3.83

Prirodno-matematički fakultet

Adresa:
Trg Dositeja Obradovića 3, Novi Sad
Ukupno glasova: 1281
Dodaj profesora, asistenta, predavača ili saradnika Dodaj
Pratite RSS feed ove institucije RSS feed
Poređaj po broju glasova ili po prosečnoj oceni.

Spisak profesora, asistenata, predavača i saradnika pri ovoj ustanovi

5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 6 glasova
E-mail: boza.pal@dbe.uns.ac.rs
Telefon: 021 485 2663
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: goran.anackov@dbe.uns.ac.rs
Telefon: 021 485 2666
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: laslo.barsi@dbe.uns.ac.rs
Telefon: 021 485 2696
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: maja.bjelic@dbe.uns.ac.rs
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: milena.kresoja@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852796
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: olga.petrovic@dbe.uns.ac.rs
Telefon: 021 485 2681
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: natasa.stojkov@dbe.uns.ac.rs
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: olivera.bjelic-cabrilo@dbe.uns.ac.rs
Telefon: 021 485 2694
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: bojana.dimic@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852873
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: branka.glisic@dbe.uns.ac.rs
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: mladen.horvatovic@dbe.uns.ac.rs
Telefon: 021 485 2714
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: jelena.hrubik@dbe.uns.ac.rs
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: marija.janjic@dbe.uns.ac.rs
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: sonja.kaisarevic@dbe.uns.ac.rs
Telefon: 021 485 2675
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: dunja.karanovic@dbe.uns.ac.rs
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: dusanka.laketic@dbe.uns.ac.rs
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: ljiljana.merkulov@dbe.uns.ac.rs
Telefon: 021 485 2664
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: milana.novakovic@dbe.uns.ac.rs
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: tatjana.pavlica@dbe.uns.ac.rs
Telefon: 021 485 2687
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: kristina.pogrmic@dbe.uns.ac.rs
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: zeljko.popovic@dbe.uns.ac.rs
Telefon: 021 485 2797
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: lana.zoric@dbe.uns.ac.rs
Telefon: 021 485 2662
Glasaj
4.95
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.80
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.95 )
Ukupno 5 glasova
E-mail: dora.selesi@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852861
Glasaj
4.94
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.78
( 4.94 )
Ukupno 9 glasova
E-mail: dragan.masulovic@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852858
Glasaj
4.93
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.71
( 4.93 )
Ukupno 7 glasova
Glasaj
4.92
Predavanja su korisna 4.89
Predavanja su interesantna 4.78
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.92 )
Ukupno 9 glasova
E-mail: dragana.todoric-vukasin@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852874
Glasaj
4.92
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.67
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.92 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: rada.rakic@dbe.uns.ac.rs
Telefon: 021 485 2687
Glasaj
4.90
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.60
( 4.90 )
Ukupno 5 glasova
E-mail: ivan.pribela@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852877
Glasaj
4.88
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.88 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
4.88
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.88 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: ivo.karaman@dbe.uns.ac.rs
Telefon: 021 485 2714
Glasaj
4.88
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.88 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
4.88
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.88 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: rozalija.madaras-siladji@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852859
Glasaj
4.88
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.88 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: snezana.radenkovic@dbe.uns.ac.rs
Telefon: 021 485 2697
Glasaj
4.88
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.88 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
4.86
Predavanja su korisna 4.86
Predavanja su interesantna 4.86
Komunikacija je korektna 4.86
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.86
( 4.86 )
Ukupno 7 glasova
Glasaj
4.84
Predavanja su korisna 4.88
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 4.88
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.62
( 4.84 )
Ukupno 8 glasova
E-mail: dragoslav.herceg@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852864
Glasaj
4.83
Predavanja su korisna 4.83
Predavanja su interesantna 4.67
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.83
( 4.83 )
Ukupno 6 glasova
E-mail: vladimir.kurbalija@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852877
Glasaj
4.83
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.67
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.67
( 4.83 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
4.81
Predavanja su korisna 4.62
Predavanja su interesantna 4.62
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.81 )
Ukupno 8 glasova
Glasaj
4.81
Predavanja su korisna 4.78
Predavanja su interesantna 4.67
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.78
( 4.81 )
Ukupno 9 glasova
E-mail: natasa.spahic@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852864
Glasaj
4.77
Predavanja su korisna 4.73
Predavanja su interesantna 4.80
Komunikacija je korektna 4.73
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.80
