3.58

Filozofski fakultet

Adresa:
Čika Ljubina 18-20, Beograd
Ukupno glasova: 1986
Dodaj profesora, asistenta, predavača ili saradnika Dodaj
Pratite RSS feed ove institucije RSS feed
Poređaj po broju glasova ili po prosečnoj oceni.

Spisak profesora, asistenata, predavača i saradnika pri ovoj ustanovi

5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 6 glasova
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
4.94
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.75
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.94 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
4.92
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.67
( 4.92 )
Ukupno 9 glasova
Glasaj
4.92
Predavanja su korisna 4.83
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.83
( 4.92 )
Ukupno 6 glasova
Glasaj
4.92
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.67
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.92 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
4.88
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.88 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
4.88
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.88 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
4.86
Predavanja su korisna 4.82
Predavanja su interesantna 4.82
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.82
( 4.86 )
Ukupno 11 glasova
Glasaj
4.86
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.91
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.55
( 4.86 )
Ukupno 11 glasova
Glasaj
4.86
Predavanja su korisna 4.86
Predavanja su interesantna 4.57
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.86 )
Ukupno 7 glasova
Glasaj
4.85
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.80
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.60
( 4.85 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
4.85
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.60
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.80
( 4.85 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
4.83
Predavanja su korisna 4.67
Predavanja su interesantna 4.67
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.83 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
4.81
Predavanja su korisna 4.88
Predavanja su interesantna 4.75
Komunikacija je korektna 4.88
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.75
( 4.81 )
Ukupno 8 glasova
Glasaj
4.80
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 4.90
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.80
( 4.80 )
Ukupno 10 glasova
Glasaj
4.79
Predavanja su korisna 4.83
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.33
( 4.79 )
Ukupno 6 glasova
Glasaj
4.79
Predavanja su korisna 4.57
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 4.86
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.71
( 4.79 )
Ukupno 7 glasova
Glasaj
4.78
Predavanja su korisna 4.95
Predavanja su interesantna 4.75
Komunikacija je korektna 4.75
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.65
( 4.78 )
Ukupno 20 glasova
Glasaj
4.75
Predavanja su korisna 4.60
Predavanja su interesantna 4.80
Komunikacija je korektna 4.60
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.75 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
4.75
Predavanja su korisna 4.60
Predavanja su interesantna 4.60
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.80
( 4.75 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
4.75
Predavanja su korisna 4.75
Predavanja su interesantna 4.75
Komunikacija je korektna 4.75
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.75
( 4.75 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
4.75
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.75
Komunikacija je korektna 4.25
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.75 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
4.75
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.25
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.75
( 4.75 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
4.75
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.75 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
4.75
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.75 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
4.68
Predavanja su korisna 4.57
Predavanja su interesantna 4.71
Komunikacija je korektna 4.71
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.71
( 4.68 )
Ukupno 14 glasova
Glasaj
4.67
Predavanja su korisna 4.67
Predavanja su interesantna 4.67
Komunikacija je korektna 4.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.67
( 4.67 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
4.67
Predavanja su korisna 4.67
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.67 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
4.65
Predavanja su korisna 4.46
Predavanja su interesantna 4.69
Komunikacija je korektna 4.77
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.69
( 4.65 )
Ukupno 13 glasova
Glasaj
4.65
Predavanja su korisna 4.70
Predavanja su interesantna 4.60
Komunikacija je korektna 4.60
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.70
( 4.65 )
Ukupno 10 glasova
Glasaj
4.62
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.62 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
4.62
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 3.50
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.62 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
4.61
Predavanja su korisna 4.71
Predavanja su interesantna 4.29
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.43
( 4.61 )
Ukupno 7 glasova
Glasaj
4.61
Predavanja su korisna 4.57
Predavanja su interesantna 4.86
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.61 )
Ukupno 7 glasova
Glasaj
4.60
Predavanja su korisna 4.75
Predavanja su interesantna 4.58
Komunikacija je korektna 4.58
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.60 )
Ukupno 12 glasova
Glasaj
4.60
Predavanja su korisna 4.80
Predavanja su interesantna 4.60
Komunikacija je korektna 4.73
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.27
( 4.60 )
Ukupno 15 glasova
Glasaj
4.60
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.60
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.80
( 4.60 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
4.58
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.33
( 4.58 )
Ukupno 6 glasova
Glasaj
4.58
Predavanja su korisna 4.33
Predavanja su interesantna 4.83
Komunikacija je korektna 4.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.58 )
Ukupno 6 glasova
Glasaj
4.57
Predavanja su korisna 4.45
Predavanja su interesantna 4.45
Komunikacija je korektna 4.82
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.55
( 4.57 )
Ukupno 11 glasova
Glasaj
4.56
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.75
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.56 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
4.56
Predavanja su korisna 4.25
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 4.75
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.75
( 4.56 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
4.56
Predavanja su korisna 4.56
Predavanja su interesantna 4.56
Komunikacija je korektna 4.56
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.56
( 4.56 )
Ukupno 9 glasova
Glasaj
4.54
Predavanja su korisna 4.83
Predavanja su interesantna 4.33
Komunikacija je korektna 4.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.33
( 4.54 )
Ukupno 6 glasova
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 4.73
Predavanja su interesantna 4.64
Komunikacija je korektna 4.45
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.18
( 4.50 )
Ukupno 11 glasova
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 3.62
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.88
( 4.50 )
Ukupno 8 glasova
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 4.67
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 4.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.50 )
Ukupno 6 glasova
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 4.33
Komunikacija je korektna 4.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.50 )
Ukupno 6 glasova
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 4.60
Predavanja su interesantna 4.80
Komunikacija je korektna 4.40
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.20
( 4.50 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.50 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 4.25
Predavanja su interesantna 4.25
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.50 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.50 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.50 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.50 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.50 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.50 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
4.48
Predavanja su korisna 4.41
Predavanja su interesantna 4.59
Komunikacija je korektna 4.47
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.47
( 4.48 )
Ukupno 32 glasa
Glasaj
4.47
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 4.88
Komunikacija je korektna 4.25
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.25
( 4.47 )
Ukupno 8 glasova
Glasaj
4.46
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 4.58
Komunikacija je korektna 4.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.42
( 4.46 )
Ukupno 12 glasova
Glasaj
4.45
Predavanja su korisna 4.94
Predavanja su interesantna 3.94
Komunikacija je korektna 4.38
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.56
( 4.45 )
Ukupno 16 glasova
Glasaj
4.45
Predavanja su korisna 4.40
Predavanja su interesantna 4.60
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.80
( 4.45 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
4.44
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.75
( 4.44 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
4.44
Predavanja su korisna 3.50
Predavanja su interesantna 4.25
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.44 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
4.43
Predavanja su korisna 4.14
Predavanja su interesantna 4.43
Komunikacija je korektna 4.43
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.71
( 4.43 )
Ukupno 7 glasova
Glasaj
4.42
Predavanja su korisna 4.11
Predavanja su interesantna 4.44
Komunikacija je korektna 4.56
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.56
( 4.42 )
Ukupno 9 glasova
Glasaj
4.42
Predavanja su korisna 4.33
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 4.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.42 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
4.40
Predavanja su korisna 4.80
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 4.20
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.60
( 4.40 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
4.39
Predavanja su korisna 4.86
Predavanja su interesantna 3.71
Komunikacija je korektna 4.29
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.71
( 4.39 )
Ukupno 7 glasova
Glasaj
4.38
Predavanja su korisna 4.38
Predavanja su interesantna 4.38
Komunikacija je korektna 4.23
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.54
( 4.38 )
