4.27

Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment (FTHM)

Adresa:
Danijelova 32, Beograd
E-mail: fthm@singidunum.ac.rs
Ukupno glasova: 470
Dodaj profesora, asistenta, predavača ili saradnika Dodaj
Pratite RSS feed ove institucije RSS feed
Poređaj po broju glasova ili po prosečnoj oceni.

Spisak profesora, asistenata, predavača i saradnika pri ovoj ustanovi

5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: tlukic@singidunum.ac.rs
Glasaj
4.85
Predavanja su korisna 4.77
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 4.91
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.73
( 4.85 )
Ukupno 22 glasa
E-mail: rzivkovic@singidunum.ac.rs
Glasaj
4.83
Predavanja su korisna 4.67
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.67
( 4.83 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: mstankovic@singidunum.ac.rs
Glasaj
4.81
Predavanja su korisna 4.80
Predavanja su interesantna 4.75
Komunikacija je korektna 4.86
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.84
( 4.81 )
Ukupno 44 glasa
E-mail: dradovanovic@singidunum.ac.rs
Glasaj
4.81
Predavanja su korisna 4.75
Predavanja su interesantna 4.75
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.75
( 4.81 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: mvermezovic@singidunum.ac.rs
Glasaj
4.79
Predavanja su korisna 4.67
Predavanja su interesantna 4.83
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.67
( 4.79 )
Ukupno 6 glasova
E-mail: jboljanovic@singidunum.ac.rs
Glasaj
4.75
Predavanja su korisna 4.82
Predavanja su interesantna 4.59
Komunikacija je korektna 4.86
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.73
( 4.75 )
Ukupno 49 glasova
E-mail: asimicevic@singidunum.ac.rs
Glasaj
4.67
Predavanja su korisna 4.67
Predavanja su interesantna 4.67
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.33
( 4.67 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: dbarjaktarovic@singidunum.ac.rs
Glasaj
4.64
Predavanja su korisna 4.53
Predavanja su interesantna 4.67
Komunikacija je korektna 4.72
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.63
( 4.64 )
Ukupno 43 glasa
E-mail: mveinovic@singidunum.ac.rs
Glasaj
4.54
Predavanja su korisna 4.58
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 4.58
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.54 )
Ukupno 12 glasova
E-mail: tgajic@singidunum.ac.rs
Glasaj
4.44
Predavanja su korisna 4.56
Predavanja su interesantna 4.11
Komunikacija je korektna 4.56
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.56
( 4.44 )
Ukupno 9 glasova
E-mail: vmizdrakovic@singidunum.ac.rs
Glasaj
4.43
Predavanja su korisna 4.43
Predavanja su interesantna 4.43
Komunikacija je korektna 4.43
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.43
( 4.43 )
Ukupno 7 glasova
E-mail: dlunic@singidunum.ac.rs
Glasaj
4.38
Predavanja su korisna 4.38
Predavanja su interesantna 4.29
Komunikacija je korektna 4.38
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.46
( 4.38 )
Ukupno 24 glasa
E-mail: pveselinovic@kg.ac.rs
Telefon: 034 303503
Glasaj
4.34
Predavanja su korisna 4.25
Predavanja su interesantna 4.12
Komunikacija je korektna 4.25
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.75
( 4.34 )
Ukupno 8 glasova
E-mail: vspasic@singidunum.ac.rs
Glasaj
4.31
Predavanja su korisna 4.33
Predavanja su interesantna 4.22
Komunikacija je korektna 4.56
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.11
( 4.31 )
Ukupno 9 glasova
E-mail: tradojevic@singidunum.ac.rs
Glasaj
4.28
Predavanja su korisna 4.30
Predavanja su interesantna 4.20
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.10
( 4.28 )
Ukupno 10 glasova
E-mail: dpavlovic@singidunum.ac.rs
Glasaj
4.23
Predavanja su korisna 4.35
Predavanja su interesantna 4.23
Komunikacija je korektna 4.35
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.23 )
Ukupno 26 glasova
E-mail: vdzamic@singidunum.ac.rs
Glasaj
4.22
Predavanja su korisna 4.14
Predavanja su interesantna 4.07
Komunikacija je korektna 4.52
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.17
( 4.22 )
Ukupno 29 glasova
E-mail: anjegus@singidunum.ac.rs
Glasaj
4.22
Predavanja su korisna 4.22
Predavanja su interesantna 4.22
Komunikacija je korektna 4.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.11
( 4.22 )
Ukupno 18 glasova
E-mail: scerovic@singidunum.ac.rs
Glasaj
4.18
Predavanja su korisna 4.37
Predavanja su interesantna 4.11
Komunikacija je korektna 4.26
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.18 )
Ukupno 19 glasova
E-mail: mmilojevic@singidunum.ac.rs
Glasaj
4.17
Predavanja su korisna 4.17
Predavanja su interesantna 4.33
Komunikacija je korektna 4.17
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.17 )
Ukupno 6 glasova
E-mail: mveljkovic@singidunum.ac.rs
Glasaj
