3.67

Tehnološki fakultet

Adresa:
Bulevar cara Lazara 1, Novi Sad
Ukupno glasova: 190
Dodaj profesora, asistenta, predavača ili saradnika Dodaj
Pratite RSS feed ove institucije RSS feed
Poređaj po broju glasova ili po prosečnoj oceni.

Spisak profesora, asistenata, predavača i saradnika pri ovoj ustanovi

5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: ssfiser@uns.ac.rs
Telefon: 021 450288
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: dragang@uns.ac.rs
Telefon: 021 450288
Glasaj
4.81
Predavanja su korisna 4.89
Predavanja su interesantna 4.67
Komunikacija je korektna 4.89
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.78
( 4.81 )
Ukupno 9 glasova
E-mail: drakic@tf.uns.ac.rs
Telefon: 021 4853613
Glasaj
4.75
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.60
Komunikacija je korektna 4.80
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.60
( 4.75 )
Ukupno 5 glasova
E-mail: mantov@uns.ac.rs
Telefon: 021 4853647
Glasaj
4.75
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.75 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: hadnadjev@tf.uns.ac.rs
Telefon: 021 4853640
Glasaj
4.75
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.75 )
Ukupno 1 glas
E-mail: jejap@uns.ac.rs
Telefon: 021 4853813
Glasaj
4.65
Predavanja su korisna 4.60
Predavanja su interesantna 4.80
Komunikacija je korektna 4.60
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.60
( 4.65 )
Ukupno 5 glasova
E-mail: cveled@uns.ac.rs
Telefon: 021 450712
Glasaj
4.60
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.40
Komunikacija je korektna 4.80
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.20
( 4.60 )
Ukupno 5 glasova
E-mail: tatjanad@tf.uns.ac.rs
Glasaj
4.57
Predavanja su korisna 4.71
Predavanja su interesantna 4.29
Komunikacija je korektna 4.71
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.57
( 4.57 )
Ukupno 7 glasova
E-mail: sanya@uns.ac.rs
Telefon: 021 4853648
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 4.67
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 4.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.50 )
Ukupno 6 glasova
E-mail: sinisam@tf.uns.ac.rs
Telefon: 021 4853730
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.50 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: jpejin@uns.ac.rs
Telefon: 021 4853732
Glasaj
4.38
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.38 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: prodanic@tf.uns.ac.rs
Telefon: 021 450712
Glasaj
4.25
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 3.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.25 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: sne@uns.ac.rs
Telefon: 021 4853662
Glasaj
4.25
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.25 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: pzlatica@uns.ac.rs
Telefon: 021 450288
Glasaj
4.25
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 2.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.25 )
Ukupno 1 glas
E-mail: draganri@uns.ac.rs
Telefon: 021 450277
Glasaj
4.25
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.25 )
Ukupno 1 glas
E-mail: dragos@uns.ac.rs
Telefon: 021 450288
Glasaj
4.12
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.12 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: seka@uns.ac.rs
Telefon: 021 450288
Glasaj
4.12
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 4.12 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: lidijap@uns.ac.rs
Telefon: 021 4853683
Glasaj
4.10
Predavanja su korisna 4.20
Predavanja su interesantna 4.20
Komunikacija je korektna 4.20
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.80
( 4.10 )
Ukupno 5 glasova
E-mail: klik@uns.ac.rs
Telefon: 021 4853650
Glasaj
4.08
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.67
Komunikacija je korektna 4.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.33
( 4.08 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: dod@uns.ac.rs
Telefon: 021 4853724
Glasaj
4.08
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 4.67
Komunikacija je korektna 3.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.08 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: ramarija@uns.ac.rs
Telefon: 021 4853740
Glasaj
4.05
Predavanja su korisna 4.20
Predavanja su interesantna 4.20
Komunikacija je korektna 3.60
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.20
( 4.05 )
Ukupno 5 glasova
E-mail: tvulic@uns.ac.rs
Telefon: 021 4853636
