3.88

Elektrotehnički fakultet

Adresa:
Bulevar kralja Аleksandra 73, Beograd
Ukupno glasova: 966
Dodaj profesora, asistenta, predavača ili saradnika Dodaj
Pratite RSS feed ove institucije RSS feed
Poređaj po broju glasova ili po prosečnoj oceni.

Spisak profesora, asistenata, predavača i saradnika pri ovoj ustanovi

5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 27 glasova
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 8 glasova
E-mail: zdjurovic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370150
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 5 glasova
E-mail: slobodan@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218442
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: kol@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3229212
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: vujsa@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370186
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: mileta@etf.bg.ac.rs
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 3 glasa
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: slavko.gajin@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218401
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: piperski@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218348
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: rakovicd@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370074
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: sarac@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218306
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: pedjatodorov@etf.bg.ac.rs
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: cicasyl@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218377
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: dukic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370106
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: jecmenica@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218368
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: kostaj@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218318
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: lazarevic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370496
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: pedja@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218382
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: emijic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370149
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: mpo@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218348
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: radovanovic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370163
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: radunovic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370660
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: srdic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218374
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: dragan_v@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218314
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: ezlatano@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370145
Glasaj
4.95
Predavanja su korisna 4.80
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.95 )
Ukupno 5 glasova
E-mail: boban@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218369
Glasaj
4.92
Predavanja su korisna 4.67
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.92 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: nenad@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218405
Glasaj
4.90
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.80
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.80
( 4.90 )
Ukupno 5 glasova
E-mail: amarjanovic@etf.bg.ac.rs
Glasaj
4.88
Predavanja su korisna 4.75
Predavanja su interesantna 4.75
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.88 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: nadica.miljkovic@etf.bg.ac.rs
Glasaj
4.88
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.88 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: graovac@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370166
Glasaj
4.88
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.88 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: jankovics@etf.bg.ac.rs
Glasaj
4.80
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.60
Komunikacija je korektna 4.60
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.80 )
Ukupno 5 glasova
E-mail: irini@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370143
Glasaj
4.75
Predavanja su korisna 4.78
Predavanja su interesantna 4.56
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.67
( 4.75 )
Ukupno 9 glasova
E-mail: mnikolic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218353
Glasaj
4.75
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.75 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: dbp@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218348
Glasaj
4.75
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.75 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: jelena@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218311
Glasaj
4.75
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.75 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: angie1006@etf.bg.ac.rs
Glasaj
4.72
Predavanja su korisna 4.94
Predavanja su interesantna 4.61
Komunikacija je korektna 4.89
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.44
( 4.72 )
Ukupno 18 glasova
E-mail: ivana@etf.bg.ac.rs
Glasaj
4.69
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 4.25
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.69 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: peja@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218313
Glasaj
4.66
Predavanja su korisna 4.62
Predavanja su interesantna 4.62
Komunikacija je korektna 4.75
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.62
( 4.66 )
Ukupno 8 glasova
E-mail: djurisic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218360
Glasaj
4.65
Predavanja su korisna 4.71
Predavanja su interesantna 4.64
Komunikacija je korektna 4.64
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.61
( 4.65 )
Ukupno 28 glasova
E-mail: zaki@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218392
Glasaj
4.61
Predavanja su korisna 4.57
Predavanja su interesantna 4.71
Komunikacija je korektna 4.71
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.43
( 4.61 )
Ukupno 7 glasova
E-mail: mirkoj@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370169
Glasaj
4.59
Predavanja su korisna 4.68
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 4.68
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.59 )
Ukupno 22 glasa
E-mail: jafa@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218443
Glasaj
4.57
Predavanja su korisna 4.71
Predavanja su interesantna 4.71
Komunikacija je korektna 4.57
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.29
( 4.57 )
Ukupno 7 glasova
E-mail: vujo@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218310
Glasaj
4.57
Predavanja su korisna 4.73
Predavanja su interesantna 4.55
Komunikacija je korektna 4.73
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.27
( 4.57 )
Ukupno 11 glasova
E-mail: marko.krstic@etf.bg.ac.rs
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 4.58
Predavanja su interesantna 4.53
Komunikacija je korektna 4.42
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.47
( 4.50 )
Ukupno 19 glasova
E-mail: nemanja.kojic@etf.bg.ac.rs
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.50 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: nenadko@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218389
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.50 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: pavle.vuletic@etf.bg.ac.rs
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.50 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.50 )
Ukupno 1 glas
E-mail: gmarkovic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218305
Glasaj
4.45
Predavanja su korisna 4.56
Predavanja su interesantna 4.48
Komunikacija je korektna 4.48
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.30
( 4.45 )
Ukupno 27 glasova
E-mail: savic@el.etf.rs
Telefon: +381 11 3370 089
Glasaj
4.44
Predavanja su korisna 4.31
Predavanja su interesantna 4.38
Komunikacija je korektna 4.62
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.46
( 4.44 )
Ukupno 13 glasova
E-mail: milanilic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218386
Glasaj
4.44
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 4.25
Komunikacija je korektna 4.75
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.25
( 4.44 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: elmezeni@etf.bg.ac.rs
Glasaj
4.42
Predavanja su korisna 4.33
Predavanja su interesantna 4.67
Komunikacija je korektna 4.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.33
( 4.42 )
Ukupno 6 glasova
E-mail: zoranj@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3031258
Glasaj
4.40
Predavanja su korisna 4.17
Predavanja su interesantna 4.33
Komunikacija je korektna 4.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.42
( 4.40 )
Ukupno 12 glasova
E-mail: marija.punt@etf.bg.ac.rs
Glasaj
4.38
Predavanja su korisna 4.25
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.25
( 4.38 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: papic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370150
Glasaj
4.38
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.38 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
4.38
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.38 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: svujnovic@etf.bg.ac.rs
Glasaj
4.36
Predavanja su korisna 4.29
Predavanja su interesantna 4.14
Komunikacija je korektna 4.57
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.43
( 4.36 )
Ukupno 7 glasova
E-mail: zorangraf@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370169
Glasaj
4.33
Predavanja su korisna 4.33
Predavanja su interesantna 4.33
Komunikacija je korektna 4.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.33
( 4.33 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: jesic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218317
Glasaj
4.33
Predavanja su korisna 4.33
Predavanja su interesantna 4.67
Komunikacija je korektna 4.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.33 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: rakic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370150
Glasaj
4.32
Predavanja su korisna 4.71
Predavanja su interesantna 4.43
Komunikacija je korektna 4.29
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.86
( 4.32 )
Ukupno 7 glasova
E-mail: predrag.ivanis@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370075
Glasaj
4.31
Predavanja su korisna 4.75
Predavanja su interesantna 4.25
Komunikacija je korektna 4.38
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.88
( 4.31 )
Ukupno 8 glasova
E-mail: malesevic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370090
Glasaj
4.25
Predavanja su korisna 4.46
Predavanja su interesantna 4.31
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.23
( 4.25 )
Ukupno 13 glasova
E-mail: zorz@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218385
Glasaj
4.25
Predavanja su korisna 4.12
Predavanja su interesantna 4.12
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.25
( 4.25 )
Ukupno 8 glasova
E-mail: arsosk@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218309
Glasaj
4.25
Predavanja su korisna 4.25
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 4.38
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.38
( 4.25 )
Ukupno 8 glasova
E-mail: kovacevic_b@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 2635153
Glasaj
4.25
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.25 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
4.25
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.25 )
Ukupno 1 glas
E-mail: aleksandra@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370075
Glasaj
4.22
Predavanja su korisna 4.62
Predavanja su interesantna 4.75
Komunikacija je korektna 4.75
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.75
( 4.22 )
Ukupno 8 glasova
E-mail: cmilos@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218385
Glasaj
4.20
Predavanja su korisna 4.20
Predavanja su interesantna 4.20
Komunikacija je korektna 4.20
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.20
( 4.20 )
Ukupno 5 glasova
E-mail: kostic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370144
Glasaj
4.18
Predavanja su korisna 4.32
Predavanja su interesantna 4.10
Komunikacija je korektna 3.90
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.39
( 4.18 )
Ukupno 31 glas
E-mail: olcan@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218353
Glasaj
4.16
Predavanja su korisna 4.53
Predavanja su interesantna 3.32
Komunikacija je korektna 4.42
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.37
( 4.16 )
Ukupno 19 glasova
E-mail: mvt@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218392
Glasaj
4.15