Ukupno 13 glasova
Glasaj
4.38
Predavanja su korisna 4.40
Predavanja su interesantna 4.30
Komunikacija je korektna 4.70
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.10
( 4.38 )
Ukupno 10 glasova
Glasaj
4.37
Predavanja su korisna 4.23
Predavanja su interesantna 4.15
Komunikacija je korektna 4.62
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.46
( 4.37 )
Ukupno 13 glasova
Glasaj
4.35
Predavanja su korisna 4.40
Predavanja su interesantna 4.20
Komunikacija je korektna 4.20
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.60
( 4.35 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
4.35
Predavanja su korisna 4.62
Predavanja su interesantna 4.08
Komunikacija je korektna 4.31
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.38
( 4.35 )
Ukupno 13 glasova
Glasaj
4.33
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.83
Komunikacija je korektna 3.17
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.33
( 4.33 )
Ukupno 6 glasova
Glasaj
4.33
Predavanja su korisna 4.33
Predavanja su interesantna 3.67
Komunikacija je korektna 4.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.67
( 4.33 )
Ukupno 6 glasova
Glasaj
4.33
Predavanja su korisna 3.67
Predavanja su interesantna 3.67
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.33 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
4.32
Predavanja su korisna 4.14
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 4.57
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.57
( 4.32 )
Ukupno 7 glasova
Glasaj
4.30
Predavanja su korisna 4.40
Predavanja su interesantna 4.40
Komunikacija je korektna 4.20
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.20
( 4.30 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
4.29
Predavanja su korisna 4.33
Predavanja su interesantna 4.17
Komunikacija je korektna 4.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.33
( 4.29 )
Ukupno 6 glasova
Glasaj
4.29
Predavanja su korisna 4.14
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 4.57
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.43
( 4.29 )
Ukupno 7 glasova
Glasaj
4.27
Predavanja su korisna 4.46
Predavanja su interesantna 4.54
Komunikacija je korektna 3.92
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.15
( 4.27 )
Ukupno 13 glasova
Glasaj
4.26
Predavanja su korisna 4.68
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 4.63
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.74
( 4.26 )
Ukupno 19 glasova
Glasaj
4.25
Predavanja su korisna 4.15
Predavanja su interesantna 3.50
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.85
( 4.25 )
Ukupno 20 glasova
Glasaj
4.25
Predavanja su korisna 4.83
Predavanja su interesantna 4.33
Komunikacija je korektna 4.17
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.67
( 4.25 )
Ukupno 6 glasova
Glasaj
4.25
Predavanja su korisna 4.25
Predavanja su interesantna 4.25
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.25 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
4.25
Predavanja su korisna 4.75
Predavanja su interesantna 4.25
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.50
( 4.25 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
4.25
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.25 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
4.25
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.25 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
4.25
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.25 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
4.25
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.25 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
4.25
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 4.25 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
4.25
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.25 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
4.21
Predavanja su korisna 4.35
Predavanja su interesantna 3.60
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.40
( 4.21 )
Ukupno 20 glasova
Glasaj
4.21
Predavanja su korisna 4.33
Predavanja su interesantna 4.17
Komunikacija je korektna 4.17
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.17
( 4.21 )
Ukupno 6 glasova
Glasaj
4.20
Predavanja su korisna 4.36
Predavanja su interesantna 3.73
Komunikacija je korektna 4.18
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.55
( 4.20 )
Ukupno 11 glasova
Glasaj
4.20
Predavanja su korisna 4.20
Predavanja su interesantna 4.20
Komunikacija je korektna 4.20
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.20
( 4.20 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
4.20
Predavanja su korisna 4.20
Predavanja su interesantna 4.20
Komunikacija je korektna 4.20
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.20
( 4.20 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
4.20
Predavanja su korisna 4.20
Predavanja su interesantna 4.20
Komunikacija je korektna 4.20
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.20
( 4.20 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
4.17
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.33
Komunikacija je korektna 4.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.67
( 4.17 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
4.15
Predavanja su korisna 4.80
Predavanja su interesantna 3.60
Komunikacija je korektna 4.40
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.80
( 4.15 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
4.14
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 4.33
Komunikacija je korektna 4.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.89
( 4.14 )
Ukupno 9 glasova
Glasaj
4.12
