3.80

Prirodno-matematički fakultet

Adresa:
Višegradska 33, Niš
Ukupno glasova: 329
Dodaj profesora, asistenta, predavača ili saradnika Dodaj
Pratite RSS feed ove institucije RSS feed
Poređaj po broju glasova ili po prosečnoj oceni.

Spisak profesora, asistenata, predavača i saradnika pri ovoj ustanovi

5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 4 glasa
Telefon: 018 533014
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: bojica@pmf.ni.ac.rs
Telefon: 018 514880
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: dimke@junis.ni.ac.rs
Telefon: 018 53315
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
Telefon: 018 533014
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
Telefon: 018 533014
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: nenad.krstic84@ yahoo.com
Telefon: 018 533014
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: markom@pmf.ni.ac.rs
Telefon: 018 53315
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
Telefon: 018 533014
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: majastan@gmail.com
Telefon: 018 533014
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: mtasic@pmf.ni.ac.rs
Telefon: 018 53315
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Telefon: 018 533014
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Telefon: 018 533014
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Telefon: 018 514244
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Telefon: 018 533014
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Telefon: 018 533014
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Telefon: 018 533014
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Telefon: 018 53315
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: markomiladinovic@gmail.com
Telefon: 018 533014
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Telefon: 018 533014
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Telefon: 018 53315
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Telefon: 018 533014
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Telefon: 018 533014
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Telefon: 018 533014
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: rancic@pmf.ni.ac.rs
Telefon: 018 53315
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Telefon: 018 533014
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Telefon: 018 533014
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: perica@pmf.ni.ac.rs
Telefon: 018 53315
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: vesna@pmf.ni.ac.rs
Telefon: 018 53315
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Telefon: 018 533014
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Telefon: 018 533014
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Telefon: 018 53315
Glasaj
4.88
Predavanja su korisna 4.75
Predavanja su interesantna 4.75
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.88 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: jelena.ignjatovic@pmf.edu.rs 
Telefon: 018 53315
Glasaj
4.88
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.88 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: tatjanaan@gmail.com
Telefon: 018 514880
Glasaj
4.88
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.88 )
Ukupno 2 glasa
Telefon: 018 533014
Glasaj
4.75
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.75
Komunikacija je korektna 4.75
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.75 )
Ukupno 4 glasa
Telefon: 018 533014
Glasaj
4.75
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.75 )
Ukupno 2 glasa
Telefon: 018 533014
Glasaj
4.75
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.75 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: peca@pmf.ni.ac.rs
Telefon: 018 533014
Glasaj
4.75
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.75 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: sneskat@yahoo.com
Telefon: 018 533014
Glasaj
4.75
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.75 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: zarubica2000@yahoo.com
Telefon: 018 533014
Glasaj
4.75
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.75 )
Ukupno 1 glas
Telefon: 018 53315
Glasaj
4.75
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.75 )
Ukupno 1 glas
E-mail: mnikolic@pmf.ni.ac.rs
Telefon: 018 53315
Glasaj
4.75
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.75 )
Ukupno 1 glas
E-mail: sofija_rancic@yahoo.com
Telefon: 018 533014
Glasaj
4.67
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 3.67
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.67 )
Ukupno 3 glasa
Telefon: 018 53315
Glasaj
4.62
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.62 )
Ukupno 2 glasa
Telefon: 018 533014
Glasaj
4.62
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.62 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: mancev@pmf.ni.ac.rs
Telefon: 018 53315
Glasaj
4.62
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.62 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: petra@pmf.ni.ac.rs
