Dodaj
5.00
Fakultet za trgovinu i bankarstvo „Janićije i Danica Karić“
Univerzitet Alfa
Adresa: Palmira Toljatija 3, Beograd
( 5.00 )
Glasova 4
Dodaj
4.93
Fakultet za strane jezike
Univerzitet Alfa
Adresa: Palmira Toljatija 3, Beograd
( 4.93 )
Glasova 7
Dodaj
4.46
Akademija umetnosti „Braća Karić“
Univerzitet Alfa
Adresa: Nemanjina 28, Beograd
( 4.46 )
Glasova 25
Telefon: 011 3618715
Dodaj
4.29
Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za rukovodeće kadrove u Novom Sadu
Univerzitet Alfa
Adresa: Ise Bajića 4, Novi Sad
( 4.29 )
Glasova 92
Dodaj
Fakultet za ekonomiju i političke nauke
Univerzitet Alfa
Adresa: Bulevar kralja Аleksandra 84, Beograd
Dodaj
Fakultet za menadžment
Univerzitet Alfa
Adresa: Vase Stajića 6, Novi Sad