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 4.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.67
( 4.12 )
Ukupno 6 glasova
Glasaj
4.12
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 4.25
Komunikacija je korektna 3.75
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.12 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
4.12
Predavanja su korisna 4.25
Predavanja su interesantna 3.75
Komunikacija je korektna 4.25
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.25
( 4.12 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
4.12
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.12 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
4.11
Predavanja su korisna 4.43
Predavanja su interesantna 3.29
Komunikacija je korektna 4.43
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.29
( 4.11 )
Ukupno 7 glasova
Glasaj
4.08
Predavanja su korisna 3.33
Predavanja su interesantna 3.67
Komunikacija je korektna 4.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.67
( 4.08 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
4.07
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.83
Komunikacija je korektna 4.44
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.07 )
Ukupno 18 glasova
Glasaj
4.06
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.25
Komunikacija je korektna 4.75
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.25
( 4.06 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
4.02
Predavanja su korisna 4.15
Predavanja su interesantna 4.62
Komunikacija je korektna 3.54
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.77
( 4.02 )
Ukupno 13 glasova
Glasaj
4.00
Predavanja su korisna 3.93
Predavanja su interesantna 4.60
Komunikacija je korektna 3.47
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.00 )
Ukupno 15 glasova
Glasaj
4.00
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.40
Komunikacija je korektna 4.40
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.20
( 4.00 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
4.00
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.33
Komunikacija je korektna 4.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.33
( 4.00 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
3.96
Predavanja su korisna 3.67
Predavanja su interesantna 3.67
Komunikacija je korektna 4.17
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.33
( 3.96 )
Ukupno 6 glasova
Glasaj
3.95
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.82
Komunikacija je korektna 3.64
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.36
( 3.95 )
Ukupno 11 glasova
Glasaj
3.94
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.42
Komunikacija je korektna 4.08
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.25
( 3.94 )
Ukupno 12 glasova
Glasaj
3.94
Predavanja su korisna 3.75
Predavanja su interesantna 3.12
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.38
( 3.94 )
Ukupno 8 glasova
Glasaj
3.94
Predavanja su korisna 3.38
Predavanja su interesantna 4.62
Komunikacija je korektna 4.38
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.38
( 3.94 )
Ukupno 8 glasova
Glasaj
3.92
Predavanja su korisna 4.67
Predavanja su interesantna 3.33
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.67
( 3.92 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
3.88
Predavanja su korisna 3.25
Predavanja su interesantna 4.25
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.88 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
3.88
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 3.25
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.75
( 3.88 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
3.88
Predavanja su korisna 4.25
Predavanja su interesantna 2.75
Komunikacija je korektna 3.75
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.75
( 3.88 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
3.87
Predavanja su korisna 4.07
Predavanja su interesantna 4.20
Komunikacija je korektna 3.53
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.67
( 3.87 )
Ukupno 15 glasova
Glasaj
3.86
Predavanja su korisna 4.14
Predavanja su interesantna 3.29
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.86 )
Ukupno 7 glasova
Glasaj
3.85
Predavanja su korisna 3.20
Predavanja su interesantna 3.80
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.40
( 3.85 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
3.83
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.33
( 3.83 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
3.79
Predavanja su korisna 4.06
Predavanja su interesantna 3.41
Komunikacija je korektna 3.76
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.94
( 3.79 )
Ukupno 17 glasova
Glasaj
3.79
Predavanja su korisna 4.64
Predavanja su interesantna 4.14
Komunikacija je korektna 3.29
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.07
( 3.79 )
Ukupno 14 glasova
Glasaj
3.78
Predavanja su korisna 4.11
Predavanja su interesantna 3.56
Komunikacija je korektna 3.44
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.78 )
Ukupno 9 glasova
Glasaj
3.75
Predavanja su korisna 3.54
Predavanja su interesantna 4.38
Komunikacija je korektna 3.38
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.69
( 3.75 )
Ukupno 13 glasova
Glasaj
3.75
Predavanja su korisna 3.62
Predavanja su interesantna 3.12
Komunikacija je korektna 4.12
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.12
( 3.75 )
Ukupno 8 glasova
Glasaj
3.75
Predavanja su korisna 4.75
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.25
( 3.75 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
3.75
Predavanja su korisna 3.67
Predavanja su interesantna 3.67
