Dodaj
5.00
Departman za ekonomske nauke
Državni univerzitet u Novom Pazaru
Adresa: Vuka Karadžića bb, Novi Pazar
Web sajt: www.np.ac.rs
( 5.00 )
Glasova 12
Telefon: 020/317-754
Fax: 020/337-669
Dodaj
5.00
Departman za multidisciplinarne nauke
Državni univerzitet u Novom Pazaru
Adresa: Vuka Karadžića bb, Novi Pazar
Web sajt: www.np.ac.rs
( 5.00 )
Glasova 1
Telefon: 020/317-754
Fax: 020/337-669
Dodaj
4.96
Departman za umetnost
Državni univerzitet u Novom Pazaru
Adresa: Vuka Karadžića bb, Novi Pazar
Web sajt: www.np.ac.rs
( 4.96 )
Glasova 6
Telefon: 020/317-754
Fax: 020/337-669
Dodaj
4.33
Departman za matematičke nauke
Državni univerzitet u Novom Pazaru
Adresa: Vuka Karadžića bb, Novi Pazar
Web sajt: www.np.ac.rs
( 4.33 )
Glasova 6
Telefon: 020/317-754
Fax: 020/337-669
Dodaj
3.90
Departman za filološke nauke
Državni univerzitet u Novom Pazaru
Adresa: Vuka Karadžića bb, Novi Pazar
Web sajt: www.np.ac.rs
( 3.90 )
Glasova 147
Telefon: 020/317-754
Fax: 020/337-669
Dodaj
3.85
Departman za tehničke nauke
Državni univerzitet u Novom Pazaru
Adresa: Vuka Karadžića bb, Novi Pazar
Web sajt: www.np.ac.rs
( 3.85 )
Glasova 413
Telefon: 020/317-754
Fax: 020/337-669
Dodaj
3.83
Departman za biomedicinske nauke
Državni univerzitet u Novom Pazaru
Adresa: Vuka Karadžića bb, Novi Pazar
Web sajt: www.np.ac.rs
( 3.83 )
Glasova 122
Telefon: 020/317-754
Fax: 020/337-669
Dodaj
3.70
Departman za filozofske nauke
Državni univerzitet u Novom Pazaru
Adresa: Vuka Karadžića bb, Novi Pazar
Web sajt: www.np.ac.rs
( 3.70 )
Glasova 58
Telefon: 020/317-754
Fax: 020/337-669
Dodaj
3.70
Departman za pravne nauke
Državni univerzitet u Novom Pazaru
Adresa: Vuka Karadžića bb, Novi Pazar
Web sajt: www.np.ac.rs
( 3.70 )
Glasova 115
Telefon: 020/317-754
Fax: 020/337-669
Dodaj
3.66
Departman za hemijsko-tehnološke nauke
Državni univerzitet u Novom Pazaru
Adresa: Vuka Karadžića bb, Novi Pazar
Web sajt: www.np.ac.rs
( 3.66 )
Glasova 44
Telefon: 020/317-754
Fax: 020/337-669