Telefon: 018 514881
Glasaj
4.58
Predavanja su korisna 4.67
Predavanja su interesantna 4.33
Komunikacija je korektna 4.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.67
( 4.58 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: gsasa@pmf.ni.ac.rs
Telefon: 018 53315
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 4.67
Predavanja su interesantna 3.67
Komunikacija je korektna 4.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.50 )
Ukupno 3 glasa
Telefon: 018 53315
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.50 )
Ukupno 1 glas
E-mail: mima@pmf.ni.ac.rs
Telefon: 018 53315
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.50 )
Ukupno 1 glas
Telefon: 021 450602
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.50 )
Ukupno 1 glas
Telefon: 011 637421
Glasaj
4.46
Predavanja su korisna 4.33
Predavanja su interesantna 4.33
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.67
( 4.46 )
Ukupno 6 glasova
E-mail: ivan.stankovic@pmf.edu.rs
Telefon: 018 533015
Glasaj
4.45
Predavanja su korisna 4.20
Predavanja su interesantna 4.20
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.40
( 4.45 )
Ukupno 5 glasova
E-mail: dmiodrag@pmf.ni.ac.rs
Telefon: 018 53315
Glasaj
4.44
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.75
( 4.44 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: vangelis0703@yahoo.com
Telefon: 018 533014
Glasaj
4.38
Predavanja su korisna 4.75
Predavanja su interesantna 4.25
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.38 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: jocavj@gmail.com
Telefon: 011 637421
Glasaj
4.38
Predavanja su korisna 3.50
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.38 )
Ukupno 2 glasa
Telefon: 018 53315
Glasaj
4.38
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.50
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.38 )
Ukupno 2 glasa
Telefon: 018 53315
Glasaj
4.31
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.25
( 4.31 )
Ukupno 4 glasa
Telefon: 018 53315
Glasaj
4.25
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.50
( 4.25 )
Ukupno 2 glasa
Telefon: 018 533015
Glasaj
4.25
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.25 )
Ukupno 1 glas
Telefon: 018 53315
Glasaj
4.12
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 4.25
Komunikacija je korektna 3.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.25
( 4.12 )
Ukupno 4 glasa
Telefon: 018 533014
Glasaj
4.12
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.12 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: sandra@pmf.ni.ac.rs
Telefon: 018 53315
Glasaj
4.12
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.50
( 4.12 )
Ukupno 2 glasa
Telefon: 018 53315
Glasaj
4.09
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 4.25
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.12
( 4.09 )
Ukupno 8 glasova
E-mail: ninoslav@pmf.ni.ac.rs
Telefon: 018 53315
Glasaj
4.04
Predavanja su korisna 4.17
Predavanja su interesantna 3.67
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.33
( 4.04 )
Ukupno 6 glasova
E-mail: dragana@pmf.ni.ac.rs
Telefon: 018 53315
Glasaj
4.00
Predavanja su korisna 3.50
Predavanja su interesantna 3.50
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.00 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: mkolundzija@pmf.ni.ac.rs
Telefon: 018 53315
Glasaj
4.00
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.00 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: violetamitic@yahoo.com
Telefon: 018 533014
Glasaj
4.00
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.00 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: pala1yu@yahoo.com
Telefon: 018 533014
Glasaj
4.00
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.50
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.00 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: dexterofnis@gmail.com
Telefon: 018 533015
Glasaj
4.00
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.50
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.50
( 4.00 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: ssuzana@pmf.ni.ac.rs
Telefon: 018 53315
Glasaj
4.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.00 )
Ukupno 1 glas
Telefon: 018 533014
Glasaj
4.00
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: radosavpalic@yahoo.com
Telefon: 018 533014
Glasaj
4.00
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: emapecev@medianis.net
Telefon: 018 533014
Glasaj
3.94
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.75
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.94 )
Ukupno 4 glasa
E-mail:  ilicde@pmf.ni.ac.rs
Telefon: 018 53315
Glasaj
3.92
Predavanja su korisna 2.83
Predavanja su interesantna 3.33
Komunikacija je korektna 4.83
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.67
( 3.92 )
Ukupno 6 glasova
E-mail: mciric@pmf.ni.ac.rs 
Telefon: 018 53314
Glasaj
3.92
Predavanja su korisna 3.67
Predavanja su interesantna 3.33
Komunikacija je korektna 4.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.92 )
Ukupno 3 glasa
Telefon: 018 53315
Glasaj
3.88
Predavanja su korisna 3.83
Predavanja su interesantna 3.50
Komunikacija je korektna 3.83
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.33
( 3.88 )
Ukupno 6 glasova
E-mail: vljubica@pmf.ni.ac.rs
Telefon: 018 53315
Glasaj
3.88
Predavanja su korisna 3.50
Predavanja su interesantna 3.25
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.25
( 3.88 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: dragan@pmf.ni.ac.rs
Telefon: 018 224492
Glasaj
3.88
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 2.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 3.88 )
Ukupno 2 glasa
Telefon: 018 53315
Glasaj
3.88
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 3.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.88 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: sjvesna@pmf.ni.ac.rs
Telefon: 018 533014
Glasaj
3.88
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.50
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.88 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: gocast@pmf.ni.ac.rs
Telefon: 018 533014
Glasaj
3.75
Predavanja su korisna 3.80
Predavanja su interesantna 3.70
Komunikacija je korektna 3.80
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.70
( 3.75 )
Ukupno 10 glasova
E-mail: a.radivojevic@yahoo.com
Telefon: 018 53315
Glasaj
3.75
Predavanja su korisna 3.67
Predavanja su interesantna 3.67
Komunikacija je korektna 4.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.33
( 3.75 )
Ukupno 3 glasa
Telefon: 018 53315
Glasaj
3.75
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 2.50
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.75 )
Ukupno 2 glasa
Telefon: 018 533014
Glasaj
3.75
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.75 )
Ukupno 1 glas
Telefon: 018 533014
Glasaj
3.75
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 2.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 3.75 )
Ukupno 1 glas
Telefon: 018 533014
Glasaj
3.75
Predavanja su korisna 2.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.75 )
Ukupno 1 glas
Telefon: 018 533015
Glasaj
3.75
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 2.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 3.75 )
Ukupno 1 glas
E-mail: mkradovic@junis.ni.ac.rs
Telefon: 018 53315
Glasaj
3.75
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 3.75 )
Ukupno 1 glas
E-mail: stevan@pmf.ni.ac.rs
Telefon: 018 53315
Glasaj
3.62
Predavanja su korisna 3.75
Predavanja su interesantna 3.38
Komunikacija je korektna 3.88
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.50
( 3.62 )
Ukupno 8 glasova
Telefon: 018 533014
Glasaj
3.58
Predavanja su korisna 3.50
Predavanja su interesantna 3.67
Komunikacija je korektna 3.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.50
( 3.58 )
Ukupno 6 glasova
Telefon: 018 53315
Glasaj
3.50
Predavanja su korisna 3.40
Predavanja su interesantna 3.40
Komunikacija je korektna 3.80
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.40
( 3.50 )
Ukupno 5 glasova
Telefon: 018 533014
Glasaj
3.50
Predavanja su korisna 3.75
Predavanja su interesantna 3.25
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.50 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: krca@pmf.ni.ac.rs
Telefon: 018 53315
Glasaj
3.50
Predavanja su korisna 3.50
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.50
( 3.50 )
Ukupno 2 glasa
Telefon: 018 533014
Glasaj
3.50
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 2.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.50 )
Ukupno 1 glas
E-mail: zokip@pmf.ni.ac.rs
Telefon: 018 53315
Glasaj
3.50
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.50 )
Ukupno 1 glas
E-mail: miristic@ptt.rs
Telefon: 018 53315
Glasaj
3.44
Predavanja su korisna 3.25
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.75
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.75
( 3.44 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: pecko@pmf.ni.ac.rs
Telefon: 018 53315
Glasaj
3.38
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 2.50
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.38 )
Ukupno 2 glasa
E-mail:  bipop@pmf.pmf.ni.ac.rs
Telefon: 018 53315
Glasaj
3.35
Predavanja su korisna 3.40
Predavanja su interesantna 2.60
Komunikacija je korektna 3.80
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.60
( 3.35 )
Ukupno 5 glasova
E-mail: sneska@pmf.ni.ac.rs
Telefon: 018 53315
Glasaj
3.25
Predavanja su korisna 3.20
Predavanja su interesantna 3.20
Komunikacija je korektna 3.20
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.40
( 3.25 )
Ukupno 5 glasova
E-mail: dgaja@junis.ni.ac.yu
Telefon: 018 53315
Glasaj
3.25
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 2.50
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.50
( 3.25 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: jjeknic@pmf.ni.ac.rs
Telefon: 018 53315
Glasaj
3.25
Predavanja su korisna 3.50
Predavanja su interesantna 2.50
Komunikacija je korektna 3.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.50
( 3.25 )
Ukupno 2 glasa
Telefon: 018 533014
Glasaj
3.12
Predavanja su korisna 2.50
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.50
( 3.12 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: blaga_radovanovic@yahoo.co.uk
Telefon: 018 533014
Glasaj
3.00
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.00 )
Ukupno 1 glas
Telefon: 018 533014
Glasaj
3.00
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: mvesna@junis.ni.ac.yu
Telefon: 018 53315
Glasaj
3.00
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: ikacus@yahoo.com
Telefon: 018 533014
Glasaj
2.96
Predavanja su korisna 2.67
Predavanja su interesantna 3.17
Komunikacija je korektna 2.83
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.17
( 2.96 )
Ukupno 6 glasova
Telefon: 018 533014
Glasaj
2.94
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 2.75
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 2.94 )
Ukupno 4 glasa
Telefon: 018 533015
Glasaj
2.92
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 2.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.67
( 2.92 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: svjank@pmf.ni.ac.rs
Telefon: 018 53315
Glasaj
2.88
Predavanja su korisna 2.75
Predavanja su interesantna 2.75
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 2.88 )
Ukupno 4 glasa
Telefon: 018 533014
Glasaj
2.88
Predavanja su korisna 2.75
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.75
( 2.88 )
Ukupno 4 glasa
Telefon: 018 533014
Glasaj
2.85
Predavanja su korisna 3.40
Predavanja su interesantna 2.00
Komunikacija je korektna 2.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 2.85 )
Ukupno 5 glasova
E-mail: jelenam@pmf.ni.ac.rs
Telefon: 018 53315
Glasaj
2.85
Predavanja su korisna 2.80
Predavanja su interesantna 2.40
Komunikacija je korektna 3.40
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.80
( 2.85 )
Ukupno 5 glasova
Telefon: 018 533014
Glasaj
2.75
Predavanja su korisna 2.80
Predavanja su interesantna 2.80
Komunikacija je korektna 2.60
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.80
( 2.75 )
Ukupno 5 glasova
Telefon: 018 53315
Glasaj
2.75
Predavanja su korisna 2.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 2.75 )
Ukupno 1 glas
Telefon: 018 533014
Glasaj
2.50
Predavanja su korisna 1.67
Predavanja su interesantna 1.33
Komunikacija je korektna 4.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.67
( 2.50 )
Ukupno 3 glasa
Telefon: 018 53315
Glasaj
2.46
Predavanja su korisna 2.29
Predavanja su interesantna 2.43
Komunikacija je korektna 2.57
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.57
( 2.46 )
Ukupno 7 glasova
Telefon: 018 533014
Glasaj
2.45
Predavanja su korisna 2.40
Predavanja su interesantna 2.40
Komunikacija je korektna 2.60
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.40
( 2.45 )
Ukupno 5 glasova
Telefon: 018 533014
Glasaj
2.40
Predavanja su korisna 2.40
Predavanja su interesantna 2.60
Komunikacija je korektna 2.40
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.20
( 2.40 )
Ukupno 5 glasova
Telefon: 018 533014
Glasaj
2.38
Predavanja su korisna 2.50
Predavanja su interesantna 1.50
Komunikacija je korektna 2.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.50
( 2.38 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: aca@pmf.ni.ac.rs
Telefon: 018 53315
Glasaj
2.33
Predavanja su korisna 2.33
Predavanja su interesantna 2.33
Komunikacija je korektna 2.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.33
( 2.33 )
Ukupno 3 glasa
Telefon: 018 53315
Glasaj
2.31
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 2.25
Komunikacija je korektna 1.75
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.25
( 2.31 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: gorandj@pmf.ni.ac.rs
Telefon: 018 53315
Glasaj
2.17
Predavanja su korisna 2.33
Predavanja su interesantna 2.00
Komunikacija je korektna 2.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.00
( 2.17 )
Ukupno 3 glasa
Telefon: 018 533014
Glasaj
2.12
Predavanja su korisna 1.50
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 2.12 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: nnada@pmf.ni.ac.rs
Telefon: 018 53315
Glasaj
1.75
Predavanja su korisna 1.33
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 2.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.33
( 1.75 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: nesiclj@pmf.ni.ac.rs
Telefon: 018 53315
Glasaj
1.75
Predavanja su korisna 2.00
Predavanja su interesantna 2.00
Komunikacija je korektna 1.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.50
( 1.75 )
Ukupno 2 glasa
Telefon: 018 53315
Glasaj
1.75
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 1.75 )
Ukupno 1 glas
E-mail: vidosav@pmf.ni.ac.rs
Telefon: 018 53315
Glasaj
1.75
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.00
( 1.75 )
Ukupno 1 glas
E-mail: pavlovic@pmf.ni.ac.rs
Telefon: 018 53315
Glasaj