Glasaj
4.00
Predavanja su korisna 3.50
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.50
( 4.00 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: pop@uns.ac.rs
Telefon: 021 4853733
Glasaj
4.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 3.50
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.00 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: zvonecos@tf.uns.ac.rs
Telefon: 021 4853661
Glasaj
4.00
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: ldbaucal@tf.uns.ac.rs
Telefon: 021 4853686
Glasaj
4.00
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: barjakb@uns.ac.rs
Telefon: 021 450277
Glasaj
4.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 4.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: zzekovic@tf.uns.ac.rs
Telefon: 021 4853725
Glasaj
3.88
Predavanja su korisna 3.50
Predavanja su interesantna 3.83
Komunikacija je korektna 4.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.83
( 3.88 )
Ukupno 6 glasova
E-mail: jokic@uns.ac.rs
Telefon: 021 450712
Glasaj
3.88
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 3.50
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.50
( 3.88 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: ljunik@uns.ac.rs
Telefon: 021 450288
Glasaj
3.75
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.43
Komunikacija je korektna 3.71
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.86
( 3.75 )
Ukupno 7 glasova
E-mail: bingula@yahoo.com
Telefon: 021 4853645
Glasaj
3.75
Predavanja su korisna 3.67
Predavanja su interesantna 3.33
Komunikacija je korektna 3.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.33
( 3.75 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: boskovic@uns.ac.rs
Telefon: 021 4853629
Glasaj
3.75
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.50
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 3.75 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: jega@neobee.net
Telefon: 021 6350200
Glasaj
3.75
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.75 )
Ukupno 1 glas
E-mail: jarka@uns.ac.rs
Telefon: 021 450288
Glasaj
3.75
Predavanja su korisna 2.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.75 )
Ukupno 1 glas
Telefon: 021 454929
Glasaj
3.75
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 2.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 3.75 )
Ukupno 1 glas
E-mail: rasap@uns.ac.rs
Telefon: 021 450278
Glasaj
3.75
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 3.75 )
Ukupno 1 glas
E-mail: ljiljapet@uns.ac.rs
Telefon: 021 450569
Glasaj
3.75
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.75 )
Ukupno 1 glas
E-mail: Sladjanasavatovic@yahoo.com
Telefon: 021 4853652
Glasaj
3.75
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 2.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 3.75 )
Ukupno 1 glas
E-mail: msciban@uns.ac.rs
Telefon: 021 4853737
Glasaj
3.67
Predavanja su korisna 3.67
Predavanja su interesantna 3.67
Komunikacija je korektna 3.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.67
( 3.67 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: johana@uns.ac.rs
Telefon: 021 4853682
Glasaj
3.67
Predavanja su korisna 3.67
Predavanja su interesantna 3.67
Komunikacija je korektna 3.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.67
( 3.67 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: darjanai@uns.ac.rs
Glasaj
3.67
Predavanja su korisna 3.67
Predavanja su interesantna 3.67
Komunikacija je korektna 3.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.67
( 3.67 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: radost@uns.ac.rs
Telefon: 021 450288
Glasaj
3.67
Predavanja su korisna 3.67
Predavanja su interesantna 3.67
Komunikacija je korektna 3.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.67
( 3.67 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: dvdamjan@uns.ac.rs
Glasaj
3.65
Predavanja su korisna 3.40
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.40
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.80
( 3.65 )
Ukupno 5 glasova
E-mail: jemit@uns.ac.rs
Telefon: 021 4853648
Glasaj
3.62
Predavanja su korisna 3.50
Predavanja su interesantna 3.25
Komunikacija je korektna 3.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.25
( 3.62 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: cetkovic@tf.uns.ac.rs
Telefon: 021 4853660
Glasaj
3.50
Predavanja su korisna 3.20
Predavanja su interesantna 3.40
Komunikacija je korektna 3.60
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.80
( 3.50 )
Ukupno 5 glasova
E-mail: stakaci@tf.uns.ac.rs
Telefon: 021 4853631
Glasaj
3.38
Predavanja su korisna 3.50
Predavanja su interesantna 3.50
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.50
( 3.38 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: brunet_j@eunet.rs
Telefon: 021 4853660
Glasaj
3.25
Predavanja su korisna 4.33
Predavanja su interesantna 2.00
Komunikacija je korektna 2.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.17
( 3.25 )
Ukupno 6 glasova
E-mail: miso@uns.ac.rs
Telefon: 021 4853669
Glasaj
3.25
Predavanja su korisna 3.33
Predavanja su interesantna 2.33
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.33
( 3.25 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: omorr@uns.ac.rs
Telefon: 021 4853671
Glasaj
3.15
Predavanja su korisna 3.40
Predavanja su interesantna 3.20
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.15 )
Ukupno 5 glasova
E-mail: marijana@tf.uns.ac.rs
Telefon: 021 4853648
Glasaj
2.75
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 2.75 )
Ukupno 1 glas
E-mail: ekiss@tf.uns.ac.rs
Telefon: 021 450288
Glasaj
2.71
Predavanja su korisna 3.17
Predavanja su interesantna 2.00
Komunikacija je korektna 2.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 2.71 )
Ukupno 6 glasova
E-mail: eval@uns.ac.rs
Telefon: 021 4853656
Glasaj
2.50
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 2.00
Komunikacija je korektna 2.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 2.50 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: zokastojanovic@gmail.com
Telefon: 021 4853662
Glasaj
2.50
Predavanja su korisna 2.50
Predavanja su interesantna 2.50
Komunikacija je korektna 2.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.50
( 2.50 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: ivan.stijepovic@gmail.com
Telefon: 021 4853758
Glasaj
2.50
Predavanja su korisna 2.00
Predavanja su interesantna 2.00
Komunikacija je korektna 2.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.50
( 2.50 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: vesnat11@yahoo.com
Telefon: 021 450648
Glasaj
2.50
Predavanja su korisna 2.50
Predavanja su interesantna 2.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.50
( 2.50 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: zzavargo@uns.ac.rs
Telefon: 021 458221
Glasaj
2.33
Predavanja su korisna 3.67
Predavanja su interesantna 2.00
Komunikacija je korektna 1.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.00
( 2.33 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: vsovilj@uns.ac.rs
Telefon: 021 4853350
Glasaj
2.31
Predavanja su korisna 2.00
Predavanja su interesantna 1.50
Komunikacija je korektna 2.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.75
( 2.31 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: sdjilas@tf.uns.ac.rs
Telefon: 021 450648
Glasaj
2.25
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 2.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 2.25 )
Ukupno 1 glas
E-mail: jmarkovic@tf.uns.ac.rs
Telefon: 021 4853628
Glasaj
2.00
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 2.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.00
( 2.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: mntekic@uns.ac.rs
Telefon: 021 458054
Glasaj
1.75
Predavanja su korisna 2.50
Predavanja su interesantna 1.25
Komunikacija je korektna 1.75
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.50
( 1.75 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: dpericin@tf.uns.ac.rs
Telefon: 021 4853659
Glasaj
1.58
Predavanja su korisna 1.33
Predavanja su interesantna 1.33
Komunikacija je korektna 1.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.00
( 1.58 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: ljkolarov@yahoo.com
Telefon: 021 4853645
Glasaj
1.50
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 1.50 )
Ukupno 1 glas
E-mail: razmovski@tf.uns.ac.rs
Telefon: 021 4853736
Glasaj
1.00
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 1.00 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: Lepojevic@tf.uns.ac.rs
Telefon: 021 4853728
Glasaj
1.00
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 1.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: jaroslava@tf.uns.ac.rs
Telefon: 021 4853662
Glasaj
1.00
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 1.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: tadi@uns.ac.rs
Telefon: 021 485 3723
Glasaj