( 4.77 )
Ukupno 15 glasova
E-mail: mirjana.mikalacki@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852858
Glasaj
4.75
Predavanja su korisna 4.90
Predavanja su interesantna 4.30
Komunikacija je korektna 4.80
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.75 )
Ukupno 10 glasova
E-mail: milos.kurilic@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852853
Glasaj
4.75
Predavanja su korisna 4.75
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.75
( 4.75 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: mihajla.djan@dbe.uns.ac.rs
Telefon: 021 485 2656
Glasaj
4.75
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.33
Komunikacija je korektna 4.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.75 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: ivana.grkovic@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852796
Glasaj
4.75
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.75 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
4.75
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.75 )
Ukupno 1 glas
E-mail: zorana.banovacki@dbe.uns.ac.rs
Telefon: 021 485 2698
Glasaj
4.75
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.75 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
4.75
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.75 )
Ukupno 1 glas
E-mail: marko.rucando@dbe.uns.ac.rs
Glasaj
4.75
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.75 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
4.75
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.75 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
4.71
Predavanja su korisna 4.31
Predavanja su interesantna 4.62
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.92
( 4.71 )
Ukupno 13 glasova
E-mail: olga.hadzic@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852857
Glasaj
4.71
Predavanja su korisna 4.67
Predavanja su interesantna 4.75
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.42
( 4.71 )
Ukupno 12 glasova
Glasaj
4.69
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.75
( 4.69 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
4.67
Predavanja su korisna 4.67
Predavanja su interesantna 4.67
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.33
( 4.67 )
Ukupno 6 glasova
Glasaj
4.67
Predavanja su korisna 4.83
Predavanja su interesantna 4.83
Komunikacija je korektna 4.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.33
( 4.67 )
Ukupno 6 glasova
Glasaj
4.66
Predavanja su korisna 4.75
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 4.75
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.62
( 4.66 )
Ukupno 8 glasova
E-mail: doni.pracner@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852877
Glasaj
4.65
Predavanja su korisna 4.69
Predavanja su interesantna 4.69
Komunikacija je korektna 4.69
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.54
( 4.65 )
Ukupno 13 glasova
Glasaj
4.65
Predavanja su korisna 4.80
Predavanja su interesantna 4.20
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.60
( 4.65 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
4.65
Predavanja su korisna 4.59
Predavanja su interesantna 4.64
Komunikacija je korektna 4.73
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.64
( 4.65 )
Ukupno 22 glasa
E-mail: nenad.teofanov@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852853
Glasaj
4.62
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.62 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
4.62
Predavanja su korisna 4.75
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.75
( 4.62 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
4.62
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.62 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: milivoje.petrusic@dbe.uns.ac.rs
Glasaj
4.62
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.50
( 4.62 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: vesna.rajkovic@dbe.uns.ac.rs
Telefon: 021 485 2658
Glasaj
4.62
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.62 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: marko.savic@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852796
Glasaj
4.59
Predavanja su korisna 4.62
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 4.62
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.62
( 4.59 )
Ukupno 8 glasova
E-mail: jovana.vidakovic@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852874
Glasaj
4.58
Predavanja su korisna 4.33
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.58 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: zagorka.tamas@dh.ns.ac.rs
Glasaj
4.58
Predavanja su korisna 4.67
Predavanja su interesantna 4.33
Komunikacija je korektna 4.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.67
( 4.58 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 4.57
Predavanja su interesantna 4.43
Komunikacija je korektna 4.86
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.14
( 4.50 )
Ukupno 7 glasova
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 4.33
Predavanja su interesantna 4.83
Komunikacija je korektna 4.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.17
( 4.50 )
Ukupno 6 glasova
E-mail: vladimir.kostic@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852856
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 4.80
Predavanja su interesantna 4.60
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.60
( 4.50 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.50 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.50 )
Ukupno 1 glas
E-mail: jelena.acanski@dbe.uns.ac.rs
Telefon: 021 485 2697
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.50 )
Ukupno 1 glas
E-mail: ivana.koledin@dbe.uns.ac.rs
Telefon: 021 485 2658
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.50 )
Ukupno 1 glas
E-mail: sikoparijabranko@yahoo.co.uk
Telefon: 021 485 2668
Glasaj
4.48
Predavanja su korisna 4.45
Predavanja su interesantna 4.45
Komunikacija je korektna 4.73