Predavanja su korisna 3.87
Predavanja su interesantna 4.07
Komunikacija je korektna 4.60
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.07
( 4.15 )
Ukupno 15 glasova
E-mail: cakic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370169
Glasaj
4.12
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.50
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.12 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: natasa@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218367
Glasaj
4.11
Predavanja su korisna 3.78
Predavanja su interesantna 3.96
Komunikacija je korektna 4.17
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.52
( 4.11 )
Ukupno 23 glasa
E-mail: edjordja@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370101
Glasaj
4.10
Predavanja su korisna 4.25
Predavanja su interesantna 3.95
Komunikacija je korektna 4.05
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.15
( 4.10 )
Ukupno 20 glasova
E-mail: milica.makragic@etf.bg.ac.rs
Glasaj
4.00
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 4.17
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.33
( 4.00 )
Ukupno 6 glasova
Glasaj
4.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 4.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: rade@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218301
Glasaj
3.89
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.83
Komunikacija je korektna 3.83
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.89
( 3.89 )
Ukupno 18 glasova
E-mail: tamara@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218367
Glasaj
3.88
Predavanja su korisna 3.62
Predavanja su interesantna 3.38
Komunikacija je korektna 4.38
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.12
( 3.88 )
Ukupno 8 glasova
E-mail: zarko@etf.bg.ac.rs
Glasaj
3.88
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 3.50
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.88 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: dragi@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370 143
Glasaj
3.88
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.50
( 3.88 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: kvascev@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370150
Glasaj
3.81
Predavanja su korisna 3.75
Predavanja su interesantna 3.50
Komunikacija je korektna 4.25
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.75
( 3.81 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: certic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218348
Glasaj
3.70
Predavanja su korisna 3.60
Predavanja su interesantna 3.20
Komunikacija je korektna 3.90
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.10
( 3.70 )
Ukupno 10 glasova
E-mail: krneta@etf.bg.ac.rs
Glasaj
3.70
Predavanja su korisna 3.38
Predavanja su interesantna 3.67
Komunikacija je korektna 3.88
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.88
( 3.70 )
Ukupno 24 glasa
E-mail: djuric@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218366
Glasaj
3.69
Predavanja su korisna 3.75
Predavanja su interesantna 3.62
Komunikacija je korektna 3.62
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.75
( 3.69 )
Ukupno 8 glasova
E-mail: cvetic_j@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370156
Glasaj
3.68
Predavanja su korisna 4.33
Predavanja su interesantna 3.73
Komunikacija je korektna 2.93
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.73
( 3.68 )
Ukupno 15 glasova
E-mail: stojsasa@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218456
Glasaj
3.61
Predavanja su korisna 3.56
Predavanja su interesantna 3.22
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.67
( 3.61 )
Ukupno 9 glasova
E-mail: mbarjaktarovic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218442
Glasaj
3.60
Predavanja su korisna 3.50
Predavanja su interesantna 3.58
Komunikacija je korektna 3.42
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.92
( 3.60 )
Ukupno 12 glasova
E-mail: ssavic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370143
Glasaj
3.56
Predavanja su korisna 3.75
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 3.25
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.25
( 3.56 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: neshko@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3221419
Glasaj
3.52
Predavanja su korisna 3.71
Predavanja su interesantna 3.45
Komunikacija je korektna 3.19
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.74
( 3.52 )
Ukupno 31 glas
E-mail: marko.misic@etf.bg.ac.rs
Glasaj
3.50
Predavanja su korisna 3.50
Predavanja su interesantna 3.50
Komunikacija je korektna 3.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.50
( 3.50 )
Ukupno 4 glasa
Glasaj
3.46
Predavanja su korisna 3.43
Predavanja su interesantna 3.43
Komunikacija je korektna 3.63
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.33
( 3.46 )
Ukupno 30 glasova
E-mail: drazen.draskovic@etf.bg.ac.rs
Glasaj
3.45
Predavanja su korisna 3.60
Predavanja su interesantna 3.40
Komunikacija je korektna 3.40
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.40
( 3.45 )
Ukupno 5 glasova
E-mail: gvozdic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370660
Glasaj
3.35
Predavanja su korisna 3.71
Predavanja su interesantna 2.67
Komunikacija je korektna 3.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.67
( 3.35 )
Ukupno 21 glas
E-mail: tlutovac@etf.bg.ac.rs
Glasaj
3.27
Predavanja su korisna 2.93
Predavanja su interesantna 2.67
Komunikacija je korektna 3.73
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.73
( 3.27 )
Ukupno 15 glasova
E-mail: jeca@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218456
Glasaj
3.25
Predavanja su korisna 3.15
Predavanja su interesantna 3.23
Komunikacija je korektna 3.31
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.31
( 3.25 )
Ukupno 13 glasova
E-mail: kstankovic@etf.bg.ac.rs
Glasaj
3.25
Predavanja su korisna 3.33
Predavanja su interesantna 2.67
Komunikacija je korektna 3.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.67
( 3.25 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: igor.andjelkovic@etf.bg.ac.rs
Glasaj
3.25
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.50
( 3.25 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: emerkle@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370169
Glasaj
3.23
Predavanja su korisna 3.33
Predavanja su interesantna 2.58
Komunikacija je korektna 3.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.67
( 3.23 )
Ukupno 12 glasova
E-mail: jdjordjevic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370148
Glasaj
3.12
Predavanja su korisna 3.33
