3.89

Elektrotehnički fakultet

Adresa:
Bulevar kralja Аleksandra 73, Beograd
Ukupno glasova: 748
Dodaj profesora, asistenta, predavača ili saradnika Dodaj
Pratite RSS feed ove institucije RSS feed
Poređaj po broju glasova ili po prosečnoj oceni.

Spisak profesora, asistenata, predavača i saradnika pri ovoj ustanovi

5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 8 glasova
E-mail: zdjurovic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370150
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: kostic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370144
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: amarjanovic@etf.bg.ac.rs
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: jesic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218317
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: nenad@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218405
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: nadica.miljkovic@etf.bg.ac.rs
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: slobodan@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218442
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: rakovicd@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370074
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: sarac@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218306
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: vujsa@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370186
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: certic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218348
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: dukic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370106
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: piperski@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218348
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: jecmenica@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218368
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: kostaj@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218318
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: kol@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3229212
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: lazarevic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370496
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: pedja@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218382
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: mpo@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218348
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: radovanovic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370163
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: radunovic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370660
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: srdic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218374
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: pedjatodorov@etf.bg.ac.rs
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: dragan_v@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218314
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: svujnovic@etf.bg.ac.rs
Glasaj
5.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 5.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: ezlatano@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370145
Glasaj
4.88
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.88 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: graovac@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370166
Glasaj
4.88
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.88 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: jankovics@etf.bg.ac.rs
Glasaj
4.88
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.88 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: boban@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218369
Glasaj
4.80
Predavanja su korisna 4.80
Predavanja su interesantna 4.60
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.80
( 4.80 )
Ukupno 5 glasova
E-mail: mirkoj@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370169
Glasaj
4.80
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.60
Komunikacija je korektna 4.60
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.80 )
Ukupno 5 glasova
E-mail: irini@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370143
Glasaj
4.75
Predavanja su korisna 4.86
Predavanja su interesantna 4.57
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.57
( 4.75 )
Ukupno 7 glasova
E-mail: mnikolic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218353
Glasaj
4.75
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.75 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: jelena@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218311
Glasaj
4.75
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.75 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: angie1006@etf.bg.ac.rs
Glasaj
4.73
Predavanja su korisna 4.76
Predavanja su interesantna 4.81
Komunikacija je korektna 4.76
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.57
( 4.73 )
Ukupno 21 glas
E-mail: savic@el.etf.rs
Telefon: +381 11 3370 089
Glasaj
4.67
Predavanja su korisna 4.78
Predavanja su interesantna 4.65
Komunikacija je korektna 4.65
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.61
( 4.67 )
Ukupno 23 glasa
E-mail: zaki@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218392
Glasaj
4.67
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.67
Komunikacija je korektna 4.83
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.17
( 4.67 )
Ukupno 6 glasova
E-mail: predrag.ivanis@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370075
Glasaj
4.67
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 3.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 5.00
( 4.67 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: dbp@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218348
Glasaj
4.65
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 4.54
Komunikacija je korektna 4.85
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.23
( 4.65 )
Ukupno 13 glasova
E-mail: ivana@etf.bg.ac.rs
Glasaj
4.64
Predavanja su korisna 4.71
Predavanja su interesantna 4.86
Komunikacija je korektna 4.57
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.43
( 4.64 )
Ukupno 7 glasova
E-mail: kstankovic@etf.bg.ac.rs
Glasaj
4.58
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.33
( 4.58 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: peja@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218313
Glasaj
4.53
Predavanja su korisna 4.33
Predavanja su interesantna 4.44
Komunikacija je korektna 4.78
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.56
( 4.53 )
Ukupno 9 glasova
E-mail: milanilic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218386
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 4.58
Predavanja su interesantna 4.53
Komunikacija je korektna 4.42
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.47
( 4.50 )
Ukupno 19 glasova
E-mail: nemanja.kojic@etf.bg.ac.rs
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 4.61
Predavanja su interesantna 4.39
Komunikacija je korektna 4.61
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.39
( 4.50 )
Ukupno 18 glasova
E-mail: jafa@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218443
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 4.67
Predavanja su interesantna 4.67
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.17
( 4.50 )
Ukupno 6 glasova
E-mail: vujo@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218310
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.50
( 4.50 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: pavle.vuletic@etf.bg.ac.rs
Glasaj
4.50
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 5.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.50 )
Ukupno 1 glas
E-mail: gmarkovic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218305
Glasaj
4.45
Predavanja su korisna 4.40
Predavanja su interesantna 4.40
Komunikacija je korektna 4.60
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.40
( 4.45 )
Ukupno 5 glasova
E-mail: djurisic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218360
Glasaj
4.42
Predavanja su korisna 4.33
Predavanja su interesantna 4.67
Komunikacija je korektna 4.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.33
( 4.42 )
Ukupno 6 glasova
E-mail: zoranj@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3031258
Glasaj
4.38
Predavanja su korisna 4.25
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.25
( 4.38 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: arsosk@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218309
Glasaj
4.38
Predavanja su korisna 4.25
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.25
( 4.38 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: papic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370150
Glasaj
4.36
Predavanja su korisna 4.09
Predavanja su interesantna 4.27
Komunikacija je korektna 4.64
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.45
( 4.36 )
Ukupno 11 glasova
E-mail: marija.punt@etf.bg.ac.rs
Glasaj
4.36
Predavanja su korisna 4.57
Predavanja su interesantna 4.43
Komunikacija je korektna 4.57
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.86
( 4.36 )
Ukupno 7 glasova
E-mail: marko.krstic@etf.bg.ac.rs
Glasaj
4.36
Predavanja su korisna 4.29
Predavanja su interesantna 4.14
Komunikacija je korektna 4.57
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.43
( 4.36 )
Ukupno 7 glasova
E-mail: zorangraf@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370169
Glasaj
4.33
Predavanja su korisna 4.33
Predavanja su interesantna 4.33
Komunikacija je korektna 4.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.33
( 4.33 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: nenadko@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218389
Glasaj
4.33
Predavanja su korisna 4.33
Predavanja su interesantna 4.67
Komunikacija je korektna 4.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.33 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: rakic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370150
Glasaj
4.25
Predavanja su korisna 4.25
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 4.38
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.38
( 4.25 )
Ukupno 8 glasova
E-mail: kovacevic_b@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 2635153
Glasaj
4.25
Predavanja su korisna 4.33
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 4.67
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.25 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: elmezeni@etf.bg.ac.rs
Glasaj
4.22
Predavanja su korisna 4.39
Predavanja su interesantna 4.06
Komunikacija je korektna 4.17
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.28
( 4.22 )
Ukupno 18 glasova
E-mail: milica.makragic@etf.bg.ac.rs
Glasaj
4.21
Predavanja su korisna 4.71
Predavanja su interesantna 4.14
Komunikacija je korektna 4.29
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.71
( 4.21 )
Ukupno 7 glasova
E-mail: malesevic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370090
Glasaj
4.21
Predavanja su korisna 4.42
Predavanja su interesantna 4.25
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.17
( 4.21 )
Ukupno 12 glasova
E-mail: zorz@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218385
Glasaj
4.12