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.27
( 4.48 )
Ukupno 11 glasova
Glasaj
4.47
Predavanja su korisna 4.53
Predavanja su interesantna 4.40
Komunikacija je korektna 4.60
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.33
( 4.47 )
Ukupno 15 glasova
E-mail: sanja.rapajic@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852856
Glasaj
4.46
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 4.17
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.67
( 4.46 )
Ukupno 6 glasova
E-mail: bozo.dalmacija@dh.ns.ac.rs
Glasaj
4.44
Predavanja su korisna 4.75
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.44 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: smiljka.simic@dbe.uns.ac.rs
Telefon: 021 485 2667
Glasaj
4.38
Predavanja su korisna 4.40
Predavanja su interesantna 4.20
Komunikacija je korektna 4.70
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.20
( 4.38 )
Ukupno 10 glasova
Glasaj
4.38
Predavanja su korisna 4.25
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 4.25
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.38 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
4.33
Predavanja su korisna 4.33
Predavanja su interesantna 4.17
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.33
( 4.33 )
Ukupno 6 glasova
E-mail: elvira.karlovic@dh.ns.ac.rs
Glasaj
4.33
Predavanja su korisna 4.33
Predavanja su interesantna 3.67
Komunikacija je korektna 4.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.67
( 4.33 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: andjelka.celic@dbe.uns.ac.rs
Glasaj
4.33
Predavanja su korisna 4.67
Predavanja su interesantna 4.33
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.33
( 4.33 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
4.33
Predavanja su korisna 4.33
Predavanja su interesantna 4.33
Komunikacija je korektna 4.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.33 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
4.33
Predavanja su korisna 4.33
Predavanja su interesantna 4.67
Komunikacija je korektna 4.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.33 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
4.32
Predavanja su korisna 4.43
Predavanja su interesantna 4.29
Komunikacija je korektna 4.29
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.29
( 4.32 )
Ukupno 7 glasova
E-mail: ivica.bosnjak@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852853
Glasaj
4.30
Predavanja su korisna 4.45
Predavanja su interesantna 4.27
Komunikacija je korektna 4.09
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.36
( 4.30 )
Ukupno 11 glasova
E-mail: djordje.herceg@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852872
Glasaj
4.29
Predavanja su korisna 4.33
Predavanja su interesantna 4.17
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.17
( 4.29 )
Ukupno 6 glasova
E-mail: maja.pech@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852858
Glasaj
4.28
Predavanja su korisna 4.67
Predavanja su interesantna 4.56
Komunikacija je korektna 4.11
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.78
( 4.28 )
Ukupno 9 glasova
Glasaj
4.27
Predavanja su korisna 4.43
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 4.29
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.36
( 4.27 )
Ukupno 14 glasova
Glasaj
4.25
Predavanja su korisna 4.25
Predavanja su interesantna 4.25
Komunikacija je korektna 4.25
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.25
( 4.25 )
Ukupno 8 glasova
E-mail: vojislav.petrovic@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852867
Glasaj
4.25
Predavanja su korisna 4.33
Predavanja su interesantna 3.67
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.25 )
Ukupno 6 glasova
E-mail: katarina.vla@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852796
Glasaj
4.25
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.25 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: jasmina.agbaba@dh.ns.ac.rs
Glasaj
4.25
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.25 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
4.25
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.25 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
4.25
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.25 )
Ukupno 1 glas
E-mail: davorka.radakovic@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852872
Glasaj
4.23
Predavanja su korisna 4.44
Predavanja su interesantna 4.31
Komunikacija je korektna 4.38
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.81
( 4.23 )
Ukupno 16 glasova
Glasaj
4.23
Predavanja su korisna 4.23
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 4.38
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.31
( 4.23 )
Ukupno 13 glasova
E-mail: ivana.stajner-papuga@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852869
Glasaj
4.23
Predavanja su korisna 4.09
Predavanja su interesantna 4.09
Komunikacija je korektna 4.64
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.09
( 4.23 )
Ukupno 11 glasova
E-mail: arpad.takaci@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852866
Glasaj
4.20
Predavanja su korisna 4.20
Predavanja su interesantna 4.20
Komunikacija je korektna 4.20
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.20
( 4.20 )
Ukupno 5 glasova
E-mail: mirjana.strboja@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852790
Glasaj
4.19
Predavanja su korisna 3.92
Predavanja su interesantna 4.23
Komunikacija je korektna 4.62
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.19 )
Ukupno 13 glasova
E-mail: dusanka.perisic@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852869
Glasaj
4.19
Predavanja su korisna 4.42
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 3.83
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.19 )
Ukupno 12 glasova
Glasaj
4.19
Predavanja su korisna 4.25
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 4.25
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.25
( 4.19 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
4.19
Predavanja su korisna 4.25
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.19 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: dejan.krcmar@dh.ns.ac.rs
Glasaj
4.19
Predavanja su korisna 3.75
Predavanja su interesantna 3.75
Komunikacija je korektna 4.75
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.19 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: stevan.pilipovic@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852860
Glasaj
4.19
Predavanja su korisna 4.25
Predavanja su interesantna 3.50
Komunikacija je korektna 4.25
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.75
( 4.19 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: milos.radovanovic@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852875
Glasaj
4.17
Predavanja su korisna 3.78
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 4.56
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.33
( 4.17 )
Ukupno 9 glasova
E-mail: petar.djapic@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852858
Glasaj
4.16
Predavanja su korisna 4.23
Predavanja su interesantna 4.05
Komunikacija je korektna 4.23
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.14
( 4.16 )
Ukupno 22 glasa
E-mail: djurdjica.takaci@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852857
Glasaj
4.14
Predavanja su korisna 4.29
Predavanja su interesantna 4.14
Komunikacija je korektna 4.43
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.71
( 4.14 )
Ukupno 7 glasova
Glasaj
4.13
Predavanja su korisna 4.62
Predavanja su interesantna 4.08
Komunikacija je korektna 4.15
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.69
( 4.13 )
Ukupno 13 glasova
Glasaj
4.12
Predavanja su korisna 4.17
Predavanja su interesantna 3.67
Komunikacija je korektna 4.17
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.12 )
Ukupno 6 glasova
E-mail: zagorka.lozanov-crvenkovic@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852865
Glasaj
4.12
Predavanja su korisna 3.75
Predavanja su interesantna 4.25
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.50
( 4.12 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: marko.nedeljkov@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852860
Glasaj
4.12
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.12 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: aleksandar.baburski@dbe.uns.ac.rs
Glasaj
4.12
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.12 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
4.12
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 3.50
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.12 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: jadranka.lukovic@dbe.uns.ac.rs
Telefon: 021 485 2662
Glasaj
4.12
Predavanja su korisna 3.50
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.12 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: aleksandra.tubic@dh.ns.ac.rs
Glasaj
4.10
Predavanja su korisna 4.20
Predavanja su interesantna 4.40
Komunikacija je korektna 4.40
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.40
( 4.10 )
Ukupno 5 glasova
E-mail: ljiljana.cvetkovic@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852856
Glasaj
4.08
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 4.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.67
( 4.08 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: sinisa.crvenkovic@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852859
Glasaj
4.07
Predavanja su korisna 4.14
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 3.86
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.29
( 4.07 )
Ukupno 7 glasova
E-mail: petar.knezevic@dbe.uns.ac.rs
Telefon: 021 485 2681
Glasaj
4.06
Predavanja su korisna 3.75
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.06 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: helena.zarin@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852863
Glasaj
4.06
Predavanja su korisna 3.78
Predavanja su interesantna 3.56
Komunikacija je korektna 4.56
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.33
( 4.06 )
Ukupno 9 glasova
E-mail: milos.rackovic@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852868
Glasaj
4.04
Predavanja su korisna 4.29
Predavanja su interesantna 3.71
Komunikacija je korektna 4.29
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.86
( 4.04 )
Ukupno 7 glasova
E-mail: boris.sobot@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852854
Glasaj
4.03
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 3.80
Komunikacija je korektna 3.20
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.60
( 4.03 )
Ukupno 10 glasova
E-mail: danijela.rajter-ciric@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852861
Glasaj
4.00
Predavanja su korisna 4.46
Predavanja su interesantna 3.85
Komunikacija je korektna 3.92
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.77
( 4.00 )
Ukupno 13 glasova
Glasaj
4.00
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.00 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: danijela.kojic@dbe.uns.ac.rs
Telefon: 021 485 2715
Glasaj
4.00
Predavanja su korisna 3.33
Predavanja su interesantna 3.33
Komunikacija je korektna 4.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.67
( 4.00 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
4.00
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.50
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.00 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: milan.grulovic@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852865
Glasaj
3.96
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 3.86
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.96 )
Ukupno 7 glasova
E-mail: damjana.drobac@dbe.uns.ac.rs
Glasaj
3.96
Predavanja su korisna 3.50
Predavanja su interesantna 3.67
Komunikacija je korektna 4.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.33
( 3.96 )
Ukupno 6 glasova
E-mail: igor.dolinka@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852859
Glasaj
3.95
Predavanja su korisna 3.80
Predavanja su interesantna 3.80
Komunikacija je korektna 4.20
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.95 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
3.94
Predavanja su korisna 3.75
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.94 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: milan.matavulj@dbe.uns.ac.rs
Telefon: 021 485 2679
Glasaj
3.92
Predavanja su korisna 3.67
Predavanja su interesantna 3.83
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.17
( 3.92 )
Ukupno 6 glasova
E-mail: sasa.tosic@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852875
Glasaj
3.89
Predavanja su korisna 3.57
Predavanja su interesantna 3.57
Komunikacija je korektna 4.29
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.14
( 3.89 )
Ukupno 7 glasova
Glasaj
3.88
Predavanja su korisna 3.50
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 3.88 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: mirjana.ivanovic@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852855
Glasaj
3.88
Predavanja su korisna 3.50
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 3.88 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: edward.petri@dbe.uns.ac.rs
Glasaj
3.88
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.50
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.88 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
3.86
Predavanja su korisna 4.14
Predavanja su interesantna 2.57
Komunikacija je korektna 4.57
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.14
( 3.86 )
Ukupno 7 glasova
E-mail: ljiljana.knezevic@dbe.uns.ac.rs
Telefon: 021 485 2683
Glasaj
3.83
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 3.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.83
( 3.83 )
Ukupno 6 glasova
E-mail: branimir.seselja@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852862
Glasaj
3.83
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.67
Komunikacija je korektna 3.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.83 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: zivana.komlenov@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852877
Glasaj
3.83
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.33
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.83 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
3.81
Predavanja su korisna 4.25
Predavanja su interesantna 3.25
Komunikacija je korektna 3.75
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.81 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: mirko.budincevic@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852854
Glasaj
3.81
Predavanja su korisna 3.25
Predavanja su interesantna 3.50
Komunikacija je korektna 4.25
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.25
( 3.81 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
3.79
Predavanja su korisna 3.67
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 3.83
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.67
( 3.79 )
Ukupno 6 glasova
Glasaj
3.78
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.44
Komunikacija je korektna 4.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.33
( 3.78 )
Ukupno 9 glasova
Glasaj
3.75
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.80
Komunikacija je korektna 3.70
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.50
( 3.75 )
Ukupno 10 glasova
Glasaj
3.75
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.80
Komunikacija je korektna 3.40
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.80
( 3.75 )
Ukupno 5 glasova
E-mail: danijela.boberic@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852873
Glasaj
3.75
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.67
Komunikacija je korektna 3.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.75 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: radmila.kovacevic@dbe.uns.ac.rs
Telefon: 021 485 2675
Glasaj
3.75
Predavanja su korisna 3.67
Predavanja su interesantna 3.67
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.67
( 3.75 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: srdjan.roncevic@dh.ns.ac.rs
Glasaj
3.75
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.75 )
Ukupno 1 glas
E-mail: zoran.budimac@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852855
Glasaj
3.75
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.75 )
Ukupno 1 glas
E-mail: vesna.pesic@dh.ns.ac.rs
Glasaj
3.75
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.75 )
Ukupno 1 glas
E-mail: dusan.surla@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852868
Glasaj
3.67
Predavanja su korisna 3.67
Predavanja su interesantna 3.67
Komunikacija je korektna 3.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.67
( 3.67 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
3.67
Predavanja su korisna 3.67
Predavanja su interesantna 3.67
Komunikacija je korektna 3.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.67
( 3.67 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
3.67
Predavanja su korisna 3.67
Predavanja su interesantna 3.67
Komunikacija je korektna 3.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.67
( 3.67 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
3.67
Predavanja su korisna 3.33
Predavanja su interesantna 3.33
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.67 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: predrag.radisic@dbe.uns.ac.rs
Telefon: 021 485 2668
Glasaj
3.67
Predavanja su korisna 3.67
Predavanja su interesantna 3.67
Komunikacija je korektna 3.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.67
( 3.67 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: jelica.simeunovic@dbe.uns.ac.rs
Telefon: 021 485 2680
Glasaj
3.65
Predavanja su korisna 3.60
Predavanja su interesantna 3.60
Komunikacija je korektna 3.80
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.60
( 3.65 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
3.64
Predavanja su korisna 3.50
Predavanja su interesantna 3.29
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.79
( 3.64 )
Ukupno 14 glasova
Glasaj
3.62
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.50
( 3.62 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
3.60
Predavanja su korisna 3.67
Predavanja su interesantna 3.33
Komunikacija je korektna 3.83
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.58
( 3.60 )
Ukupno 12 glasova
Glasaj
3.58
Predavanja su korisna 3.50
Predavanja su interesantna 3.33
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.50
( 3.58 )
Ukupno 6 glasova
E-mail: natasa.krklec@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852796
Glasaj
3.56
Predavanja su korisna 3.50
Predavanja su interesantna 3.33
Komunikacija je korektna 3.83
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.58
( 3.56 )
Ukupno 12 glasova
Glasaj
3.56
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 2.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.25
( 3.56 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
3.55
Predavanja su korisna 3.40
Predavanja su interesantna 3.40
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.40
( 3.55 )
Ukupno 15 glasova
E-mail: milica.zigic@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852790
Glasaj
3.54
Predavanja su korisna 3.50
Predavanja su interesantna 3.25
Komunikacija je korektna 4.17
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.25
( 3.54 )
Ukupno 12 glasova
Glasaj
3.54
Predavanja su korisna 3.50
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.17
( 3.54 )
Ukupno 6 glasova
E-mail: ljiljana.gajic@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852869
Glasaj
3.50
Predavanja su korisna 3.57
Predavanja su interesantna 3.29
Komunikacija je korektna 3.71
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.43
( 3.50 )
Ukupno 7 glasova
E-mail: natasa.krejic@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852864
Glasaj
3.50
Predavanja su korisna 3.75
Predavanja su interesantna 2.75
Komunikacija je korektna 3.25
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.25
( 3.50 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
3.50
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.50
( 3.50 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
3.50
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.50
Komunikacija je korektna 3.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.50 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
3.50
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 3.50
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.50
( 3.50 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
3.50
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.00
( 3.50 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
3.48
Predavanja su korisna 3.71
Predavanja su interesantna 2.71
Komunikacija je korektna 3.71
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.79
( 3.48 )
Ukupno 14 glasova
E-mail: olga.bodroza@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852867
Glasaj
3.48
Predavanja su korisna 3.36
Predavanja su interesantna 3.73
Komunikacija je korektna 3.45
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.36
( 3.48 )
Ukupno 11 glasova
E-mail: zorica.svircev@dbe.uns.ac.rs
Telefon: 021 485 2688
Glasaj
3.38
Predavanja su korisna 3.50
Predavanja su interesantna 3.50
Komunikacija je korektna 3.75
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.75
( 3.38 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
3.31
Predavanja su korisna 3.23
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.54
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.46
( 3.31 )
Ukupno 13 glasova
E-mail: anna.slivkova@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852796
Glasaj
3.29
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.83
( 3.29 )
Ukupno 6 glasova
Glasaj
3.25
Predavanja su korisna 3.62
Predavanja su interesantna 3.15
Komunikacija je korektna 3.15
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.08
( 3.25 )
Ukupno 13 glasova
E-mail: bojan.basic@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852854
Glasaj
3.25
Predavanja su korisna 3.75
Predavanja su interesantna 3.50
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.75
( 3.25 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
3.25
Predavanja su korisna 3.50
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.50
( 3.25 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
3.25
Predavanja su korisna 3.50
Predavanja su interesantna 3.50
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.25 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
3.25
Predavanja su korisna 3.50
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.50
( 3.25 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: endre.pap@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852866
Glasaj
3.25
Predavanja su korisna 3.50
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.50
( 3.25 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
3.20
Predavanja su korisna 3.31
Predavanja su interesantna 2.94
Komunikacija je korektna 3.69
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.88
( 3.20 )
Ukupno 16 glasova
E-mail: jelena.aleksic@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852790
Glasaj
3.20
Predavanja su korisna 3.20
Predavanja su interesantna 2.60
Komunikacija je korektna 3.40
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.60
( 3.20 )
Ukupno 5 glasova
E-mail: nebojsa.mudrinski@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852875
Glasaj
3.19
Predavanja su korisna 3.56
Predavanja su interesantna 3.22
Komunikacija je korektna 3.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.67
( 3.19 )
Ukupno 9 glasova
Glasaj
3.17
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 2.83
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.83
( 3.17 )
Ukupno 6 glasova
E-mail: sanja.konjik@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852863
Glasaj
3.17
Predavanja su korisna 3.33