4.11
Predavanja su korisna 4.33
Predavanja su interesantna 4.11
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.11 )
Ukupno 9 glasova
E-mail: gknezevic@singidunum.ac.rs
Glasaj
4.11
Predavanja su korisna 4.22
Predavanja su interesantna 4.11
Komunikacija je korektna 4.11
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.11 )
Ukupno 9 glasova
E-mail: mkostic@singidunum.ac.rs
Glasaj
4.03
Predavanja su korisna 3.80
Predavanja su interesantna 4.10
Komunikacija je korektna 4.10
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.10
( 4.03 )
Ukupno 10 glasova
E-mail: nminic@singidunum.ac.rs
Glasaj
3.86
Predavanja su korisna 3.78
Predavanja su interesantna 3.78
Komunikacija je korektna 3.89
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.86 )
Ukupno 9 glasova
E-mail: ibrdar@singidunum.ac.rs
Glasaj
3.80
Predavanja su korisna 3.80
Predavanja su interesantna 3.40
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.80 )
Ukupno 5 glasova
E-mail: agagic@singidunum.ac.rs
Glasaj
3.75
Predavanja su korisna 3.50
Predavanja su interesantna 3.50
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.75 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: kvicentijevic@singidunum.ac.rs
Glasaj
3.75
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.67
Komunikacija je korektna 3.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.67
( 3.75 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: mknezevic@singidunum.ac.rs
Glasaj
3.75
Predavanja su korisna 4.33
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 3.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.75 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: pvukadinovic@singidunum.ac.rs
Glasaj
3.75
Predavanja su korisna 3.50
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 3.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.75 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: inikcevic@singidunum.ac.rs
Glasaj
3.67
Predavanja su korisna 3.67
Predavanja su interesantna 3.67
Komunikacija je korektna 3.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.67
( 3.67 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: iterzic@singidunum.ac.rs
Glasaj
3.58
Predavanja su korisna 3.50
Predavanja su interesantna 3.50
Komunikacija je korektna 3.70
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.60
( 3.58 )
Ukupno 10 glasova
E-mail: jgajic@singidunum.ac.rs
Glasaj
3.56
Predavanja su korisna 3.50
Predavanja su interesantna 3.25
Komunikacija je korektna 3.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.56 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: vcelikbabic@singidunum.ac.rs
Glasaj
3.55
Predavanja su korisna 3.40
Predavanja su interesantna 3.40
Komunikacija je korektna 3.60
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.80
( 3.55 )
Ukupno 5 glasova
E-mail: onikolic@singidunum.ac.rs
Glasaj
3.50
Predavanja su korisna 3.50
Predavanja su interesantna 3.50
Komunikacija je korektna 3.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.50
( 3.50 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: mdubicanin@singidunum.ac.rs
Glasaj
3.50
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.00
( 3.50 )
Ukupno 1 glas
E-mail: ljfilipovic@singidunum.ac.rs
Glasaj
3.21
Predavanja su korisna 3.17
Predavanja su interesantna 2.83
Komunikacija je korektna 3.25
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.58
( 3.21 )
Ukupno 12 glasova
E-mail: gdobrijevic@singidunum.ac.rs
Glasaj
3.21
Predavanja su korisna 3.17
Predavanja su interesantna 3.17
Komunikacija je korektna 3.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.17
( 3.21 )
Ukupno 6 glasova
E-mail: nradovic@singidunum.ac.rs
Glasaj
2.84
Predavanja su korisna 2.62
Predavanja su interesantna 2.75
Komunikacija je korektna 3.12
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.88
( 2.84 )
Ukupno 8 glasova
E-mail: sstanisic@singidunum.ac.rs
Glasaj
2.67
Predavanja su korisna 2.67
Predavanja su interesantna 2.67
Komunikacija je korektna 2.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.67
( 2.67 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: vosmjanski@singidunum.ac.rs
Glasaj
2.62
Predavanja su korisna 2.50
Predavanja su interesantna 2.50
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.50
( 2.62 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
2.25
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.00
( 2.25 )
Ukupno 1 glas
E-mail: adjuric@singidunum.ac.rs
Glasaj
2.15
Predavanja su korisna 2.00
Predavanja su interesantna 1.80
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.80
( 2.15 )
Ukupno 5 glasova
E-mail: dnikolic@singidunum.ac.rs
Glasaj
1.50
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 1.50 )
Ukupno 1 glas
E-mail: tskenderovic@singidunum.ac.rs
Glasaj