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.67
( 3.75 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
3.75
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 3.50
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.75 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
3.69
Predavanja su korisna 4.75
Predavanja su interesantna 3.75
Komunikacija je korektna 2.25
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.69 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
3.69
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 3.25
Komunikacija je korektna 3.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.50
( 3.69 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
3.69
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.25
Komunikacija je korektna 3.25
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.25
( 3.69 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
3.68
Predavanja su korisna 3.71
Predavanja su interesantna 3.43
Komunikacija je korektna 3.71
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.86
( 3.68 )
Ukupno 7 glasova
Glasaj
3.67
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.83
Komunikacija je korektna 3.83
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.67 )
Ukupno 6 glasova
Glasaj
3.67
Predavanja su korisna 4.67
Predavanja su interesantna 3.33
Komunikacija je korektna 3.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.33
( 3.67 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
3.67
Predavanja su korisna 3.67
Predavanja su interesantna 3.67
Komunikacija je korektna 3.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.67
( 3.67 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
3.65
Predavanja su korisna 3.80
Predavanja su interesantna 3.60
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.20
( 3.65 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
3.64
Predavanja su korisna 3.71
Predavanja su interesantna 3.21
Komunikacija je korektna 3.64
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.64 )
Ukupno 14 glasova
Glasaj
3.62
Predavanja su korisna 3.50
Predavanja su interesantna 3.50
Komunikacija je korektna 3.75
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.75
( 3.62 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
3.62
Predavanja su korisna 3.50
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 3.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.50
( 3.62 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
3.62
Predavanja su korisna 3.50
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.50
( 3.62 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
3.62
Predavanja su korisna 2.00
Predavanja su interesantna 2.50
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 3.62 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
3.60
Predavanja su korisna 3.60
Predavanja su interesantna 3.40
Komunikacija je korektna 3.40
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.60 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
3.58
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 2.33
Komunikacija je korektna 4.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.67
( 3.58 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
3.58
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 3.67
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.67
( 3.58 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
3.58
Predavanja su korisna 4.33
Predavanja su interesantna 3.67
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.33
( 3.58 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
3.58
Predavanja su korisna 3.58
Predavanja su interesantna 3.63
Komunikacija je korektna 3.53
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.58
( 3.58 )
Ukupno 19 glasova
Glasaj
3.58
Predavanja su korisna 4.20
Predavanja su interesantna 3.30
Komunikacija je korektna 3.20
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.60
( 3.58 )
Ukupno 10 glasova
Glasaj
3.50
Predavanja su korisna 3.67
Predavanja su interesantna 3.67
Komunikacija je korektna 2.78
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.89
( 3.50 )
Ukupno 9 glasova
Glasaj
3.50
Predavanja su korisna 3.40
Predavanja su interesantna 3.40
Komunikacija je korektna 3.80
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.40
( 3.50 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
3.50
Predavanja su korisna 4.25
Predavanja su interesantna 3.75
Komunikacija je korektna 2.75
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.25
( 3.50 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
3.50
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.50 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
3.50
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 3.50 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
3.47
Predavanja su korisna 4.11
Predavanja su interesantna 2.89
Komunikacija je korektna 2.56
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.33
( 3.47 )
Ukupno 9 glasova
Glasaj
3.47
Predavanja su korisna 3.12
Predavanja su interesantna 3.38
Komunikacija je korektna 4.25
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.12
( 3.47 )
Ukupno 8 glasova
Glasaj
3.46
Predavanja su korisna 3.57
Predavanja su interesantna 3.29
Komunikacija je korektna 3.43
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.57
( 3.46 )
Ukupno 7 glasova
Glasaj
3.44
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 2.25
Komunikacija je korektna 4.25
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.25
( 3.44 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
3.42
Predavanja su korisna 3.50
Predavanja su interesantna 3.55
Komunikacija je korektna 3.55
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.10
( 3.42 )
Ukupno 20 glasova
Glasaj
3.42
Predavanja su korisna 3.33
Predavanja su interesantna 2.67
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.67
( 3.42 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
3.39
Predavanja su korisna 3.79
Predavanja su interesantna 3.14
Komunikacija je korektna 2.86
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.79
( 3.39 )
Ukupno 14 glasova
Glasaj
3.35
Predavanja su korisna 3.40
Predavanja su interesantna 2.80
Komunikacija je korektna 3.40
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.80
( 3.35 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
3.34
Predavanja su korisna 3.50
Predavanja su interesantna 3.38
Komunikacija je korektna 3.38
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.12
( 3.34 )
Ukupno 8 glasova
Glasaj
3.33
Predavanja su korisna 3.47
Predavanja su interesantna 3.13
Komunikacija je korektna 3.13
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.60
( 3.33 )
Ukupno 15 glasova
Glasaj
3.33
Predavanja su korisna 3.67
Predavanja su interesantna 3.67
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.33 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
3.33
Predavanja su korisna 2.67
Predavanja su interesantna 3.67
Komunikacija je korektna 2.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.33
( 3.33 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
3.33
Predavanja su korisna 3.67
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.33 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
3.33
Predavanja su korisna 3.33
Predavanja su interesantna 3.33
Komunikacija je korektna 3.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.33
( 3.33 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
3.31
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.25
Komunikacija je korektna 3.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.50
( 3.31 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
3.29
Predavanja su korisna 3.67
Predavanja su interesantna 3.67
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.83
( 3.29 )
Ukupno 6 glasova
Glasaj
3.27
Predavanja su korisna 3.30
Predavanja su interesantna 3.39
Komunikacija je korektna 3.39
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.02
( 3.27 )
Ukupno 44 glasa
Glasaj
3.25
Predavanja su korisna 3.56
Predavanja su interesantna 3.17
Komunikacija je korektna 2.89
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.39
( 3.25 )
Ukupno 18 glasova
Glasaj
3.25
Predavanja su korisna 3.36
Predavanja su interesantna 3.09
Komunikacija je korektna 3.18
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.36
( 3.25 )
Ukupno 11 glasova
Glasaj
3.25
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.50
( 3.25 )
Ukupno 6 glasova
Glasaj
3.25
Predavanja su korisna 2.67
Predavanja su interesantna 2.33
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.25 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
3.25
Predavanja su korisna 3.33
Predavanja su interesantna 2.67
Komunikacija je korektna 3.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.67
( 3.25 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
3.25
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 3.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.50
( 3.25 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
3.21
Predavanja su korisna 3.25
Predavanja su interesantna 3.17
Komunikacija je korektna 3.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.92
( 3.21 )
Ukupno 12 glasova
Glasaj
3.21
Predavanja su korisna 2.83
Predavanja su interesantna 2.83
Komunikacija je korektna 3.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.83
( 3.21 )
Ukupno 6 glasova
Glasaj
3.19
Predavanja su korisna 2.88
Predavanja su interesantna 2.25
Komunikacija je korektna 3.75
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.88
( 3.19 )
Ukupno 8 glasova
Glasaj
3.10
Predavanja su korisna 3.53
Predavanja su interesantna 3.53
Komunikacija je korektna 2.47
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.88
( 3.10 )
Ukupno 17 glasova
Glasaj
3.09
Predavanja su korisna 3.09
Predavanja su interesantna 2.61
Komunikacija je korektna 2.35
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.30
( 3.09 )
Ukupno 23 glasa
Glasaj
3.08
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.33
( 3.08 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
3.07
Predavanja su korisna 2.86
Predavanja su interesantna 2.57
Komunikacija je korektna 3.57
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.29
( 3.07 )
Ukupno 7 glasova
Glasaj
3.03
Predavanja su korisna 3.12
Predavanja su interesantna 2.62
Komunikacija je korektna 3.38
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.03 )
Ukupno 8 glasova
Glasaj
3.00
Predavanja su korisna 3.12
Predavanja su interesantna 3.25
Komunikacija je korektna 2.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.62
( 3.00 )
Ukupno 8 glasova
Glasaj
3.00
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 2.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.00 )
Ukupno 7 glasova
Glasaj
3.00
Predavanja su korisna 3.33
Predavanja su interesantna 3.33
Komunikacija je korektna 2.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.00 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
3.00
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 2.50
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.50
( 3.00 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
2.98
Predavanja su korisna 4.36
Predavanja su interesantna 2.64
Komunikacija je korektna 2.09
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.82
( 2.98 )
Ukupno 11 glasova
Glasaj
2.94
Predavanja su korisna 2.75
Predavanja su interesantna 2.00
Komunikacija je korektna 2.75
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.25
( 2.94 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
2.93
Predavanja su korisna 2.79
Predavanja su interesantna 2.93
Komunikacija je korektna 3.14
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.86
( 2.93 )
Ukupno 14 glasova
Glasaj
2.92
Predavanja su korisna 2.33
Predavanja su interesantna 2.00
Komunikacija je korektna 3.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.67
( 2.92 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
2.90
Predavanja su korisna 1.80
Predavanja su interesantna 4.20
Komunikacija je korektna 3.40
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.20
( 2.90 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
2.85
Predavanja su korisna 2.40
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 2.80
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.20
( 2.85 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
2.82
Predavanja su korisna 3.06
Predavanja su interesantna 2.78
Komunikacija je korektna 2.83
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.61
( 2.82 )
Ukupno 18 glasova
Glasaj
2.81
Predavanja su korisna 3.12
Predavanja su interesantna 3.38
Komunikacija je korektna 2.25
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.50
( 2.81 )
Ukupno 8 glasova
Glasaj
2.76
Predavanja su korisna 2.83
Predavanja su interesantna 2.78
Komunikacija je korektna 2.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.78
( 2.76 )
Ukupno 18 glasova
Glasaj
2.75
Predavanja su korisna 3.25
Predavanja su interesantna 2.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.75
( 2.75 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
2.75
Predavanja su korisna 2.67
Predavanja su interesantna 2.33
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 2.75 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
2.75
Predavanja su korisna 2.33
Predavanja su interesantna 2.33
Komunikacija je korektna 2.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.67
( 2.75 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
2.75
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 2.50
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.50
( 2.75 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
2.72
Predavanja su korisna 2.69
Predavanja su interesantna 3.19
Komunikacija je korektna 2.38
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.62
( 2.72 )
Ukupno 16 glasova
Glasaj
2.71
Predavanja su korisna 3.50
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 1.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.67
( 2.71 )
Ukupno 6 glasova
Glasaj
2.70
Predavanja su korisna 2.60
Predavanja su interesantna 2.50
Komunikacija je korektna 2.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.20
( 2.70 )
Ukupno 10 glasova
Glasaj
2.70
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 3.71
Komunikacija je korektna 2.43
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.64
( 2.70 )
Ukupno 14 glasova
Glasaj
2.64
Predavanja su korisna 2.44
Predavanja su interesantna 2.81
Komunikacija je korektna 2.69
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.62
( 2.64 )
Ukupno 16 glasova
Glasaj
2.60
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 2.20
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.20
( 2.60 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
2.58
Predavanja su korisna 2.56
Predavanja su interesantna 2.11
Komunikacija je korektna 2.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.33
( 2.58 )
Ukupno 9 glasova
Glasaj
2.57
Predavanja su korisna 2.52
Predavanja su interesantna 2.62
Komunikacija je korektna 2.29
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.86
( 2.57 )
Ukupno 21 glas
Glasaj
2.55
Predavanja su korisna 2.56
Predavanja su interesantna 2.19
Komunikacija je korektna 2.69
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.75
( 2.55 )
Ukupno 16 glasova
Glasaj
2.54
Predavanja su korisna 2.56
Predavanja su interesantna 2.56
Komunikacija je korektna 2.61
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.44
( 2.54 )
Ukupno 18 glasova
Glasaj
2.54
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 2.33
Komunikacija je korektna 2.17
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.67
( 2.54 )
Ukupno 6 glasova
Glasaj
2.54
Predavanja su korisna 1.67
Predavanja su interesantna 1.67
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.83
( 2.54 )
Ukupno 6 glasova
Glasaj
2.53
Predavanja su korisna 3.25
Predavanja su interesantna 2.62
Komunikacija je korektna 2.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.25
( 2.53 )
Ukupno 8 glasova
Glasaj
2.53
Predavanja su korisna 2.50
Predavanja su interesantna 2.39
Komunikacija je korektna 2.61
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.61
( 2.53 )
Ukupno 28 glasova
Glasaj
2.50
Predavanja su korisna 1.80
Predavanja su interesantna 1.80
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.40
( 2.50 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
2.50
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 2.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 2.50 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
2.40
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 2.20
Komunikacija je korektna 1.80
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.60
( 2.40 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
2.38
Predavanja su korisna 2.08
Predavanja su interesantna 2.17
Komunikacija je korektna 2.58
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.67