Predavanja su interesantna 2.67
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.67
( 3.17 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
3.12
Predavanja su korisna 3.50
Predavanja su interesantna 2.50
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.50
( 3.12 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
3.12
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.50
( 3.12 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
3.09
Predavanja su korisna 3.45
Predavanja su interesantna 3.09
Komunikacija je korektna 2.64
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.18
( 3.09 )
Ukupno 11 glasova
E-mail: milos.stojakovic@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852866
Glasaj
3.08
Predavanja su korisna 2.67
Predavanja su interesantna 3.50
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.67
( 3.08 )
Ukupno 6 glasova
E-mail: nevena.pusic@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852865
Glasaj
3.06
Predavanja su korisna 3.25
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.06 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: silvana.andric@dbe.uns.ac.rs
Telefon: 021 485 2673
Glasaj
3.00
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 2.75
Komunikacija je korektna 3.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.75
( 3.00 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: petar.markovic@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852859
Glasaj
3.00
Predavanja su korisna 3.33
Predavanja su interesantna 2.33
Komunikacija je korektna 3.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.00 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
3.00
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.00 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: tatjana.kostic@dbe.uns.ac.rs
Telefon: 021 485 2674
Glasaj
3.00
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.00 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
3.00
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 1.50
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.00 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: jelena.purac@dbe.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852797
Glasaj
3.00
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.00 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: snezana.radulovic@dbe.uns.ac.rs
Telefon: 021 485 2689
Glasaj
3.00
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.00 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
3.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 2.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.00
( 3.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
2.96
Predavanja su korisna 3.17
Predavanja su interesantna 3.17
Komunikacija je korektna 2.83
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.67
( 2.96 )
Ukupno 6 glasova
E-mail: zorana.luzanin@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852863
Glasaj
2.90
Predavanja su korisna 2.60
Predavanja su interesantna 2.20
Komunikacija je korektna 3.40
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.40
( 2.90 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
2.88
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 2.50
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 2.88 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: milena.becelic@dh.ns.ac.rs
Glasaj
2.88
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 2.50
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 2.88 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
2.80
Predavanja su korisna 2.80
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 2.80
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.60
( 2.80 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
2.79
Predavanja su korisna 2.71
Predavanja su interesantna 2.71
Komunikacija je korektna 2.86
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.86
( 2.79 )
Ukupno 7 glasova
E-mail: dragan.radnovic@dbe.uns.ac.rs
Telefon: 021 485 2682
Glasaj
2.63
Predavanja su korisna 2.53
Predavanja su interesantna 2.13
Komunikacija je korektna 2.60
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.27
( 2.63 )
Ukupno 15 glasova
E-mail: andreja.tepavcevic@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852862
Glasaj
2.62
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 2.50
Komunikacija je korektna 2.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.50
( 2.62 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: eva.jungabel@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852796
Glasaj
2.62
Predavanja su korisna 2.00
Predavanja su interesantna 2.50
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 2.62 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
2.60
Predavanja su korisna 3.17
Predavanja su interesantna 2.58
Komunikacija je korektna 2.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.33
( 2.60 )
Ukupno 12 glasova
E-mail: aleksandar.pavlovic@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852862
Glasaj
2.54
Predavanja su korisna 2.43
Predavanja su interesantna 2.57
Komunikacija je korektna 2.29
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.86
( 2.54 )
Ukupno 7 glasova
Glasaj
2.45
Predavanja su korisna 2.40
Predavanja su interesantna 2.60
Komunikacija je korektna 2.80
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.00
( 2.45 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
2.42
Predavanja su korisna 2.44
Predavanja su interesantna 2.11
Komunikacija je korektna 2.78
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.33
( 2.42 )
Ukupno 9 glasova
Glasaj
2.42
Predavanja su korisna 2.67
Predavanja su interesantna 2.00
Komunikacija je korektna 2.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.67
( 2.42 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: katarina.surla@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852864
Glasaj
2.38
Predavanja su korisna 2.83
Predavanja su interesantna 1.83
