3.94

Mašinski fakultet

Adresa:
Kraljice Marije 16, Beograd
Ukupno glasova: 683
Dodaj profesora, asistenta, predavača ili saradnika Dodaj
Pratite RSS feed ove institucije RSS feed
Poređaj po broju glasova ili po prosečnoj oceni.

Spisak profesora, asistenata, predavača i saradnika pri ovoj ustanovi

5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 8 glasova
E-mail: aobradovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370376
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: agrbovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370336
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: tlazovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370337
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: zlatko.petrovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370242
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: nslavkovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302438
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: mdjukic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370375
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: zjakovljevic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302438
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: mmilinovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370615
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: vpavlovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302332
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: mristivojevic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302473
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: avencl@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370823
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: gbakic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370375
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: ddebeljkovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302208
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: pelek@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370383
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: vmilosevic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302237
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: vsimonovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370359
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: ibozic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302351
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: sdjordjevic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302313
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: agajic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370342
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: mhofman@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302319
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: gjankes@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302212
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: vlucanin@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370351
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: dmickovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302341
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: dmilkovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370351
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: mmotok@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302335
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: mpavlovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302304
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: petr@rcub.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370353
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: sstupar@mas.bg.ac.rs
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: mtodorovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302444
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: ivan@agrif.bg.ac.rs
Glasaj
4.94
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.75
( 4.94 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: rgalic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302445
Glasaj
4.92
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.67
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.92 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: iblagojevic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302214
Glasaj
4.90
Predavanja su korisna 4.93
Predavanja su interesantna 4.93
Komunikacija je korektna 4.93
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.80
( 4.90 )
Ukupno 15 glasova
E-mail: mmilovancevic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302400
Glasaj
4.89
Predavanja su korisna 4.86
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.71
( 4.89 )
Ukupno 7 glasova
E-mail: randrejevic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370313
Glasaj
4.89
Predavanja su korisna 4.89
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.67
( 4.89 )
Ukupno 9 glasova
E-mail: zstamenic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302475
Glasaj
4.88
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.88 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: zpetkovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370721
Glasaj
4.88
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.88 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: szivanovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302438
Glasaj
4.85
Predavanja su korisna 4.80
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 4.80
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.80
( 4.85 )
Ukupno 5 glasova
E-mail: bkokotovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302375
Glasaj
4.83
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.33
( 4.83 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: vsijacki@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302357
Glasaj
4.80
Predavanja su korisna 4.80
Predavanja su interesantna 4.80
Komunikacija je korektna 4.80
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.80
( 4.80 )
Ukupno 5 glasova
E-mail: avasic@ mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302332
Glasaj
4.79
Predavanja su korisna 4.65
Predavanja su interesantna 4.82
Komunikacija je korektna 4.76
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.94
( 4.79 )
Ukupno 17 glasova
E-mail: zmiljkovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302468
Glasaj
4.75
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 4.75
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.75
( 4.75 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: asedmak@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302497
Glasaj
4.75
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 4.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.33
( 4.75 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: zarsenic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370358
Glasaj
4.75
Predavanja su korisna 4.67
Predavanja su interesantna 4.67
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.67
( 4.75 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: mmisita@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370302
Glasaj
4.75
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.75 )
Ukupno 1 glas
E-mail: dradojcic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302320
Glasaj
4.75
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.75 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
4.74
Predavanja su korisna 4.76
Predavanja su interesantna 4.76
Komunikacija je korektna 4.76
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.65
( 4.74 )
Ukupno 17 glasova
E-mail: mlecic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302307
Glasaj
4.71
Predavanja su korisna 4.86
Predavanja su interesantna 4.71
Komunikacija je korektna 4.57
