Dodaj
4.13
Rudarsko-geološki fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Đušina 7, Beograd
( 4.13 )
Glasova 66
Dodaj
4.11
Fakultet za fizičku hemiju
Beogradski Univerzitet
Adresa: Studentski trg 12-16, Beograd
( 4.11 )
Glasova 148
Dodaj
4.11
Fakultet bezbednosti
Beogradski Univerzitet
Adresa: Gospodara Vučića 50, Beograd
( 4.11 )
Glasova 57
Dodaj
3.95
Učiteljski fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Narodnog fronta 43, Beograd
( 3.95 )
Glasova 375
Dodaj
3.94
Mašinski fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Kraljice Marije 16, Beograd
( 3.94 )
Glasova 599
Dodaj
3.90
Elektrotehnički fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Bulevar kralja Аleksandra 73, Beograd
( 3.90 )
Glasova 737
Dodaj
3.86
Filozofski fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Čika Ljubina 18-20, Beograd
( 3.86 )
Glasova 1464
Dodaj
3.86
Pravni fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Kralja Аleksandra 67, Beograd
( 3.86 )
Glasova 527
Dodaj
3.84
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Beogradski Univerzitet
Adresa: Blagoja Parovića 156, Beograd
( 3.84 )
Glasova 252
Dodaj
3.83
Hemijski fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Studentski trg 12-16, Beograd
( 3.83 )
Glasova 230
Dodaj
3.78
Biološki fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Studentski trg 16, Beograd
Web sajt: www.bio.bg.ac.rs
( 3.78 )
Glasova 441
Telefon: 011 2635627
Dodaj
3.75
Medicinski fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Dr Subotića 8, Beograd
( 3.75 )
Glasova 1211
Dodaj
3.71
Fakultet organizacionih nauka
Beogradski Univerzitet
Adresa: Jove Ilića 154, Beograd
( 3.71 )
Glasova 997
Dodaj
3.70
Saobraćajni fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Vojvode Stepe 305, Beograd
( 3.70 )
Glasova 162
Dodaj
3.69
Fakultet veterinarske medicine
Beogradski Univerzitet
Adresa: Bulevar oslobođenja 18, Beograd
( 3.69 )
Glasova 193
Dodaj
3.69
Matematički fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Studentski trg 16, Beograd
( 3.69 )
Glasova 2490
Dodaj
3.67
Tehnološko-metalurški fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Karnegijeva 4, Beograd
( 3.67 )
Glasova 312
Dodaj
3.66
Filološki fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Studentski trg 3, Beograd
( 3.66 )
Glasova 3844
Dodaj
3.65
Fizički fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Studentski trg 12, Beograd
( 3.65 )
Glasova 357
Dodaj
3.65
Arhitektonski fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Bulevar kralja Аleksandra 73/II, Beograd
Web sajt: www.arh.bg.ac.rs
( 3.65 )
Glasova 170
Telefon: 011 3225254
Dodaj
3.54
Poljoprivredni fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Nemanjina 6, Beograd
( 3.54 )
Glasova 242
Dodaj
3.54
Ekonomski fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Kamenička 6, Beograd
Web sajt: www.ekof.bg.ac.rs
( 3.54 )
Glasova 3328
Telefon: 011 3021240
Dodaj
3.45
Pravoslavni bogoslovski fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Mije Kovačevića 11b, Beograd
( 3.45 )
Glasova 652
Dodaj
3.45
Fakultet političkih nauka
Beogradski Univerzitet
Adresa: Jove Ilića 165, Beograd
( 3.45 )
Glasova 2080
Dodaj
3.39
Građevinski fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Bulevar kralja Аleksandra 73, Beograd
( 3.39 )
Glasova 1029
Dodaj
3.32
Šumarski fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Kneza Višeslava 1, Beograd
( 3.32 )
Glasova 915
Dodaj
3.32
Geografski fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Studentski trg 3/III, Beograd
( 3.32 )
Glasova 1122
Dodaj
3.25
Stomatološki fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Dr Subotića 8, Beograd
( 3.25 )
Glasova 6
Dodaj
3.19
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Beogradski Univerzitet
Adresa: Visokog Stevana 2, Beograd
( 3.19 )
Glasova 685
Dodaj
2.82
Tehnički fakultet u Boru
Beogradski Univerzitet
Adresa: Vojske Jugoslavije 12, Bor
( 2.82 )
Glasova 501
Dodaj
2.79
Farmaceutski fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Vojvode Stepe 450, Beograd
( 2.79 )
Glasova 471