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.83
( 2.38 )
Ukupno 6 glasova
Glasaj
2.33
Predavanja su korisna 2.33
Predavanja su interesantna 2.33
Komunikacija je korektna 2.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.33
( 2.33 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
2.33
Predavanja su korisna 2.33
Predavanja su interesantna 2.33
Komunikacija je korektna 2.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.33
( 2.33 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
2.19
Predavanja su korisna 2.22
Predavanja su interesantna 1.33
Komunikacija je korektna 2.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.56
( 2.19 )
Ukupno 9 glasova
Glasaj
2.12
Predavanja su korisna 2.50
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 1.75
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.25
( 2.12 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: vesna.milankov@dbe.uns.ac.rs
Telefon: 021 485 2671
Glasaj
2.10
Predavanja su korisna 1.80
Predavanja su interesantna 1.40
Komunikacija je korektna 3.40
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.80
( 2.10 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
2.08
Predavanja su korisna 1.33
Predavanja su interesantna 2.00
Komunikacija je korektna 2.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.67
( 2.08 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: gradimir.vojvodic@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852867
Glasaj
2.06
Predavanja su korisna 2.50
Predavanja su interesantna 1.75
Komunikacija je korektna 2.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.50
( 2.06 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: mirjana.stojanovic@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852861
Glasaj
2.02
Predavanja su korisna 2.20
Predavanja su interesantna 1.90
Komunikacija je korektna 2.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.00
( 2.02 )
Ukupno 10 glasova
Glasaj
2.02
Predavanja su korisna 2.09
Predavanja su interesantna 1.91
Komunikacija je korektna 2.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.09
( 2.02 )
Ukupno 11 glasova
Glasaj
2.02
Predavanja su korisna 1.69
Predavanja su interesantna 2.08
Komunikacija je korektna 2.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.31
( 2.02 )
Ukupno 13 glasova
E-mail: djura.paunic@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852855
Glasaj
2.00
Predavanja su korisna 2.00
Predavanja su interesantna 1.80
Komunikacija je korektna 2.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.20
( 2.00 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
2.00
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 2.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 2.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: desanka.kostic@dbe.uns.ac.rs
Telefon: 021 485 2672
Glasaj
1.75
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 2.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 1.75 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
1.67
Predavanja su korisna 1.67
Predavanja su interesantna 1.50
Komunikacija je korektna 1.75
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.75
( 1.67 )
Ukupno 12 glasova
E-mail: goran.radojev@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852875
Glasaj
1.67
Predavanja su korisna 1.67
Predavanja su interesantna 1.33
Komunikacija je korektna 2.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.33
( 1.67 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: maja.karaman@dbe.uns.ac.rs
Telefon: 021 485 2682
Glasaj
1.50
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 2.00
Komunikacija je korektna 2.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 1.50 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
1.50
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 1.50 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
1.46
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.50
Komunikacija je korektna 1.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.83
( 1.46 )
Ukupno 6 glasova
Glasaj
1.38
Predavanja su korisna 1.33
Predavanja su interesantna 1.17
Komunikacija je korektna 1.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.33
( 1.38 )
Ukupno 6 glasova
E-mail: milica.matavulj@dbe.uns.ac.rs
Telefon: 021 485 2657
Glasaj
1.00
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 1.00 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: branko.miljanovic@dbe.uns.ac.rs
Telefon: 021 485 2686
Glasaj
1.00
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 1.00 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
1.00
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 1.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
1.00
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 1.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: ruzica.igic@dbe.uns.ac.rs
Telefon: 021 485 2665
Glasaj
1.00
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 1.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: ljubomir.jerinic@dmi.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852875
Glasaj
1.00
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 1.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
1.00
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 1.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: dragana.obreht@dbe.uns.ac.rs
Telefon: 021 485 2655
Glasaj
1.00
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 1.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
1.00
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 1.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
1.00
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 1.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
1.00
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 1.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: ivana.teodorovic@dbe.uns.ac.rs
Telefon: 021 485 2690
Glasaj
1.00
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 1.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj