Dodaj
4.86
Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku
Univerzitet u Novom Sadu
Adresa: Štrosmajerova 11, Subotica
( 4.86 )
Glasova 31
Dodaj
4.20
Akademija umetnosti
Univerzitet u Novom Sadu
Adresa: Đure Jakšića 7, Novi Sad
( 4.20 )
Glasova 27
Telefon: 021 422176
Dodaj
4.03
Filozofski fakultet
Univerzitet u Novom Sadu
Adresa: Dr Zorana Đinđića 2, Novi Sad
( 4.03 )
Glasova 2411
Dodaj
3.84
Pravni fakultet
Univerzitet u Novom Sadu
Adresa: Dositeja Obradovića 1, Novi Sad
( 3.84 )
Glasova 75
Dodaj
3.83
Fakultet tehničkih nauka
Univerzitet u Novom Sadu
Adresa: Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad
( 3.83 )
Glasova 371
Dodaj
3.83
Prirodno-matematički fakultet
Univerzitet u Novom Sadu
Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3, Novi Sad
( 3.83 )
Glasova 1281
Dodaj
3.83
Medicinski fakultet
Univerzitet u Novom Sadu
Adresa: Hajduk Veljkova 3, Novi Sad
( 3.83 )
Glasova 313
Dodaj
3.74
Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“
Univerzitet u Novom Sadu
Adresa: Đure Đakovića bb, Zrenjanin
( 3.74 )
Glasova 807
Dodaj
3.71
Pedagoški fakultet
Univerzitet u Novom Sadu
Adresa: Podgorička 4, Sombor
( 3.71 )
Glasova 1235
Dodaj
3.68
Poljoprivredni fakultet
Univerzitet u Novom Sadu
Adresa: Trg Dositeja Obradovića 8, Novi Sad
( 3.68 )
Glasova 202
Dodaj
3.67
Tehnološki fakultet
Univerzitet u Novom Sadu
Adresa: Bulevar cara Lazara 1, Novi Sad
( 3.67 )
Glasova 190
Dodaj
3.66
Građevinski fakultet
Univerzitet u Novom Sadu
Adresa: Kozaračka 2a, Subotica
( 3.66 )
Glasova 380
Dodaj
3.49
Ekonomski fakultet
Univerzitet u Novom Sadu
Adresa: Segedinski put 9-11, Subotica
Web sajt: www.ef.uns.ac.rs
( 3.49 )
Glasova 5227
Telefon: 024 628000
Fax: 024 546486
Dodaj
2.88
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Univerzitet u Novom Sadu
Adresa: Lovćenska 16, Novi Sad
( 2.88 )
Glasova 22