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.50
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.12 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: natasa@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218367
Glasaj
4.11
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 4.11
Komunikacija je korektna 4.11
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.22
( 4.11 )
Ukupno 9 glasova
E-mail: ssavic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370143
Glasaj
4.11
Predavanja su korisna 4.57
Predavanja su interesantna 4.71
Komunikacija je korektna 4.71
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.43
( 4.11 )
Ukupno 7 glasova
E-mail: cmilos@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218385
Glasaj
4.10
Predavanja su korisna 4.53
Predavanja su interesantna 3.20
Komunikacija je korektna 4.47
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.20
( 4.10 )
Ukupno 15 glasova
E-mail: mvt@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218392
Glasaj
4.09
Predavanja su korisna 4.24
Predavanja su interesantna 3.96
Komunikacija je korektna 3.88
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.28
( 4.09 )
Ukupno 25 glasova
E-mail: olcan@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218353
Glasaj
4.09
Predavanja su korisna 3.79
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 4.57
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 4.09 )
Ukupno 14 glasova
E-mail: cakic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370169
Glasaj
4.07
Predavanja su korisna 4.14
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.14
( 4.07 )
Ukupno 7 glasova
E-mail: cvetic_j@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370156
Glasaj
4.02
Predavanja su korisna 3.67
Predavanja su interesantna 3.86
Komunikacija je korektna 4.10
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.48
( 4.02 )
Ukupno 21 glas
E-mail: edjordja@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370101
Glasaj
4.00
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 4.50
Komunikacija je korektna 4.17
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.33
( 4.00 )
Ukupno 6 glasova
Glasaj
4.00
Predavanja su korisna 5.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 5.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 4.00 )
Ukupno 1 glas
E-mail: rade@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218301
Glasaj
3.94
Predavanja su korisna 4.25
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 3.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.00
( 3.94 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: mihailovicb@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370169
Glasaj
3.88
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 3.87
Komunikacija je korektna 3.80
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.87
( 3.88 )
Ukupno 15 glasova
E-mail: tamara@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218367
Glasaj
3.88
Predavanja su korisna 4.57
Predavanja su interesantna 3.93
Komunikacija je korektna 3.07
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.93
( 3.88 )
Ukupno 14 glasova
E-mail: stojsasa@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218456
Glasaj
3.88
Predavanja su korisna 3.62
Predavanja su interesantna 3.38
Komunikacija je korektna 4.38
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.12
( 3.88 )
Ukupno 8 glasova
E-mail: zarko@etf.bg.ac.rs
Glasaj
3.88
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 3.50
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.88 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: dragi@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370 143
Glasaj
3.88
Predavanja su korisna 4.50
Predavanja su interesantna 4.00
Komunikacija je korektna 4.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.50
( 3.88 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: kvascev@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370150
Glasaj
3.74
Predavanja su korisna 3.43
Predavanja su interesantna 3.71
Komunikacija je korektna 3.90
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.90
( 3.74 )
Ukupno 21 glas
E-mail: djuric@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218366
Glasaj
3.67
Predavanja su korisna 3.25
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 4.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 4.08
( 3.67 )
Ukupno 12 glasova
E-mail: jeca@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218456
Glasaj
3.61
Predavanja su korisna 3.56
Predavanja su interesantna 3.22
Komunikacija je korektna 4.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.67
( 3.61 )
Ukupno 9 glasova
E-mail: mbarjaktarovic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218442
Glasaj
3.58
Predavanja su korisna 3.56
Predavanja su interesantna 3.56
Komunikacija je korektna 3.78
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.44
( 3.58 )
Ukupno 27 glasova
E-mail: drazen.draskovic@etf.bg.ac.rs
Glasaj
3.54
Predavanja su korisna 4.00
Predavanja su interesantna 2.94
Komunikacija je korektna 3.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.89
( 3.54 )
Ukupno 18 glasova
E-mail: tlutovac@etf.bg.ac.rs
Glasaj
3.53
Predavanja su korisna 3.50
Predavanja su interesantna 2.88
Komunikacija je korektna 3.88
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.88
( 3.53 )
Ukupno 8 glasova
E-mail: krneta@etf.bg.ac.rs
Glasaj
3.50
Predavanja su korisna 3.76
Predavanja su interesantna 3.52
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.71
( 3.50 )
Ukupno 21 glas
E-mail: marko.misic@etf.bg.ac.rs
Glasaj
3.45
Predavanja su korisna 3.60
Predavanja su interesantna 3.40
Komunikacija je korektna 3.40
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.40
( 3.45 )
Ukupno 5 glasova
E-mail: gvozdic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370660
Glasaj
3.44
Predavanja su korisna 3.50
Predavanja su interesantna 3.12
Komunikacija je korektna 3.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.62
( 3.44 )
Ukupno 8 glasova
E-mail: tadic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370088
Glasaj
3.43
Predavanja su korisna 3.55
Predavanja su interesantna 2.73
Komunikacija je korektna 3.55
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.91
( 3.43 )
Ukupno 11 glasova
E-mail: jdjordjevic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370148
Glasaj
3.27
Predavanja su korisna 2.91
Predavanja su interesantna 3.36
Komunikacija je korektna 3.55
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.27
( 3.27 )
Ukupno 11 glasova
E-mail: ponjavic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218301
Glasaj
3.25
Predavanja su korisna 3.33
Predavanja su interesantna 2.67
Komunikacija je korektna 3.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.67
( 3.25 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: igor.andjelkovic@etf.bg.ac.rs
Glasaj
3.12
Predavanja su korisna 3.33
Predavanja su interesantna 2.67
Komunikacija je korektna 2.83
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.67
( 3.12 )
Ukupno 6 glasova
Glasaj
3.04
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 2.86
Komunikacija je korektna 3.29
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.04 )
Ukupno 7 glasova
E-mail: marinkovic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370145
Glasaj
3.00
Predavanja su korisna 2.67
Predavanja su interesantna 2.67
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.67
( 3.00 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: cukaric@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370088
Glasaj
3.00
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.00 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: milan@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218306
Glasaj
3.00
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.00 )
Ukupno 2 glasa
Glasaj
3.00
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 3.00 )
Ukupno 2 glasa
E-mail: neshko@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3221419
Glasaj
2.96
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 3.00
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.86
( 2.96 )
Ukupno 7 glasova
E-mail: dmilicev@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218449
Glasaj
2.92
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 2.56
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.11
( 2.92 )
Ukupno 9 glasova
E-mail: tartalja@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370161
Glasaj
2.92
Predavanja su korisna 2.67
Predavanja su interesantna 2.67
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.33
( 2.92 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: tosic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370143
Glasaj
2.85
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 2.62
Komunikacija je korektna 2.92
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.85
( 2.85 )
Ukupno 13 glasova
E-mail: rasajski@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218316
Glasaj
2.83
Predavanja su korisna 2.70
Predavanja su interesantna 2.60
Komunikacija je korektna 3.30
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.70
( 2.83 )
Ukupno 10 glasova
E-mail: zika@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218385
Glasaj
2.81
Predavanja su korisna 3.00
Predavanja su interesantna 2.25
Komunikacija je korektna 3.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 2.81 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: natasha@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3221419
Glasaj
2.79
Predavanja su korisna 2.77
Predavanja su interesantna 2.31
Komunikacija je korektna 2.92
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.15
( 2.79 )
Ukupno 13 glasova
E-mail: kraus@etf.rs
Telefon: +381 11 3218449
Glasaj
2.52
Predavanja su korisna 2.65
Predavanja su interesantna 2.62
Komunikacija je korektna 2.27
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.54
( 2.52 )
Ukupno 26 glasova
E-mail: iricanin@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218367
Glasaj
2.50
Predavanja su korisna 2.50
Predavanja su interesantna 2.25
Komunikacija je korektna 2.50
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.75
( 2.50 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: bojic@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370161
Glasaj
2.47
Predavanja su korisna 2.56
Predavanja su interesantna 2.44
Komunikacija je korektna 2.44
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.44
( 2.47 )
Ukupno 9 glasova
E-mail: laza@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370089
Glasaj
2.33
Predavanja su korisna 2.33
Predavanja su interesantna 2.33
Komunikacija je korektna 2.33
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 2.33
( 2.33 )
Ukupno 3 glasa
E-mail: dragan84m@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3218369
Glasaj
2.06
Predavanja su korisna 2.00
Predavanja su interesantna 1.25
Komunikacija je korektna 2.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 2.06 )
Ukupno 4 glasa
E-mail: bfurlan@etf.bg.ac.rs
Glasaj
1.98
Predavanja su korisna 1.77
Predavanja su interesantna 1.92
Komunikacija je korektna 2.38
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 1.85
( 1.98 )
Ukupno 13 glasova
E-mail: vm@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370148
Glasaj
1.75
Predavanja su korisna 1.00
Predavanja su interesantna 1.00
Komunikacija je korektna 2.00
Materijali za učenje su dostupni i dobro uradjeni 3.00
( 1.75 )
Ukupno 1 glas
E-mail: tomi@etf.bg.ac.rs
Telefon: +381 11 3370166
Glasaj