Dodaj
4.50
Poslovni fakultet u Valjevu (PFV)
Univerzitet Singidunum
Adresa: Železnička 8, Valjevo
( 4.50 )
Glasova 200
Dodaj
4.46
Fakultet za informatiku i računarstvo (FIR)
Univerzitet Singidunum
Adresa: Danijelova 32, Beograd
( 4.46 )
Glasova 587
Dodaj
4.46
Tehnički fakultet (TF)
Univerzitet Singidunum
Adresa: Danijelova 32, Beograd
( 4.46 )
Glasova 558
Dodaj
4.41
Poslovni fakultet u Beogradu (PFB)
Univerzitet Singidunum
Adresa: Danijelova 32, Beograd
( 4.41 )
Glasova 505
Dodaj
4.27
Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment (FTHM)
Univerzitet Singidunum
Adresa: Danijelova 32, Beograd
( 4.27 )
Glasova 468
Dodaj
4.27
Fakultet za medije i komunikaciju (FMK)
Univerzitet Singidunum
Adresa: Karađorđeva 65, Beograd
( 4.27 )
Glasova 419