Dodaj
4.58
Fakultet bezbednosti
Beogradski Univerzitet
Adresa: Gospodara Vučića 50, Beograd
( 4.58 )
Glasova 1040
Dodaj
4.11
Rudarsko-geološki fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Đušina 7, Beograd
( 4.11 )
Glasova 73
Dodaj
4.04
Učiteljski fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Narodnog fronta 43, Beograd
( 4.04 )
Glasova 475
Dodaj
4.01
Fakultet za fizičku hemiju
Beogradski Univerzitet
Adresa: Studentski trg 12-16, Beograd
( 4.01 )
Glasova 182
Dodaj
3.98
Mašinski fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Kraljice Marije 16, Beograd
( 3.98 )
Glasova 638
Dodaj
3.88
Elektrotehnički fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Bulevar kralja Аleksandra 73, Beograd
( 3.88 )
Glasova 952
Dodaj
3.88
Hemijski fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Studentski trg 12-16, Beograd
( 3.88 )
Glasova 272
Dodaj
3.81
Fakultet organizacionih nauka
Beogradski Univerzitet
Adresa: Jove Ilića 154, Beograd
( 3.81 )
Glasova 1208
Dodaj
3.81
Pravni fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Kralja Аleksandra 67, Beograd
( 3.81 )
Glasova 893
Dodaj
3.77
Biološki fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Studentski trg 16, Beograd
Web sajt: www.bio.bg.ac.rs
( 3.77 )
Glasova 477
Telefon: 011 2635627
Dodaj
3.77
Saobraćajni fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Vojvode Stepe 305, Beograd
( 3.77 )
Glasova 235
Dodaj
3.76
Matematički fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Studentski trg 16, Beograd
( 3.76 )
Glasova 3127
Dodaj
3.76
Medicinski fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Dr Subotića 8, Beograd
( 3.76 )
Glasova 1285
Dodaj
3.75
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Beogradski Univerzitet
Adresa: Blagoja Parovića 156, Beograd
( 3.75 )
Glasova 297
Dodaj
3.74
Fakultet veterinarske medicine
Beogradski Univerzitet
Adresa: Bulevar oslobođenja 18, Beograd
( 3.74 )
Glasova 238
Dodaj
3.69
Arhitektonski fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Bulevar kralja Аleksandra 73/II, Beograd
Web sajt: www.arh.bg.ac.rs
( 3.69 )
Glasova 210
Telefon: 011 3225254
Dodaj
3.68
Filološki fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Studentski trg 3, Beograd
( 3.68 )
Glasova 4132
Dodaj
3.68
Poljoprivredni fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Nemanjina 6, Beograd
( 3.68 )
Glasova 335
Dodaj
3.67
Fizički fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Studentski trg 12, Beograd
( 3.67 )
Glasova 374
Dodaj
3.65
Tehnološko-metalurški fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Karnegijeva 4, Beograd
( 3.65 )
Glasova 362
Dodaj
3.58
Filozofski fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Čika Ljubina 18-20, Beograd
( 3.58 )
Glasova 1988
Dodaj
3.53
Ekonomski fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Kamenička 6, Beograd
Web sajt: www.ekof.bg.ac.rs
( 3.53 )
Glasova 3593
Telefon: 011 3021240
Dodaj
3.52
Fakultet političkih nauka
Beogradski Univerzitet
Adresa: Jove Ilića 165, Beograd
( 3.52 )
Glasova 2338
Dodaj
3.50
Stomatološki fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Dr Subotića 8, Beograd
( 3.50 )
Glasova 7
Dodaj
3.48
Pravoslavni bogoslovski fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Mije Kovačevića 11b, Beograd
( 3.48 )
Glasova 691
Dodaj
3.39
Građevinski fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Bulevar kralja Аleksandra 73, Beograd
( 3.39 )
Glasova 1069
Dodaj
3.33
Šumarski fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Kneza Višeslava 1, Beograd
( 3.33 )
Glasova 951
Dodaj
3.30
Geografski fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Studentski trg 3/III, Beograd
( 3.30 )
Glasova 1187
Dodaj
3.28
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Beogradski Univerzitet
Adresa: Visokog Stevana 2, Beograd
( 3.28 )
Glasova 762
Dodaj
2.99
Tehnički fakultet u Boru
Beogradski Univerzitet
Adresa: Vojske Jugoslavije 12, Bor
( 2.99 )
Glasova 438
Dodaj
2.73
Farmaceutski fakultet
Beogradski Univerzitet
Adresa: Vojvode Stepe 450, Beograd
( 2.73 )
Glasova 566