( 2.38 )
Ukupno 12 glasova
Glasaj
2.38
Predavanja su korisna 2.00
Predavanja su interesantna 2.00
Komunikacija je korektna 2.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 2.38 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
2.38
Predavanja su korisna 2.50
Predavanja su interesantna 2.50
Komunikacija je korektna 2.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.00
( 2.38 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
2.36
Predavanja su korisna 2.00
Predavanja su interesantna 2.29
Komunikacija je korektna 2.29
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.86
( 2.36 )
Ukupno 7 glasova
Glasaj
2.33
Predavanja su korisna 2.33
Predavanja su interesantna 2.33
Komunikacija je korektna 2.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.33
( 2.33 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
2.21
Predavanja su korisna 2.06
Predavanja su interesantna 1.82
Komunikacija je korektna 2.53
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.41
( 2.21 )
Ukupno 17 glasova
Glasaj
2.20
Predavanja su korisna 2.80
Predavanja su interesantna 2.20
Komunikacija je korektna 2.40
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.40
( 2.20 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
2.19
Predavanja su korisna 2.22
Predavanja su interesantna 2.33
Komunikacija je korektna 1.78
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.44
( 2.19 )
Ukupno 9 glasova
Glasaj
2.17
Predavanja su korisna 2.14
Predavanja su interesantna 2.00
Komunikacija je korektna 2.21
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.32
( 2.17 )
Ukupno 28 glasova
Glasaj
2.17
Predavanja su korisna 2.33
Predavanja su interesantna 1.83
Komunikacija je korektna 2.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.50
( 2.17 )
Ukupno 12 glasova
Glasaj
2.14
Predavanja su korisna 2.14
Predavanja su interesantna 2.14
Komunikacija je korektna 2.14
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.14
( 2.14 )
Ukupno 7 glasova
Glasaj
2.10
Predavanja su korisna 2.11
Predavanja su interesantna 2.11
Komunikacija je korektna 2.11
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.06
( 2.10 )
Ukupno 18 glasova
Glasaj
2.07
Predavanja su korisna 1.71
Predavanja su interesantna 1.71
Komunikacija je korektna 2.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.86
( 2.07 )
Ukupno 7 glasova
Glasaj
2.05
Predavanja su korisna 2.60
Predavanja su interesantna 1.80
Komunikacija je korektna 1.80
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.00
( 2.05 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
2.04
Predavanja su korisna 1.67
Predavanja su interesantna 2.17
Komunikacija je korektna 2.17
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.17
( 2.04 )
Ukupno 6 glasova
Glasaj
2.00
Predavanja su korisna 1.84
Predavanja su interesantna 1.79
Komunikacija je korektna 2.18
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.18
( 2.00 )
Ukupno 38 glasova
Glasaj
2.00
Predavanja su korisna 2.00
Predavanja su interesantna 2.00
Komunikacija je korektna 2.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.00
( 2.00 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
2.00
Predavanja su korisna 2.33
Predavanja su interesantna 2.00
Komunikacija je korektna 2.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.67
( 2.00 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
2.00
Predavanja su korisna 2.00
Predavanja su interesantna 2.00
Komunikacija je korektna 2.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.00
( 2.00 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
2.00
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 2.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
1.94
Predavanja su korisna 1.65
Predavanja su interesantna 1.65
Komunikacija je korektna 1.47
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 1.94 )
Ukupno 17 glasova
Glasaj
1.92
Predavanja su korisna 2.00
Predavanja su interesantna 1.87
Komunikacija je korektna 1.77
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.03
( 1.92 )
Ukupno 30 glasova
Glasaj
1.83
Predavanja su korisna 1.67
Predavanja su interesantna 1.33
Komunikacija je korektna 2.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.67
( 1.83 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
1.81
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.75
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.50
( 1.81 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
1.75
Predavanja su korisna 1.40
Predavanja su interesantna 2.20
Komunikacija je korektna 1.60
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.80
( 1.75 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
1.75
Predavanja su korisna 1.67
Predavanja su interesantna 1.33
Komunikacija je korektna 1.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.67
( 1.75 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
1.75
Predavanja su korisna 1.50
Predavanja su interesantna 1.50
Komunikacija je korektna 2.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.00
( 1.75 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
1.50
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 1.50 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
1.38
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.00
( 1.38 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
1.24
Predavanja su korisna 1.26
Predavanja su interesantna 1.11
Komunikacija je korektna 1.32
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.26
( 1.24 )
Ukupno 19 glasova
Glasaj
1.04
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.17
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 1.04 )
Ukupno 6 glasova
Glasaj