3.27

Filološko-umetnički fakultet

Adresa:
Jovana Cvijića 1, Kragujevac
Ukupno glasova: 128
Dodaj profesora, asistenta, predavača ili saradnika Dodaj
Pratite RSS feed ove institucije RSS feed
Poređaj po broju glasova ili po prosečnoj oceni.

Spisak profesora, asistenata, predavača i saradnika pri ovoj ustanovi

5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
4.75
Predavanja su korisna 4.67
Predavanja su interesantna 4.67
Komunikacija je korektna 4.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.75 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: nikola_ramic@yahoo.com
Telefon: 034 300770
Glasaj
4.75
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.75 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: katarinamelic@yahoo.fr
Glasaj
4.75
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.75 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: radivoje.mladenovic@kg.ac.rs
Telefon: 034 304270
Glasaj
4.75
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.75 )
Ukupno 1 glas
E-mail: pesicdesign@yahoo.com
Telefon: 036 322808
Glasaj
4.25
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 4.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.33
( 4.25 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: anajovano@gmail.com
Glasaj
4.25
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 4.25 )
Ukupno 1 glas
E-mail: zeljko@zeljkodjurovic.com
Telefon: 064 331468
Glasaj
4.25
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.00
( 4.25 )
Ukupno 1 glas
E-mail: irjena@sbb.rs
Telefon: 064 2318819
Glasaj
4.19
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 3.50
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.25
( 4.19 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
4.00
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.00 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: in.brevi@beocity.net
Glasaj
4.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 3.50
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 4.00 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: cikiliki@gmail.com
Telefon: 063 7131162
Glasaj
4.00
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.00 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: bebisaki@eunet.yu
Telefon: 034 300770
Glasaj
4.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 4.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: bbocina@gmail.com
Telefon: 062 215757
Glasaj
4.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: vlazic@kg.ac.yu
Telefon: 034335990
Glasaj
4.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 4.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: filigran@eunet.yu
Telefon: 011 2436567
Glasaj
3.92
Predavanja su korisna 4.67
Predavanja su interesantna 3.67
Komunikacija je korektna 3.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.67
( 3.92 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: opstrukcija@gmail.com
Telefon: 064 1465405
Glasaj
3.88
Predavanja su korisna 3.50
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 3.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 3.88 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: botasevic@sbb.co.rs
Telefon: 063 845367
Glasaj
3.75
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.75 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
3.67
Predavanja su korisna 3.67
Predavanja su interesantna 3.67
Komunikacija je korektna 3.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.67
( 3.67 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: sanjapajics@yahoo.com
Telefon: 064 2172032
Glasaj
3.67
Predavanja su korisna 3.67
Predavanja su interesantna 3.67
Komunikacija je korektna 3.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.67
( 3.67 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: julijana.protic@gmail.com
Telefon: 063 358225
Glasaj
3.62
Predavanja su korisna 3.50
Predavanja su interesantna 3.50
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.50
( 3.62 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
3.50
Predavanja su korisna 3.80
Predavanja su interesantna 3.10
Komunikacija je korektna 3.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.60
( 3.50 )
Ukupno 10 glasova
Telefon: 063 7165197
Glasaj
3.50
Predavanja su korisna 3.67
Predavanja su interesantna 3.33
Komunikacija je korektna 3.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.33
( 3.50 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: cabfilum@kg.ac.rs
Telefon: 065 2090400
Glasaj
3.50
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.50 )
Ukupno 1 glas
E-mail: cristivoje@ikomline.net
Glasaj
3.33
Predavanja su korisna 3.67
Predavanja su interesantna 3.67
Komunikacija je korektna 3.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.67
( 3.33 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
3.25
Predavanja su korisna 3.33
Predavanja su interesantna 3.17
Komunikacija je korektna 3.17
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.33
( 3.25 )
Ukupno 6 glasova
E-mail: kmilos@yubc.net
Telefon: 034 300770
Glasaj
3.25
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.00
( 3.25 )
Ukupno 1 glas
E-mail: danilos@sbb.co.yu
Telefon: 063 405035
Glasaj
3.21
Predavanja su korisna 3.33
Predavanja su interesantna 2.50
Komunikacija je korektna 3.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.50
( 3.21 )
Ukupno 6 glasova
E-mail: tobip@ptt.rs
Glasaj
2.96
Predavanja su korisna 2.67
Predavanja su interesantna 2.50
Komunikacija je korektna 3.17
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.50
( 2.96 )
Ukupno 6 glasova
Glasaj
2.96
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 1.67
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.17
( 2.96 )
Ukupno 6 glasova
E-mail: mmiskovic-lukovic@kg.ac.rs
Telefon: 034 300770
Glasaj
2.90
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 2.80
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.80
( 2.90 )
Ukupno 5 glasova
E-mail: dudi@verat.net
Telefon: 063 8460557
Glasaj
2.89
Predavanja su korisna 2.45
Predavanja su interesantna 2.73
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.36
( 2.89 )
Ukupno 11 glasova
E-mail: srpsko_dnf@yahoo.com
Telefon: 034 300770
Glasaj
2.88
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 2.50
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 2.88 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: k.eror@hotmail.com
Telefon: 064 1258603
Glasaj
2.70
Predavanja su korisna 2.60
Predavanja su interesantna 2.60
Komunikacija je korektna 2.80
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.80
( 2.70 )
Ukupno 5 glasova
E-mail: zmajce7@yahoo.com
Telefon: 062 227307
Glasaj
2.62
Predavanja su korisna 2.25
Predavanja su interesantna 1.75
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.50
( 2.62 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: vladimir.polomac@gmail.com
Telefon: 063 8754609
Glasaj
2.20
Predavanja su korisna 2.00
Predavanja su interesantna 2.20
Komunikacija je korektna 2.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.60
( 2.20 )
Ukupno 5 glasova
E-mail: vlasic@eunet.yu
Telefon: 064 4485768
Glasaj
1.72
Predavanja su korisna 1.75
Predavanja su interesantna 1.50
Komunikacija je korektna 1.88
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.75
( 1.72 )
Ukupno 8 glasova
Glasaj
1.50
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 1.50 )
Ukupno 1 glas
Telefon: 011 2437926
Glasaj
1.00
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 1.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: ivanavusim@gmail.com
Glasaj
1.00
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 1.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: svmilenic@nadlanu.com
Telefon: 063 8711706
Glasaj