3.83

Medicinski fakultet

Adresa:
Hajduk Veljkova 3, Novi Sad
Ukupno glasova: 313
Dodaj profesora, asistenta, predavača ili saradnika Dodaj
Pratite RSS feed ove institucije RSS feed
Poređaj po broju glasova ili po prosečnoj oceni.

Spisak profesora, asistenata, predavača i saradnika pri ovoj ustanovi

5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 17 glasova
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
4.92
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.67
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.92 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
4.91
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 4.62
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.91 )
Ukupno 8 glasova
Glasaj
4.88
Predavanja su korisna 4.88
Predavanja su interesantna 4.75
Komunikacija je korektna 4.88
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.88 )
Ukupno 8 glasova
Glasaj
4.88
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.88 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
4.75
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.75 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
4.75
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.75 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
4.75
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.75 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
4.67
Predavanja su korisna 4.83
Predavanja su interesantna 4.83
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.67 )
Ukupno 6 glasova
Glasaj
4.67
Predavanja su korisna 4.67
Predavanja su interesantna 4.33
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.67
( 4.67 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
4.65
Predavanja su korisna 4.40
Predavanja su interesantna 4.40
Komunikacija je korektna 4.80
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.65 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
4.62
Predavanja su korisna 4.25
Predavanja su interesantna 4.25
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.62 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
4.62
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.62 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
4.60
Predavanja su korisna 4.60
Predavanja su interesantna 4.40
Komunikacija je korektna 4.80
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.60
( 4.60 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
4.56
Predavanja su korisna 4.38
Predavanja su interesantna 4.38
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.56 )
Ukupno 8 glasova
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 4.56
Predavanja su interesantna 4.56
Komunikacija je korektna 4.56
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.33
( 4.50 )
Ukupno 9 glasova
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 4.43
Predavanja su interesantna 4.71
Komunikacija je korektna 4.43
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.43
( 4.50 )
Ukupno 7 glasova
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 4.33
Predavanja su interesantna 4.67
Komunikacija je korektna 4.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.33
( 4.50 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 4.50 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 4.50 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 4.50 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.50 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
4.44
Predavanja su korisna 4.25
Predavanja su interesantna 4.25
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.25
( 4.44 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
4.25
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 4.67
Komunikacija je korektna 4.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.25 )
Ukupno 6 glasova
Glasaj
4.17
Predavanja su korisna 4.17
Predavanja su interesantna 4.17
Komunikacija je korektna 3.92
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.42
( 4.17 )
Ukupno 12 glasova
Glasaj
4.17
Predavanja su korisna 4.11
Predavanja su interesantna 4.11
Komunikacija je korektna 4.11
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.33
( 4.17 )
Ukupno 9 glasova
Glasaj
4.05
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.20
( 4.05 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
4.00
Predavanja su korisna 2.40
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 4.60
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.00 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
3.88
Predavanja su korisna 3.80
Predavanja su interesantna 3.80
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.90
( 3.88 )
Ukupno 10 glasova
Glasaj
3.88
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 3.50
Komunikacija je korektna 3.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.88 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
3.84
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.75
Komunikacija je korektna 3.88
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.75
( 3.84 )
Ukupno 8 glasova
Glasaj
3.82
Predavanja su korisna 3.91
Predavanja su interesantna 3.91
Komunikacija je korektna 3.64
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.82
( 3.82 )
Ukupno 11 glasova
Glasaj
3.75
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 3.75 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
3.75
Predavanja su korisna 2.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 3.75 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
3.50
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 2.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.50
( 3.50 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
3.35
Predavanja su korisna 3.40
Predavanja su interesantna 3.40
Komunikacija je korektna 3.40
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.20
( 3.35 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
3.25
Predavanja su korisna 3.33
Predavanja su interesantna 2.33
Komunikacija je korektna 3.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.67
( 3.25 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
3.25
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.25 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
3.25
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 3.50
Komunikacija je korektna 2.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.25 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
3.17
Predavanja su korisna 3.33
Predavanja su interesantna 3.67
Komunikacija je korektna 2.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.17 )
Ukupno 6 glasova
Glasaj
3.17
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 3.33
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.33
( 3.17 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
3.17
Predavanja su korisna 2.67
Predavanja su interesantna 2.33
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.67
( 3.17 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
3.17
Predavanja su korisna 3.33
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.17 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
3.08
Predavanja su korisna 3.50
Predavanja su interesantna 3.30
Komunikacija je korektna 3.40
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.10
( 3.08 )
Ukupno 10 glasova
Glasaj
3.00
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.00 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
3.00
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.00 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
2.75
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 2.50
Komunikacija je korektna 2.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 2.75 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
2.67
Predavanja su korisna 3.33
Predavanja su interesantna 2.33
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.00
( 2.67 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
2.45
Predavanja su korisna 2.60
Predavanja su interesantna 2.40
Komunikacija je korektna 2.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.80
( 2.45 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
2.42
Predavanja su korisna 2.33
Predavanja su interesantna 2.67
Komunikacija je korektna 2.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.33
( 2.42 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
2.12
Predavanja su korisna 1.50
Predavanja su interesantna 2.00
Komunikacija je korektna 2.38
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.62
( 2.12 )
Ukupno 8 glasova
Glasaj
2.07
Predavanja su korisna 2.14
Predavanja su interesantna 2.14
Komunikacija je korektna 2.14
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.86
( 2.07 )
Ukupno 7 glasova
Glasaj
2.00
Predavanja su korisna 2.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 2.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 2.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
1.75
Predavanja su korisna 1.50
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 1.75 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
1.75
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 2.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 1.75 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
1.38
Predavanja su korisna 1.25
Predavanja su interesantna 1.25
Komunikacija je korektna 1.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.50
( 1.38 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
1.25
Predavanja su korisna 1.25
Predavanja su interesantna 1.25
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.50
( 1.25 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
1.25
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.00
( 1.25 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
1.25
Predavanja su korisna 2.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 1.25 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
1.12
Predavanja su korisna 1.50
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 1.12 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
1.00
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 1.00 )
Ukupno 6 glasova
Glasaj
1.00
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 1.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
1.00
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 1.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
1.00
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 1.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
1.00
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 1.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
1.00
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 1.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
1.00
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 1.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
1.00
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 1.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj