Dodaj
5.00
Departman za ekonomske nauke
Državni univerzitet u Novom Pazaru
Adresa: Vuka Karadžića bb, Novi Pazar
Web sajt: www.np.ac.rs
( 5.00 )
Glasova 16
Telefon: 020/317-754
Fax: 020/337-669
Dodaj
5.00
Departman za multidisciplinarne nauke
Državni univerzitet u Novom Pazaru
Adresa: Vuka Karadžića bb, Novi Pazar
Web sajt: www.np.ac.rs
( 5.00 )
Glasova 1
Telefon: 020/317-754
Fax: 020/337-669
Dodaj
4.96
Departman za umetnost
Državni univerzitet u Novom Pazaru
Adresa: Vuka Karadžića bb, Novi Pazar
Web sajt: www.np.ac.rs
( 4.96 )
Glasova 6
Telefon: 020/317-754
Fax: 020/337-669
Dodaj
4.33
Departman za matematičke nauke
Državni univerzitet u Novom Pazaru
Adresa: Vuka Karadžića bb, Novi Pazar
Web sajt: www.np.ac.rs
( 4.33 )
Glasova 6
Telefon: 020/317-754
Fax: 020/337-669
Dodaj
3.87
Departman za filološke nauke
Državni univerzitet u Novom Pazaru
Adresa: Vuka Karadžića bb, Novi Pazar
Web sajt: www.np.ac.rs
( 3.87 )
Glasova 172
Telefon: 020/317-754
Fax: 020/337-669
Dodaj
3.86
Departman za biomedicinske nauke
Državni univerzitet u Novom Pazaru
Adresa: Vuka Karadžića bb, Novi Pazar
Web sajt: www.np.ac.rs
( 3.86 )
Glasova 125
Telefon: 020/317-754
Fax: 020/337-669
Dodaj
3.81
Departman za tehničke nauke
Državni univerzitet u Novom Pazaru
Adresa: Vuka Karadžića bb, Novi Pazar
Web sajt: www.np.ac.rs
( 3.81 )
Glasova 437
Telefon: 020/317-754
Fax: 020/337-669
Dodaj
3.74
Departman za filozofske nauke
Državni univerzitet u Novom Pazaru
Adresa: Vuka Karadžića bb, Novi Pazar
Web sajt: www.np.ac.rs
( 3.74 )
Glasova 56
Telefon: 020/317-754
Fax: 020/337-669
Dodaj
3.66
Departman za hemijsko-tehnološke nauke
Državni univerzitet u Novom Pazaru
Adresa: Vuka Karadžića bb, Novi Pazar
Web sajt: www.np.ac.rs
( 3.66 )
Glasova 44
Telefon: 020/317-754
Fax: 020/337-669
Dodaj
3.59
Departman za pravne nauke
Državni univerzitet u Novom Pazaru
Adresa: Vuka Karadžića bb, Novi Pazar
Web sajt: www.np.ac.rs
( 3.59 )
Glasova 123
Telefon: 020/317-754
Fax: 020/337-669