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.71
( 4.71 )
Ukupno 7 glasova
E-mail: rmitrovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302453
Glasaj
4.70
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.60
Komunikacija je korektna 4.60
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.60
( 4.70 )
Ukupno 5 glasova
E-mail: opopovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302259
Glasaj
4.69
Predavanja su korisna 4.82
Predavanja su interesantna 4.65
Komunikacija je korektna 4.82
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.47
( 4.69 )
Ukupno 17 glasova
E-mail: nzoric@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302337
Glasaj
4.69
Predavanja su korisna 4.75
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.69 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: asimonovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302337
Glasaj
4.68
Predavanja su korisna 4.57
Predavanja su interesantna 4.86
Komunikacija je korektna 4.57
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.71
( 4.68 )
Ukupno 7 glasova
E-mail: bpopkon@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302323
Glasaj
4.67
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 4.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.33
( 4.67 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: mbanjac@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370318
Glasaj
4.67
Predavanja su korisna 4.67
Predavanja su interesantna 4.67
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.33
( 4.67 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: vgasic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302454
Glasaj
4.64
Predavanja su korisna 4.64
Predavanja su interesantna 4.64
Komunikacija je korektna 4.64
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.64
( 4.64 )
Ukupno 11 glasova
E-mail: mmpetrovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302264
Glasaj
4.60
Predavanja su korisna 4.62
Predavanja su interesantna 4.38
Komunikacija je korektna 4.69
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.69
( 4.60 )
Ukupno 13 glasova
E-mail: ntrisovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302338
Glasaj
4.58
Predavanja su korisna 4.67
Predavanja su interesantna 4.33
Komunikacija je korektna 4.83
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.58 )
Ukupno 6 glasova
E-mail: mmilovanovicarandjelovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370316
Glasaj
4.56
Predavanja su korisna 4.75
Predavanja su interesantna 4.42
Komunikacija je korektna 4.58
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.56 )
Ukupno 12 glasova
E-mail: acocic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302308
Glasaj
4.56
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.75
( 4.56 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: ddoder@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302333
Glasaj
4.55
Predavanja su korisna 4.60
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 4.60
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.55 )
Ukupno 10 glasova
E-mail: sradenovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302334
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.50 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: rtopic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370359
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.50 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: abengin@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302242
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.50 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: vpopovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302425
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 4.50 )
Ukupno 1 glas
E-mail: dilic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302351
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.50 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.50 )
Ukupno 1 glas
E-mail: gsimic@beotel.rs
Telefon: +381 11 3370351
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.50 )
Ukupno 1 glas
E-mail: mveljic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370361
Glasaj
4.47
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.38
( 4.47 )
Ukupno 8 glasova
E-mail: bivljanin@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370342
Glasaj
4.47
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 4.38
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.47 )
Ukupno 8 glasova
E-mail: jjovanovic@ mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302332
Glasaj
4.40
Predavanja su korisna 4.40
Predavanja su interesantna 4.20
Komunikacija je korektna 4.40
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.60
( 4.40 )
Ukupno 5 glasova
E-mail: zstefanovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302278
Glasaj
4.38
Predavanja su korisna 4.67
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.83
( 4.38 )
Ukupno 6 glasova
E-mail: zradakovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302373
Glasaj
4.36
Predavanja su korisna 4.44
Predavanja su interesantna 4.33
Komunikacija je korektna 4.22
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.44
( 4.36 )
Ukupno 9 glasova
E-mail: zgolubovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302200
Glasaj
4.35
Predavanja su korisna 4.20
Predavanja su interesantna 4.40
Komunikacija je korektna 4.60
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.20
( 4.35 )
Ukupno 5 glasova
E-mail: jasmina.lozanovic@gmail.com
Glasaj
4.33
Predavanja su korisna 4.33
Predavanja su interesantna 4.33
Komunikacija je korektna 4.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.33
( 4.33 )
Ukupno 6 glasova
E-mail: bbojovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302236
Glasaj
4.33
Predavanja su korisna 4.33
Predavanja su interesantna 4.33
Komunikacija je korektna 4.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.33
( 4.33 )
Ukupno 6 glasova
E-mail: dkoruga@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370384
Glasaj
4.31
Predavanja su korisna 4.25
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 4.25
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.75
( 4.31 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: mkomatina@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302354
Glasaj
4.31
Predavanja su korisna 4.56
Predavanja su interesantna 3.78
Komunikacija je korektna 4.22
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.67
( 4.31 )
Ukupno 9 glasova
E-mail: zstokic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302277
Glasaj
4.30
Predavanja su korisna 4.40
Predavanja su interesantna 3.80
Komunikacija je korektna 4.60
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.40
( 4.30 )
Ukupno 5 glasova
E-mail: mspalevic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302334
Glasaj
4.25
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.25 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: jilic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302332
Glasaj
4.25
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.25 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: zmbucevac@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370242
Glasaj
4.25
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 3.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.25 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: dmarkovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370359
Glasaj
4.25
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 3.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.25 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: smitic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302425
Glasaj
4.15
Predavanja su korisna 4.20
Predavanja su interesantna 3.80
Komunikacija je korektna 3.60
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.15 )
Ukupno 5 glasova
E-mail: rpuzovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302468
Glasaj
4.12
Predavanja su korisna 4.25
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.75
( 4.12 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: plukic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302207
Glasaj
4.12
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 3.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.12 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: spopovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302372
Glasaj
4.00
Predavanja su korisna 4.33
Predavanja su interesantna 3.83
Komunikacija je korektna 3.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.17
( 4.00 )
Ukupno 6 glasova
E-mail: daleksendric@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370652
Glasaj
4.00
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 3.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.00 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: scantrak@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302240
Glasaj
4.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
4.00
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: sribar@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370242
Glasaj
3.92
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.67
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.92 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: apetrovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370 363
Glasaj
3.90
Predavanja su korisna 3.80
Predavanja su interesantna 3.90
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.90
( 3.90 )
Ukupno 10 glasova
E-mail: spantelic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302333
Glasaj
3.88
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 2.50
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 3.88 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: mlazarevic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302338
Glasaj
3.87
Predavanja su korisna 3.67
Predavanja su interesantna 3.80
Komunikacija je korektna 4.13
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.87
( 3.87 )
Ukupno 15 glasova
E-mail: iarandjelovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370316
Glasaj
3.87
Predavanja su korisna 3.87
Predavanja su interesantna 3.87
Komunikacija je korektna 3.87
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.87
( 3.87 )
Ukupno 15 glasova
E-mail: brosic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302232
Glasaj
3.83
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.67
Komunikacija je korektna 3.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.83 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: mjankovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302479
Glasaj
3.80
Predavanja su korisna 3.80
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.40
( 3.80 )
Ukupno 5 glasova
E-mail: aveg@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370381
Glasaj
3.75
Predavanja su korisna 4.20
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 3.20
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.60
( 3.75 )
Ukupno 5 glasova
E-mail: rprokic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302373
Glasaj
3.75
Predavanja su korisna 4.20
Predavanja su interesantna 3.40
Komunikacija je korektna 3.40
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.75 )
Ukupno 5 glasova
E-mail: ltanovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370045
Glasaj
3.75
Predavanja su korisna 3.25
Predavanja su interesantna 3.75
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.75 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: zjeli@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302323
Glasaj
3.75
Predavanja su korisna 3.67
Predavanja su interesantna 3.33
Komunikacija je korektna 4.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.67
( 3.75 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: sjaramaz@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370383
Glasaj
3.75
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 3.75 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: smilicev@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302308
Glasaj
3.75
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.75 )
Ukupno 1 glas
E-mail: gslavkovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302239
Glasaj
3.67
Predavanja su korisna 3.67
Predavanja su interesantna 3.67
Komunikacija je korektna 3.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.67
( 3.67 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: mgojak@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302241
Glasaj
3.60
Predavanja su korisna 3.60
Predavanja su interesantna 3.70
Komunikacija je korektna 3.70
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.40
( 3.60 )
Ukupno 10 glasova
E-mail: acvetkovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302334
Glasaj
3.60
Predavanja su korisna 3.60
Predavanja su interesantna 3.60
Komunikacija je korektna 3.60
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.60
( 3.60 )
Ukupno 5 glasova
E-mail: vmajstorovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370341
Glasaj
3.50
Predavanja su korisna 3.43
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.71
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.86
( 3.50 )
Ukupno 7 glasova
E-mail: bbabic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302274
Glasaj
3.50
Predavanja su korisna 3.50
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.50 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: ikostic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302242
Glasaj
3.50
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 3.50
Komunikacija je korektna 1.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.50 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: bzivkovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302447
Glasaj
3.50
Predavanja su korisna 2.00
Predavanja su interesantna 2.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 3.50 )
Ukupno 1 glas
E-mail: dtucakovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370373
Glasaj
3.44
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 2.88
Komunikacija je korektna 3.25
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.62
( 3.44 )
Ukupno 8 glasova
E-mail: ddjukic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370440
Glasaj
3.43
Predavanja su korisna 3.43
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.57
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.71
( 3.43 )
Ukupno 7 glasova
E-mail: mognjanovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370338
Glasaj
3.40
Predavanja su korisna 3.40
Predavanja su interesantna 3.40
Komunikacija je korektna 3.40
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.40
( 3.40 )
Ukupno 5 glasova
E-mail: sstojadinovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302438
Glasaj
3.39
Predavanja su korisna 3.14
Predavanja su interesantna 3.29
Komunikacija je korektna 3.29
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.86
( 3.39 )
Ukupno 7 glasova
E-mail: gmladenovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302438
Glasaj
3.33
Predavanja su korisna 3.83
Predavanja su interesantna 3.33
Komunikacija je korektna 2.83
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.33
( 3.33 )
Ukupno 6 glasova
E-mail: zmitrovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370377
Glasaj
3.25
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.50
( 3.25 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: pbojanic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302406
Glasaj
3.25
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.25 )
Ukupno 1 glas
E-mail: dgeorgijevic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302334
Glasaj
3.12
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 2.50
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.50
( 3.12 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
3.02
Predavanja su korisna 3.09
Predavanja su interesantna 2.73
Komunikacija je korektna 3.27
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.02 )
Ukupno 11 glasova
E-mail: ojeremic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302277
Glasaj
3.00
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.00 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: dzekovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302277
Glasaj
3.00
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: zribar@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370510
Glasaj
2.92
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 2.33
Komunikacija je korektna 3.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 2.92 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: nstevanovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302308
Glasaj
2.88
Predavanja su korisna 2.50
Predavanja su interesantna 3.17
Komunikacija je korektna 3.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.50
( 2.88 )
Ukupno 6 glasova
Glasaj
2.88
Predavanja su korisna 2.50
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 2.88 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: brasuo@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302261
Glasaj
2.86
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 2.71
Komunikacija je korektna 2.71
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 2.86 )
Ukupno 7 glasova
Glasaj
2.75
Predavanja su korisna 2.86
Predavanja su interesantna 2.57
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.57
( 2.75 )
Ukupno 7 glasova
E-mail: mdunjic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302327
Glasaj
2.75
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 2.67
Komunikacija je korektna 2.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.67
( 2.75 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
2.71
Predavanja su korisna 2.46
Predavanja su interesantna 2.77
Komunikacija je korektna 2.54
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.08
( 2.71 )
Ukupno 13 glasova
E-mail: dlazic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370242
Glasaj
2.67
Predavanja su korisna 2.67
Predavanja su interesantna 2.67
Komunikacija je korektna 2.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 2.67 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
2.62
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 2.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.50
( 2.62 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: ddjuric@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302338
Glasaj
2.62
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 2.50
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.00
( 2.62 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: skataric@afrodita.rcub.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302207
Glasaj
2.50
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 2.50
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.50
( 2.50 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: dbkandic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302329
Glasaj
2.50
Predavanja su korisna 2.00
Predavanja su interesantna 2.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 2.50 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: tzivanovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370373
Glasaj
2.44
Predavanja su korisna 2.50
Predavanja su interesantna 2.75
Komunikacija je korektna 2.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.50
( 2.44 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: gsinikovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370313
Glasaj
2.39
Predavanja su korisna 2.33
Predavanja su interesantna 2.44
Komunikacija je korektna 2.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.44
( 2.39 )
Ukupno 9 glasova
E-mail: ztrifkovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302332
Glasaj
2.34
Predavanja su korisna 2.00
Predavanja su interesantna 2.00
Komunikacija je korektna 2.88
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.50
( 2.34 )
Ukupno 8 glasova
E-mail: glazovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370760
Glasaj
2.25
Predavanja su korisna 2.00
Predavanja su interesantna 2.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.00
( 2.25 )
Ukupno 1 glas
E-mail: bvasic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302451
Glasaj
2.15
Predavanja su korisna 2.25
Predavanja su interesantna 2.17
Komunikacija je korektna 1.83
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.33
( 2.15 )
Ukupno 12 glasova
E-mail: ccrnojevic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302304
Glasaj
2.08
Predavanja su korisna 2.33
Predavanja su interesantna 2.00
Komunikacija je korektna 2.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.67
( 2.08 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: tmaneski@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302237
Glasaj
2.04
Predavanja su korisna 2.43
Predavanja su interesantna 2.29
Komunikacija je korektna 1.29
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.14
( 2.04 )
Ukupno 7 glasova
E-mail: ibalac@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302237
Glasaj
1.88
Predavanja su korisna 1.83
Predavanja su interesantna 1.83
Komunikacija je korektna 1.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.17
( 1.88 )
Ukupno 6 glasova
E-mail: nmladenovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302289
Glasaj
1.67
Predavanja su korisna 1.67
Predavanja su interesantna 1.67
Komunikacija je korektna 1.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.67
( 1.67 )
Ukupno 6 glasova
E-mail: rjovanovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370242
Glasaj
1.32
Predavanja su korisna 1.30
Predavanja su interesantna 1.20
Komunikacija je korektna 1.30
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.50
( 1.32 )
Ukupno 10 glasova
E-mail: amarinkovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302275
Glasaj
1.25
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.00
( 1.25 )
Ukupno 1 glas
E-mail: spesic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302244
Glasaj
1.17
Predavanja su korisna 1.67
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 1.17 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: vradosavljevic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302338
Glasaj
1.08
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.33
( 1.08 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: mristanovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370242
Glasaj
1.00
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 1.00 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: cduboka@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370358
Glasaj
1.00
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 1.00 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: nzrnic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302454
Glasaj
1.00
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 1.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: mkalajdzic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3302320
Glasaj
1.00
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 1.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
1.00
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 1.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: dpetrasinovic@mas.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370336
Glasaj
1.00
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 1.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj