Dodaj
4.56
Poslovni fakultet u Valjevu (PFV)
Univerzitet Singidunum
Adresa: Železnička 8, Valjevo
( 4.56 )
Glasova 185
Dodaj
4.47
Fakultet za informatiku i računarstvo (FIR)
Univerzitet Singidunum
Adresa: Danijelova 32, Beograd
( 4.47 )
Glasova 555
Dodaj
4.46
Tehnički fakultet (TF)
Univerzitet Singidunum
Adresa: Danijelova 32, Beograd
( 4.46 )
Glasova 527
Dodaj
4.45
Poslovni fakultet u Beogradu (PFB)
Univerzitet Singidunum
Adresa: Danijelova 32, Beograd
( 4.45 )
Glasova 484
Dodaj
4.35
Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment (FTHM)
Univerzitet Singidunum
Adresa: Danijelova 32, Beograd
( 4.35 )
Glasova 430
Dodaj
4.26
Fakultet za medije i komunikaciju (FMK)
Univerzitet Singidunum
Adresa: Karađorđeva 65, Beograd
( 4.26 )
Glasova 402
Dodaj
4.21
Fakultet za ekonomiju finansije i administraciju (FEFA)
Univerzitet Singidunum
Adresa: Vojvode Mišića 43, Beograd
( 4.21 )
Glasova 23
Dodaj
3.96
Fakultet za primenjenu ekologiju (Futura)
Univerzitet Singidunum
Adresa: Lazarevački drum 13, Beograd
( 3.96 )
Glasova 134