Dodaj
5.00
Fakultet za uslužni biznis
Univerzitet Educons
Adresa: Vojvode Putnika bb, Sremska Kamenica
( 5.00 )
Glasova 4
Dodaj
5.00
Akademija klasičnog slikarstva
Univerzitet Educons
Adresa: Vojvode Putnika 87, Sremska Kamenica
E-mail: info@aks.edu.rs
Web sajt: www.aks.edu.rs
( 5.00 )
Glasova 1
Telefon: 021 4893 610
Dodaj
3.75
Fakultet zaštite životne sredine
Univerzitet Educons
Adresa: Vojvode Putnika 87, Sremska Kamenica
( 3.75 )
Glasova 8
Dodaj
3.62
Fakultet poslovne ekonomije
Univerzitet Educons
Adresa: Vojvode Putnika 87, Sremska Kamenica
( 3.62 )
Glasova 21
Dodaj
3.61
Fakultet ekološke poljoprivrede
Univerzitet Educons
Adresa: Vojvode Putnika 87, Sremska Kamenica
( 3.61 )
Glasova 14
Dodaj
Fakultet za inženjerski menadžment
Univerzitet Educons
Adresa: Sime Milutinovića Sarajlije 32, Novi Sad