3.68

Poljoprivredni fakultet

Adresa:
Nemanjina 6, Beograd
Ukupno glasova: 335
Dodaj profesora, asistenta, predavača ili saradnika Dodaj
Pratite RSS feed ove institucije RSS feed
Poređaj po broju glasova ili po prosečnoj oceni.

Spisak profesora, asistenata, predavača i saradnika pri ovoj ustanovi

5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: ivan@agrif.bg.ac.rs
Glasaj
4.88
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.88 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
4.88
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.88 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
4.86
Predavanja su korisna 4.86
Predavanja su interesantna 4.86
Komunikacija je korektna 4.71
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.86 )
Ukupno 7 glasova
Glasaj
4.83
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.67
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.67
( 4.83 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
4.83
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.33
( 4.83 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
4.75
Predavanja su korisna 4.60
Predavanja su interesantna 4.60
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.80
( 4.75 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
4.75
Predavanja su korisna 4.75
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.75
( 4.75 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
4.58
Predavanja su korisna 4.67
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 4.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.33
( 4.58 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
4.56
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.75
( 4.56 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.75
Komunikacija je korektna 4.25
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.50 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.50
( 4.50 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.50 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
4.42
Predavanja su korisna 4.33
Predavanja su interesantna 4.17
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.67
( 4.42 )
Ukupno 6 glasova
Glasaj
4.33
Predavanja su korisna 4.33
Predavanja su interesantna 4.33
Komunikacija je korektna 4.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.33
( 4.33 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
4.33
Predavanja su korisna 4.67
Predavanja su interesantna 4.67
Komunikacija je korektna 3.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.67
( 4.33 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
4.33
Predavanja su korisna 4.67
Predavanja su interesantna 3.67
Komunikacija je korektna 4.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.33
( 4.33 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
4.33
Predavanja su korisna 4.33
Predavanja su interesantna 4.33
Komunikacija je korektna 4.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.33
( 4.33 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
4.31
Predavanja su korisna 4.25
Predavanja su interesantna 4.25
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.75
( 4.31 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
4.25
Predavanja su korisna 4.17
Predavanja su interesantna 3.67
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.67
( 4.25 )
Ukupno 6 glasova
Glasaj
4.25
Predavanja su korisna 3.50
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.25 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
4.17
Predavanja su korisna 4.67
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 4.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.67
( 4.17 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
4.08
Predavanja su korisna 4.67
Predavanja su interesantna 4.67
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 4.08 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
4.00
Predavanja su korisna 3.67
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 4.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.67
( 4.00 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
4.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 4.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
4.00
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
3.88
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 2.50
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.88 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
3.86
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.57
Komunikacija je korektna 3.43
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.43
( 3.86 )
Ukupno 7 glasova
Glasaj
3.85
Predavanja su korisna 3.80
Predavanja su interesantna 3.60
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.85 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
3.75
Predavanja su korisna 4.67
Predavanja su interesantna 3.67
Komunikacija je korektna 3.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.75 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
3.75
Predavanja su korisna 3.50
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.50
( 3.75 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
3.75
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 3.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.50
( 3.75 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
3.69
Predavanja su korisna 3.62
Predavanja su interesantna 3.56
Komunikacija je korektna 3.69
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.88
( 3.69 )
Ukupno 16 glasova
Glasaj
3.69
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.50
Komunikacija je korektna 3.75
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.50
( 3.69 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
3.67
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.67 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
3.67
Predavanja su korisna 4.33
Predavanja su interesantna 4.33
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.67 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
3.62
Predavanja su korisna 4.75
Predavanja su interesantna 3.50
Komunikacija je korektna 3.25
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.62 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
3.62
Predavanja su korisna 3.50
Predavanja su interesantna 3.50
Komunikacija je korektna 3.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.62 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
3.60
Predavanja su korisna 3.60
Predavanja su interesantna 3.60
Komunikacija je korektna 3.60
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.60
( 3.60 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
3.58
Predavanja su korisna 3.67
Predavanja su interesantna 2.33
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.33
( 3.58 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
3.50
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.50 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
3.50
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.50 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
3.50
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 3.50 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
3.44
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.75
( 3.44 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
3.42
Predavanja su korisna 3.67
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.42 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
3.42
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 3.67
Komunikacija je korektna 3.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.67
( 3.42 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
3.42
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.33
( 3.42 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
3.38
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.38 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
3.38
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.38 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
3.33
Predavanja su korisna 4.33
Predavanja su interesantna 4.33
Komunikacija je korektna 2.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.33
( 3.33 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
3.25
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 2.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 3.25 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
3.25
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.50
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.50
( 3.25 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
3.25
Predavanja su korisna 3.50
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 2.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 3.25 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
3.12
Predavanja su korisna 3.25
Predavanja su interesantna 2.50
Komunikacija je korektna 3.75
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.12 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
3.12
Predavanja su korisna 3.50
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.12 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
3.12
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 2.50
Komunikacija je korektna 3.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.50
( 3.12 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
3.08
Predavanja su korisna 3.33
Predavanja su interesantna 2.67
Komunikacija je korektna 3.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.67
( 3.08 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
3.08
Predavanja su korisna 3.33
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.08 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
3.00
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 1.75
Komunikacija je korektna 3.25
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.00 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
3.00
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.00 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
3.00
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.00 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
3.00
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.00 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
3.00
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
2.92
Predavanja su korisna 2.67
Predavanja su interesantna 2.33
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.67
( 2.92 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
2.88
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.50
( 2.88 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
2.88
Predavanja su korisna 2.50
Predavanja su interesantna 3.50
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.50
( 2.88 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
2.75
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 2.60
Komunikacija je korektna 2.80
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.60
( 2.75 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
2.75
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 2.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 2.75 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
2.75
Predavanja su korisna 2.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 2.75 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
2.75
Predavanja su korisna 2.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 2.75 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
2.60
Predavanja su korisna 2.80
Predavanja su interesantna 2.60
Komunikacija je korektna 2.60
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.40
( 2.60 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
2.50
Predavanja su korisna 2.50
Predavanja su interesantna 2.50
Komunikacija je korektna 2.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.50
( 2.50 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
2.50
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 2.50 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
2.50
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 2.00
Komunikacija je korektna 2.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 2.50 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
2.50
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 2.50 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
2.38
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 2.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.50
( 2.38 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
2.25
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 1.80
Komunikacija je korektna 2.20
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.00
( 2.25 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
2.25
Predavanja su korisna 2.20
Predavanja su interesantna 2.20
Komunikacija je korektna 1.80
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.80
( 2.25 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
2.25
Predavanja su korisna 2.00
Predavanja su interesantna 2.50
Komunikacija je korektna 2.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.50
( 2.25 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
2.25
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 2.50
Komunikacija je korektna 2.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.50
( 2.25 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
2.25
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 2.25 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
2.20
Predavanja su korisna 1.80
Predavanja su interesantna 1.80
Komunikacija je korektna 2.60
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.60
( 2.20 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
2.17
Predavanja su korisna 2.33
Predavanja su interesantna 2.50
Komunikacija je korektna 2.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.83
( 2.17 )
Ukupno 6 glasova
Glasaj
2.04
Predavanja su korisna 2.50
Predavanja su interesantna 1.83
Komunikacija je korektna 2.17
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.67
( 2.04 )
Ukupno 6 glasova
Glasaj
2.00
Predavanja su korisna 2.00
Predavanja su interesantna 2.00
Komunikacija je korektna 2.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.00
( 2.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
2.00
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 2.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
2.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 2.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
2.00
Predavanja su korisna 2.00
Predavanja su interesantna 2.00
Komunikacija je korektna 2.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.00
( 2.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
2.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 2.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
2.00
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 2.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 2.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
1.75
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.67
( 1.75 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
1.75
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 2.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 1.75 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
1.25
Predavanja su korisna 2.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 1.25 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
1.00
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 1.00 )
Ukupno 5 glasova
Glasaj
1.00
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 1.00 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
1.00
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 1.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj