg.ac.rs
( 3.74 )
Glasova 183
Telefon: 011 3225254
Dodaj
3.73
Fakultet za kompjuterske nauke
Megatrend Univerzitet
Adresa: Bulevar umetnosti 29, Beograd
( 3.73 )
Glasova 30
Dodaj
3.73
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu
Državne visoke škole
Adresa: Аleksandra Medvedeva 20, Niš
( 3.73 )
Glasova 12
Dodaj
3.70
Departman za filozofske nauke
Državni univerzitet u Novom Pazaru
Adresa: Vuka Karadžića bb, Novi Pazar
Web sajt: www.np.ac.rs
( 3.70 )
Glasova 58
Telefon: 020/317-754
Fax: 020/337-669
Dodaj
3.70
Departman za pravne nauke
Državni univerzitet u Novom Pazaru
Adresa: Vuka Karadžića bb, Novi Pazar
Web sajt: www.np.ac.rs
( 3.70 )
Glasova 115
Telefon: 020/317-754
Fax: 020/337-669
Dodaj
3.69
Fakultet veterinarske medicine
Beogradski Univerzitet
Adresa: Bulevar oslobođenja 18, Beograd
( 3.69 )
Glasova 193
Dodaj
3.69
Visoka hotelijerska škola strukovnih studija u Beogradu
Državne visoke škole
Adresa: Kneza Višeslava 70, Beograd
( 3.69 )
Glasova 68
Dodaj
3.68
Tehnološki fakultet
Univerzitet u Novom Sadu
Adresa: Bulevar cara Lazara 1, Novi Sad
( 3.68 )
Glasova 189
Dodaj
3.67
Građevinski fakultet
Univerzitet u Novom Sadu
Adresa: Kozaračka 2a, Subotica
( 3.67 )
Glasova 374
Dodaj
3.66
Departman za hemijsko-tehnološke nauke
Državni univerzitet u Novom Pazaru
Adresa: Vuka Karadžića bb, Novi Pazar
Web sajt: www.np.ac.rs
( 3.66 )
Glasova 44
Telefon: 020/317-754
Fax: 020/337-669
Dodaj
3.66
Tehnološko-metalurški fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Karnegijeva 4, Beograd
( 3.66 )
Glasova 316
Dodaj
3.65
Fizički fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Studentski trg 12, Beograd
( 3.65 )
Glasova 357
Dodaj
3.64
Beogradska poslovna škola - visoka škola strukovnih studija
Državne visoke škole
Adresa: Kraljice Marije 73, Beograd
Web sajt: www.bbs.edu.rs
( 3.64 )
Glasova 418
Telefon: 011 3042300
Fax: 011 2401888
Dodaj
3.62
Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu
Državne visoke škole
Adresa: Cara Dušana 254, Beograd
( 3.62 )
Glasova 49
Dodaj
3.61
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Kragujevcu
Državne visoke škole
Adresa: Kosovska 8, Kragujevac
( 3.61 )
Glasova 58
Dodaj
3.57
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Subotici
Državne visoke škole
Adresa: Marka Oreškovića 16, Subotica
( 3.57 )
Glasova 263
Dodaj
3.57
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Vršcu
Državne visoke škole
Adresa: Omladinski trg 1, Vršac
( 3.57 )
Glasova 224
Dodaj
3.56
Učiteljski fakultet
Univerzitet u Nišu
Adresa: Partizanska 14, Vranje
Web sajt: www.ucfak.ni.ac.rs
( 3.56 )
Glasova 44
Telefon: 017/421-633
Dodaj
3.55
Fakultet poslovne ekonomije
Univerzitet Educons
Adresa: Vojvode Putnika 87, Sremska Kamenica
( 3.55 )
Glasova 20
Dodaj
3.54
Poljoprivredni fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Nemanjina 6, Beograd
( 3.54 )
Glasova 242
Dodaj
3.54
Pravni fakultet
Univerzitet u Nišu
Adresa: Trg kralja Аleksandra 11, Niš
( 3.54 )
Glasova 147
Dodaj
3.51
Visoka poslovno-tehnička škola strukovnih studija u Užicu
Državne visoke škole
Adresa: Trg Svetog Save 34, Užice
( 3.51 )
Glasova 44
Dodaj
3.50
Fakultet primenjenih umetnosti
Univerzitet Umetnosti u Beogradu
Adresa: Kralja Petra 4, Beograd
( 3.50 )
Glasova 489
Dodaj
3.48
Ekonomski fakultet
Univerzitet u Prištini
Adresa: Kolašinska 156
( 3.48 )
Glasova 145
Dodaj
3.48
Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn
Državne visoke škole
Adresa: Starine Novaka 24, Beograd
( 3.48 )
Glasova 181
Dodaj
3.48
Fakultet za evropske pravno-političke studije
Univerzitet Educons
Adresa: Narodnog fronta 53, Novi Sad
( 3.48 )
Glasova 42
Dodaj
3.47
Građevinsko-arhitektonski fakultet
Univerzitet u Nišu
Adresa: Аleksandra Medvedeva 14, Niš
( 3.47 )
Glasova 68
Dodaj
3.45
Visoka turistička škola strukovnih studija u Beogradu
Državne visoke škole
Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 152a, Beograd
( 3.45 )
Glasova 242
Dodaj
3.45
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu
Državne visoke škole
Adresa: Školarska 1, Novi Sad
( 3.45 )
Glasova 228
Dodaj
3.35
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Beogradu
Državne visoke škole
Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 152a, Beograd
( 3.35 )
Glasova 5
Dodaj
3.34
Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija u Beogradu
Državne visoke škole
Adresa: Pante Srećkovića 2, Beograd
( 3.34 )
Glasova 88
Dodaj
3.27
Filološko-umetnički fakultet
Univerzitet u Kragujevcu
Adresa: Jovana Cvijića 1, Kragujevac
( 3.27 )
Glasova 128
Dodaj
3.25
Stomatološki fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Dr Subotića 8, Beograd
( 3.25 )
Glasova 6
Dodaj
3.25
Fakultet likovnih umetnosti
Univerzitet Umetnosti u Beogradu
Adresa: Pariska 16, Beograd
( 3.25 )
Glasova 1
Dodaj
3.06
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača
Državne visoke škole
Adresa: Zmaj Jovina 29, Sremska Mitrovica
( 3.06 )
Glasova 77
Dodaj
2.96
Fakultet za menadžment
Megatrend Univerzitet
Adresa: Park šuma Kraljevica b.b, Zaječar
( 2.96 )
Glasova 34
Dodaj
2.94
Pravni fakultet
Univerzitet u Prištini
Adresa: Lole Ribaba b.b.
( 2.94 )
Glasova 61
Dodaj
2.88
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Univerzitet u Novom Sadu
Adresa: Lovćenska 16, Novi Sad
( 2.88 )
Glasova 22
Dodaj
2.79
Farmaceutski fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Vojvode Stepe 450, Beograd
( 2.79 )
Glasova 472
Dodaj
2.50
Tehnološki fakultet
Univerzitet u Nišu
Adresa: Leskovac Leskovac, Niš
( 2.50 )
Glasova 2
Dodaj
2.49
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Leskovcu
Državne visoke škole
Adresa: Durmitorska 19, Leskovac
( 2.49 )
Glasova 34
Dodaj
1.00
Visoka hemijsko-tehnološka škola strukovnih studija u Kruševcu
Državne visoke škole
Adresa: Kosančićeva 36, Kruševac
( 1.00 )
Glasova 2
Dodaj
1.00
Pedagoški fakultet
Univerzitet u Kragujevcu
Adresa: Milana Mijalkovića 14, Jagodina
( 1.00 )
Glasova 1
Dodaj
1.00
Visoka škola strukovnih studija „Akademija fudbala“
Privatne visoke škole
Adresa: Deligradska 27-III, Beograd
( 1.00 )
Glasova 1
Dodaj
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Univerzitet u Nišu
Adresa: Čarnojevića 10a, Niš
Dodaj
Fakultet tehničkih nauka
Univerzitet u Prištini
Adresa: Knjaza Miloša 7
Dodaj
Fakultet umetnosti
Univerzitet u Prištini
Adresa: Kralja Petra I 117, Zvečan
Dodaj
Medicinska akademija – US Medical School
Evropski Univerzitet
Adresa: Tadeuša Košćuškog 63, Beograd
Dodaj
Fakultet za inženjerski internacionalni menadžment
Evropski Univerzitet
Adresa: Beograd
Dodaj
Nova akademija umetnosti
Evropski Univerzitet
Adresa: Beograd
Dodaj
Fakultet za poslovnu ekonomiju
Megatrend Univerzitet
Adresa: Pop Lukina 26, Valjevo
Dodaj
Stomatološki fakultet
Privredna Akademija
Adresa: Žarka Zrenjanina 179, Pančevo
Dodaj
Fakultet za ekonomiju i političke nauke
Univerzitet Alfa
Adresa: Bulevar kralja Аleksandra 84, Beograd
Dodaj
Fakultet za menadžment
Univerzitet Alfa
Adresa: Vase Stajića 6, Novi Sad
Dodaj
Fakultet za inženjerski menadžment
Univerzitet Educons
Adresa: Sime Milutinovića Sarajlije 32, Novi Sad
Dodaj
Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine
Univerzitet Union
Adresa: Cara Dušana 62-64, Beograd
Dodaj
Fakultet za menadžment nekretnina
Univerzitet Union
Adresa: Cara Dušana 62-64, Beograd
Dodaj
Visoka poslovna škola strukovnih studija u Valjevu
Državne visoke škole
Adresa: Vuka Karadžića 32, Valjevo
Dodaj
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Kruševcu
Državne visoke škole
Adresa: Luke Ivanovića 22-24, Kruševac
Dodaj
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Pirotu
Državne visoke škole
Adresa: Ćirila i Metodija 29, Pirot
Dodaj
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Subotici
Državne visoke škole
Adresa: Banijska 67, Subotica
Dodaj
Visoka škola za košarku „Borisav Stanković“
Privatne visoke škole
Adresa: Bulevar umetnosti 29, Beograd
Dodaj
Visoka škola za menadžment i biznis
Privatne visoke škole
Adresa: Park šuma Kraljevica b.b, Zaječar
Dodaj
Visoka škola za poslovne sekretare i menadžment
Privatne visoke škole
Adresa: Mitropolita Stratimirovića 110, Sremski Karlovci
Dodaj
Visoka škola strukovnih studija za projektni menadžment
Privatne visoke škole
Adresa: Krfska 7, Beograd