Predavanja su interesantna 2.67
Komunikacija je korektna 2.83
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.67
( 3.12 )
Ukupno 6 glasova
Glasaj
3.12
Predavanja su korisna 3.25
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.25
( 3.12 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: milan@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218306
Glasaj
3.09
Predavanja su korisna 2.94
Predavanja su interesantna 3.19
Komunikacija je korektna 3.19
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.06
( 3.09 )
Ukupno 16 glasova
E-mail: ponjavic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218301
Glasaj
3.08
Predavanja su korisna 3.50
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 2.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.17
( 3.08 )
Ukupno 6 glasova
E-mail: mihailovicb@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370169
Glasaj
3.04
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 2.86
Komunikacija je korektna 3.29
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.04 )
Ukupno 7 glasova
E-mail: marinkovic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370145
Glasaj
3.00
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 2.73
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.27
( 3.00 )
Ukupno 11 glasova
E-mail: tadic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370088
Glasaj
3.00
Predavanja su korisna 2.67
Predavanja su interesantna 2.67
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.67
( 3.00 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: cukaric@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370088
Glasaj
3.00
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.00 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: vesna.golubovic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218304
Glasaj
2.97
Predavanja su korisna 2.88
Predavanja su interesantna 2.88
Komunikacija je korektna 3.25
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.88
( 2.97 )
Ukupno 8 glasova
E-mail: dmilicev@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218449
Glasaj
2.84
Predavanja su korisna 2.82
Predavanja su interesantna 2.45
Komunikacija je korektna 3.09
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 2.84 )
Ukupno 11 glasova
E-mail: tartalja@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370161
Glasaj
2.83
Predavanja su korisna 2.70
Predavanja su interesantna 2.60
Komunikacija je korektna 3.30
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.70
( 2.83 )
Ukupno 10 glasova
E-mail: zika@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218385
Glasaj
2.81
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 2.25
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 2.81 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: natasha@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3221419
Glasaj
2.79
Predavanja su korisna 2.94
Predavanja su interesantna 2.53
Komunikacija je korektna 2.94
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.76
( 2.79 )
Ukupno 17 glasova
E-mail: rasajski@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218316
Glasaj
2.70
Predavanja su korisna 2.60
Predavanja su interesantna 2.13
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.07
( 2.70 )
Ukupno 15 glasova
E-mail: kraus@etf.rs
Telefon: +381 11 3218449
Glasaj
2.70
Predavanja su korisna 2.80
Predavanja su interesantna 2.70
Komunikacija je korektna 2.70
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.60
( 2.70 )
Ukupno 10 glasova
E-mail: laza@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370089
Glasaj
2.44
Predavanja su korisna 2.55
Predavanja su interesantna 2.55
Komunikacija je korektna 2.19
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.48
( 2.44 )
Ukupno 31 glas
E-mail: iricanin@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218367
Glasaj
2.44
Predavanja su korisna 2.25
Predavanja su interesantna 2.25
Komunikacija je korektna 2.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.75
( 2.44 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: tosic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370143
Glasaj
2.33
Predavanja su korisna 2.33
Predavanja su interesantna 2.33
Komunikacija je korektna 2.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.33
( 2.33 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: dragan84m@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218369
Glasaj
2.33
Predavanja su korisna 2.33
Predavanja su interesantna 2.33
Komunikacija je korektna 2.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.33
( 2.33 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: milka_potrebic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370143
Glasaj
2.20
Predavanja su korisna 2.20
Predavanja su interesantna 2.00
Komunikacija je korektna 2.20
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.40
( 2.20 )
Ukupno 5 glasova
E-mail: bojic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370161
Glasaj
2.06
Predavanja su korisna 1.83
Predavanja su interesantna 2.00
Komunikacija je korektna 2.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.92
( 2.06 )
Ukupno 12 glasova
E-mail: vm@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370148
Glasaj
2.06
Predavanja su korisna 2.00
Predavanja su interesantna 1.25
Komunikacija je korektna 2.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 2.06 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: bfurlan@etf.bg.ac.rs
Glasaj
1.75
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 2.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 1.75 )
Ukupno 1 glas
E-mail: tomi@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370166
Glasaj
1.00
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 1.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: lela@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218364
Glasaj
1.00
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 1.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
1.00
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 1.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: stefanov@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218327
Glasaj
1.00
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 1.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: jovazmaj@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218374
Glasaj
1.00
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 1.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.00
( 1.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: vujic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218307
Glasaj