Dodaj
5.00
Visoka škola modernog biznisa
Privatne visoke škole
Adresa: Terazije 27, 4. sprat, Beograd
( 5.00 )
Glasova 6
Telefon: 011/4120700
Fax: 022/4120701
Dodaj
5.00
Visoka medicinska škola strukovnih studija „Milutin Milanković“
Privatne visoke škole
Adresa: Kneza Višeslava 27, Beograd
( 5.00 )
Glasova 4
Dodaj
4.67
Visoka poslovna škola strukovnih studija
Privatne visoke škole
Adresa: Župana Stracimira 9, Čačak
( 4.67 )
Glasova 16
Dodaj
4.58
Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo
Privatne visoke škole
Adresa: Mitropolita Petra 8, Beograd
( 4.58 )
Glasova 70
Dodaj
4.50
Visoka škola za poslovno industrijski menadžment
Privatne visoke škole
Adresa: Kosančićeva 4, Kruševac
( 4.50 )
Glasova 2
Dodaj
4.42
Visoka škola „Akademija za diplomatiju i bezbednost“
Privatne visoke škole
Adresa: Travnička 2, Beograd
( 4.42 )
Glasova 23
Dodaj
4.36
Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju
Privatne visoke škole
Adresa: Višegradska 33, Niš
( 4.36 )
Glasova 7
Dodaj
4.35
Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije
Privatne visoke škole
Adresa: Cara Dušana 34, Beograd
( 4.35 )
Glasova 5
Dodaj
4.26
Visoka poslovna škola „Megatrend“
Privatne visoke škole
Adresa: Bulevar umetnosti 29, Beograd
( 4.26 )
Glasova 18
Dodaj
4.12
Visoka zdravstveno-sanitarna škola „VISAN“
Privatne visoke škole
Adresa: Tošin bunar 7, Beograd
( 4.12 )
Glasova 92
Dodaj
4.11
Visoka škola strukovnih studija za ekonomiju i upravu
Privatne visoke škole
Adresa: Imotska 1, Beograd
Web sajt: www.rafin.edu.rs
( 4.11 )
Glasova 47
Telefon: +381112462623
Fax: +381113098198
Dodaj
3.83
Visoka škola „Fakultet za pravne i poslovne studije“
Privatne visoke škole
Adresa: Grčkoškolska 2, Novi Sad
( 3.83 )
Glasova 123
Dodaj
1.00
Visoka škola strukovnih studija „Akademija fudbala“
Privatne visoke škole
Adresa: Deligradska 27-III, Beograd
( 1.00 )
Glasova 1
Dodaj
Visoka škola strukovnih studija za projektni menadžment
Privatne visoke škole
Adresa: Krfska 7, Beograd
Dodaj
Visoka škola za košarku „Borisav Stanković“
Privatne visoke škole
Adresa: Bulevar umetnosti 29, Beograd
Dodaj
Visoka škola za menadžment i biznis
Privatne visoke škole
Adresa: Park šuma Kraljevica b.b, Zaječar
Dodaj
Visoka škola za poslovne sekretare i menadžment
Privatne visoke škole
Adresa: Mitropolita Stratimirovića 110, Sremski Karlovci